de weg naar je bestemming

Wat is de wil van God?

Daarover geeft de Bijbel veel duidelijkheid. Niet in de vorm van wetten, maar in een persoon: Jezus....

lees meer...

De wil van God

Jezus leefde ervoor. Alles draaide voor Hem om het volgen van Gods wil. Maar wat betekent Gods wil v...

lees meer...

Uit de waarheid zijn.

Jezus sprak erover, Johannes sprak erover, maar wat ís uit de waarheid zijn? Jezus zei dat, a...

lees meer...

Een plaats om thuis te zijn

Een plaats om thuis te zijn

                                                           door Arie van der Stoep

Bij Mij is een plaats, waar je op de rots kunt staan, zei God tegen Mozes. (1) Bij Mij! Dat is toch het mooiste wat je je kunt voorstellen! Dat de eeuwige God je bij zich wil hebben en een plaats dichtbij Zichzelf voor je heeft! Dat had Mozes nu juist zo nodig.

Zijn leven was vol strijd en moeite. Hij moest een ongehoorzaam en tegenstribbelend volk ‘thuis’ brengen. En midden in die situatie ontbood God hem op de berg waar omheen het volk gelegerd was. Heel persoonlijk en heel dichtbij Zichzelf.

Altijd om mij heen

Maar... dat heb ook ík nodig! Een plek dichtbij God, waar Hij wil dat ik zal zijn zoals ik ben. Een veilige plaats, waar geen veroordeling is of afstand tussen Hem en mij. Waar ik zeker kan zijn van zijn liefde en waar Hij geruststellende woorden tot mij kan spreken. (2) Daar verlang ik naar!

En weet je wat het mooie is? God gééft dit ook! Sterker nog, Hij is zelf die plaats! Hij zegt: ‘De eeuwige God is voor jou een thuis. Ik omring je met mijn aanwezigheid. Ik ben voor jou een huis, waarin je kunt wonen. En mijn armen zijn elke dag onder jou.’ (3)

Stel je voor! De eeuwige God omringt mij met zichzelf! Met zijn goddelijkheid! Hij is nooit ver weg. Hij is altijd om mij heen. (4)

Dat is waarvoor Jezus zijn leven gaf. Door zijn offer maakte Hij de afstand tussen God en mij ongedaan. (5) Hij is míjn Rots! Op zijn offer mag ik steunen! Hij zei: ‘Ik ga heen om voor jou plaats te bereiden.’ (6) En die plaats is: Godzelf!

Persoonlijk zien

Dat heeft een gevolg. Zo kan ik Gods spreken beter leren verstaan. Ik ontdek hoeveel Hij van mij houdt en dat Hij mij wil bemoedigen. Maar ook dat Hij mij corrigeert en daarbij vol geduld is en mij allerlei dingen leert. (7) Mij veroordelen doet Hij nooit. Dat zál Hij ook nooit doen, want Jezus heeft mijn oordeel al ondergaan. (8) Daarom zijn Gods woorden altijd woorden, correcties en aanwijzingen van liefde, bedoeld om mij verder te brengen op zijn weg met mij.

En als ik eenmaal aan het eind van die weg zal zijn gekomen, zal ik Hem persoonlijk mogen zien en ontmoeten. (9) Dan zal ik ontdekken hoezeer Hij mij heeft gekend en begrepen en hoeveel ik voor Hem beteken! (10)
 

Uit de Bijbel:

(1) Exodus 33:21.
De HEER zei: Zie, bij Mij is een plaats, waar je op de rots kunt staan.

 (2) Jesaja 54:11+10a.
Jij, ellendige, door storm voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik leg je stenen in blinkend erts, Ik grondvest je op lazuurstenen.
Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van jou niet wijken
.

(3) Deuteronomium 33:27a.
De eeuwige God is voor jou een woning en onder jou zijn eeuwige armen.

(4) Psalm 139:5.
U omgeeft mij van achteren en van voren en U legt uw hand op mij.

(5) 1 Petrus 3:18a.
Want ... Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij jullie tot God zou brengen.

(6) Johannes 14:2.
In het huis van mijn Vader zijn vele woningen ... want Ik ga heen om voor jullie plaats te bereiden.

(7) Psalm 32:8.
Ik leer en onderwijs je aangaande de weg die je gaan moet; Ik raad je; mijn oog is op je.

(8) Jesaja 53:5.
... de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, ...

(9) 1 Tessalonicenzen 4:17.
Daarna zullen wij ... weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Heer wezen.
    1 Johannes 3:2c.
... wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

(10) 1 Korintiërs 13:12.
Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben! 

 


  Print deze pagina hier uit ... 

Reageren? Klik hier... (Als je geen reactie verwacht) of hier... (Als je wel een reactie verwacht, bijvoorbeeld als je een vraag hebt).
 


 
ATTENTIE!! - Overname van artikelen


© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.
 


                                 We hebben God nodig,
                        omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                               de reden van ons bestaan.