de weg naar je bestemming

Wat is de wil van God?

Daarover geeft de Bijbel veel duidelijkheid. Niet in de vorm van wetten, maar in een persoon: Jezus....

lees meer...

De wil van God

Jezus leefde ervoor. Alles draaide voor Hem om het volgen van Gods wil. Maar wat betekent Gods wil v...

lees meer...

Uit de waarheid zijn.

Jezus sprak erover, Johannes sprak erover, maar wat ís uit de waarheid zijn? Jezus zei dat, a...

lees meer...

Wat God ons laat zien van onszelf

 


Wat God ons laat zien van onszelf

                                                  Arie van der Stoep

Weer kregen we iets moois: een enorm boeket schitterende tulpen. Wat een geschenk! Een weelde van kleuren - heerlijk om te zien!

De nacht erna zat ik in mijn stoel met die prachtige bloemen vóór mij. Maar waar waren nu die mooie kleuren? Het was donker in de kamer en de tulpen waren grauw, bijna zwart!

Dat was natuurlijk niet verbazingwekkend. Om kleuren te kunnen zien, is licht nodig. En dat leert ons iets. God is licht (1). En zolang je dichtbij God bent en Hij over je leven schijnt, is er kleur, schoonheid, leven, én het spreken van God! Al zit je ook in een donkere kamer (2). Maar wanneer zijn licht je niet kan bereiken, omdat je ver weg van Hem bent, wordt het steeds donkerder (3).

Zien wat Hij ziet

Door met God om te gaan, doen we de gordijnen van ons hart open en laten we het licht van God bij ons naar binnen vallen. Dat heeft effect op heel je leven. De vraag is wel: durf ik dat aan? Mag God zijn licht op mij laten schijnen, op mijn denken en doen, op mijn verlangens en beslissingen? Mag Hij bij mij naar binnen kijken en alles van mij zien en weten (4)? En mag Hij ermee doen wat Hij wil?

Klinkt dit alarmerend? Maar dan moeten we toch iets weten. Wanneer God komt met zijn licht, zien we wat er bij ons nog moet veranderen, maar laat Hij ons ook het goede en mooie ontdekken, dat Hij in ons heeft gelegd. En we gaan onszelf of de ander zien door Gods ogen. Dan zien we wat Hij ziet en brengt zijn licht genezing in ons hart. Zoals de tulpen mooier worden, wanneer het licht erop valt.

Dan ontdekken we ook de dingen waarin Jezus ons nieuw heeft gemaakt. De nederigheid bijvoorbeeld om naar Hem te luisteren. Of de liefde, het geduld of het mededogen waarvan Gods eigen hart overstroomt (5).

God zal antwoorden

Door ons dat te tonen, wil Hij ons bemoedigen. Hij is geen boeman. Hij is onze Vader. Hij wil laten zien dat Hij blij met ons is en zich verheugt over wie we voor Hem zijn (6). En dat we er voor Hem willen zijn.

Daarom is het zo goed om tijd met Hem door te brengen. In aanbidding van Hem en in stilte voor Hem. En om Hem te vragen: ‘Heer, open mijn ogen, dat ik U zal zien (7).’ God zal antwoorden. Op de een of andere wijze. Als we onze gordijnen maar open laten staan!

Uit de Bijbel:

 

 

 

(1) 1 Johannes 1:5b.
God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.


(2) Psalm 36:10b.
In uw licht zien wij het licht.
    Johannes 8:12.
Jezus sprak: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben.

(3) Johannes 11:9-10.
... Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien; maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is.

 


(4) Johannes 3:21.
... wie de waarheid doet (= wie leeft naar Gods wil - AvdS), gaat tot het licht, opdat van zijn werken mag blijken, dat zij in God (= vanuit een leven met Hem - AvdS) verricht zijn.

 

 

 

 

 

 


(5) Psalm 103:8-13.
Barmhartig en genadig is de HEER, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid, .... Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons; gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.

(6) Efeziërs 5:1-2a, 8-10.
Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen en wandelt in de liefde.
Want ... thans zijn jullie licht in de Heer; wandelt als kinderen van het licht, ...


(7) Matteüs 20:32-34.
... Jezus stond stil ... en zei: Wat willen jullie dat Ik voor jullie doen zal? Zij zeiden tegen Hem: Heer, dat onze ogen geopend worden.


  Print deze boodschap hier uit ...  

Reageer in het Gastenboek (als je geen reactie verwacht)
             of via Contact (als je een reactie wilt ontvangen).

Meer onderwerpen ... 
 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.