de weg naar je bestemming

Wat is de wil van God?

Daarover geeft de Bijbel veel duidelijkheid. Niet in de vorm van wetten, maar in een persoon: Jezus....

lees meer...

De wil van God

Jezus leefde ervoor. Alles draaide voor Hem om het volgen van Gods wil. Maar wat betekent Gods wil v...

lees meer...

Uit de waarheid zijn.

Jezus sprak erover, Johannes sprak erover, maar wat ís uit de waarheid zijn? Jezus zei dat, a...

lees meer...

Een geliefde van God

Een geliefde van God

                                                           door Arie van der Stoep

Dat is toch opvallend! Je leest de eerste brief van de apostel Johannes en telkens weer begint hij een nieuw gedeelte ervan met: ‘Geliefden, ...!’ Geliefden dit en geliefden dat. Waarom doet hij dat? Is dat niet wat overdreven, een mooie, godsdienstige frase?

Hij zegt: Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, ... Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; ... Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God. Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn. Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. (1)

Echt discipelschap

Johannes, wat bedoel je toch te zeggen, als je je lezers zo aanspreekt? En dan komt het antwoord: Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. (2) Toen God kwam met zijn liefde voor hem en hem riep als apostel, plantte Hij tevens zijn eigen, goddelijke liefde voor zijn kinderen in Johannes’ hart. Gevolg: hij ging van hen houden. ‘Jullie zijn voor mij geliefden, geliefden van God.’ (3) Dat is wat hij telkens eigenlijk zegt. En dat is dus wat er met Johannes’ brief aan de hand is.

Door Johannes’ liefde heen spreekt Gods liefde tot ons. Dat is apostelschap, geestelijk leiderschap! Dat is echt discipelschap, het volgen van Jezus: vanuit Gods liefde voor jezelf de ander liefhebben. Dat deed ook Jezus! (4)

De waarheid

Daarom ben jij ook voor mij een geliefde! Daarom schrijf ik je deze dingen. Want ik wil zo graag dat je inziet wat je voor God betekent. Dat je voor Hem een geliefde bent! En opdat je je door Hem zo geliefd zult voelen, dat ook anderen door jou heen zijn liefde ervaren.

Daarom, zeg het hardop tegen jezelf: ‘Ik ben een geliefde van God!’ Want dan spreek je de waarheid, Gods waarheid over jou!

Uit de Bijbel:

(1) 1 Johannes.
2:7a. Geliefden, ik schrijf u geen nieuw gebod, ...
3:2. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij (= Jezus - AvdS) zal geopenbaard zijn (= als Hij teruggekomen zal zijn), wij Hem gelijk zullen wezen ....
3:21. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God.
4:1a. Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn.
4:7a. Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God.
4:11. Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.

(2) 1 Johannes 4:19.
Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

 


(3) Romeinen 1:7.
Aan alle geliefden van God, geroepen heiligen, die te Rome zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

 

 

(4) Johannes 13:1.
En vóór het Paasfeest, toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde (= tot het uiterste - AvdS).


 

Lees ook:
Echt leven


  Print deze pagina hier uit ...

Nog een boodschap lezen? Klik hier... 

Reageren? Klik hier... (Gastenboek) of hier... (Contact-pagina voor vragen).

Gratis Kommm!-nieuws? Klik hier...


 
ATTENTIE!! - Overname van artikelen


© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.
 


                                 We hebben God nodig,
                        omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                               de reden van ons bestaan.