de weg naar je bestemming

Wat is de wil van God?

Daarover geeft de Bijbel veel duidelijkheid. Niet in de vorm van wetten, maar in een persoon: Jezus....

lees meer...

De wil van God

Jezus leefde ervoor. Alles draaide voor Hem om het volgen van Gods wil. Maar wat betekent Gods wil v...

lees meer...

Uit de waarheid zijn.

Jezus sprak erover, Johannes sprak erover, maar wat ís uit de waarheid zijn? Jezus zei dat, a...

lees meer...

Geloven in je roeping

Geloven in je roeping

                                                 door Arie van der Stoep

David had succes. En niet zomaar een keer. Zijn leven was bijna een aaneenschakeling van overwinningen en geslaagde ondernemingen. Niet, dat hij geen strijd of moeilijkheden kende of misstappen zette. Maar hij bekeerde zich, als hij met dit laatste werd geconfronteerd. (1)

Reeds als herder bij de schapen van zijn vader slaagde hij in zijn taak. Een leeuw of een beer hadden bij hem geen kans om een schaap te roven. (2) In dienst van koning Saul als legeraanvoerder behaalde hij de ene overwinning na de andere. (3) En als koning wist hij alle vijanden van zijn volk op de knieën te brengen en liet hij bij zijn dood een goed georganiseerd rijk achter. (4) Hoe kwam dat? Waarvandaan al dat succes?

Gods bestemming

Dat had een paar redenen. Naast bekwaamheid en karakter was de eerste reden: David geloofde in zijn roeping. Anders gezegd: hij geloofde in de God die hem had geroepen. Hij stemde zijn leven af op Gods plan. (5)

Als schaapherder geloofde hij dat God hem die plaats had gegeven en dat Hij hem dus ook zou helpen om zijn taak te volbrengen. Dat was de kern van Davids manier van leven en denken. Zo werkte het in zijn strijd met Goliat, in zijn positie als legerleider, tijdens zijn vlucht voor Saul en tenslotte in zijn koningschap. Door te geloven in Gods roeping voor hem, was David in staat om stand te houden in de moeilijkste situaties.

Hier zijn we bij de kern van de vraag hoe ik zelf kan slagen. Want is dat vaak niet onze zwakheid? Dat wij niet geloven dat datgene wat we doen, op dat moment Gods bestemming voor ons is, ook in het dagelijkse leven?

Bediening

Want of ik nu timmerman ben of schoolmeester of huisvrouw of bankdirecteur, als ik geloof dat God mijn leven leidt en mij dus die plaats heeft gegeven om Hem daarin te dienen, dan ben ik net als David. En dan doe ik precies wat Paulus zei: ‘Doe uw werk als voor de Heer.’ (6)

Dat geldt ook, als God mij in een bediening heeft gesteld. (7) God zal mij erin doen slagen, om mijn taak te vervullen. (8) Hij zal mij leiden, kracht geven en maken dat mijn bediening vrucht draagt. (9) Want Hij heeft mij ertoe geroepen! (10)

Uit de Bijbel

 

(1) 2 Samuël 12:13a.
Toen sprak David tot Natan: Ik heb tegen de HEER gezondigd.

(2) 1 Samuël 17:34-35a.
David echter zei tot Saul: Uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen te hoeden. Kwam er een leeuw of een beer, die een schaap uit de kudde wegroofde, dan liep ik hem na, sloeg hem en redde het uit zijn muil.

(3) 1 Samuël 18:5a.
David dan trok ten strijde en was voorspoedig waar Saul hem ook heen zond, ...

(4) 2 Samuël 8:14b-15.
Toen David over geheel Israël koning was geworden, handhaafde David recht en gerechtigheid onder het gehele volk.

(5)  2 Samuël 2:1-2a.
Hierna vroeg David aan de HEER: Zal ik optrekken naar een van de steden van Juda: de HEER antwoordde hem: Trek op. David zei: Waarheen zal ik optrekken? En Hij antwoordde: naar Hebron.

(6) Kolossenzen 3:23.
Wat je ook doet, verricht je werk van harte, als voor de Heer en niet voor mensen.

(7) Kolossenzen 4:17.
En zegt tot Archippus: Zorg dat je de bediening, die je in de Heer aanvaard hebt, ook vervult.

(8) 2 Timoteüs 1:7.
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

(9) Johannes 15:5b.
Wie in Mij (= Jezus - AvdS) blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, ...

(10) 1 Timoteüs 1:12.
Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft.
 

 


  Print deze pagina hier uit ...

Reageren? Klik hier... (Als je geen reactie verwacht) of hier... (Als je wel een reactie verwacht, bijvoorbeeld als je een vraag hebt).

 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.