de weg naar je bestemming

Naar het einde van het dal.

Davids woorden over een dal van diepe duisternis kan dezer dagen door de crisis actueel zijn. Maar e...

lees meer...

De gebeurtenissen rondom het virus -

hoe bepalen we daarin onze houding? Voor die vraag worden we vandaag gesteld. En ook voor de vraag h...

lees meer...

We kunnen één ding doen!

In deze virustijd of in welke andere tijd ook, er is één ding dat we kunnen doen, alti...

lees meer...

Hoe je Gods hart raakt

 

   Hoe je Gods hart raakt

                                                  Arie van der Stoep

Gods hart gaat bijzonder uit naar hen die Hij geroepen heeft, hetzij in een bediening, hetzij in een andere verantwoordelijkheid in zijn Koninkrijk. Hun leven kan zwaar zijn. Maar soms zijn er die hen dan te hulp komen. Hoe God tegenover deze ‘helpers’ staat, zie je aan een ingrijpende gebeurtenis in het leven van Jeremia.

Het leger van Koning Nebukadnessar van Babel staat voor de poorten van Jerusalem. De stad verkeert in grote nood. Maar de profeet Jeremia verkondigt de mensen, op last van God, dat ze zich moeten overgeven. Dan zullen zij in leven blijven en de stad zal gespaard worden (*).

De leiders van Jerusalem zijn woedend en gooien Jeremia in de gevangenis in een diepe put vol modder, waarin hij wegzakt en op afschuwelijke wijze dreigt om te komen. Een hoveling van de koning, de Ethiopiër Ebed-Melek, hoort dit. En hoewel de koning zelf toestemming voor deze wandaad heeft gegeven, gaat Ebed-Melek toch naar hem toe. Met gevaar voor zijn eigen leven.

Zo doet God!

Hij waagt het om de koning erop te wijzen, dat, wat deze leiders hebben gedaan, slecht is. Jeremia zal door de belegering van de stad toch wel omkomen van de honger, argumenteert hij erbij. En de koning luistert! Hij geeft toestemming om Jeremia te bevrijden.

Met de hulp van drie mannen lukt het Ebed-Melek om dit te doen. Wel moet de profeet in de gevangenis blijven. Deze daad van Ebed-Melek heeft echter een vervolg. Want God had het allemaal gezien en liet het niet zomaar voorbijgaan. Hij beantwoordde Ebed-Meleks daad.

Toen later de stad op het punt stond, ingenomen te worden, liet Hij hem door Jeremia zeggen: ‘Mijn woorden over de stad zullen wel in vervulling gaan, maar jij zult gered worden, omdat jij, vertrouwend op Mij, Jeremia hebt gered’ (1). Zo doet God! Wanneer wij elkaar en met name Gods dienaren respect en liefde bewijzen, bewijzen we dit aan Hém. Het raakt zijn hart (2).

Het loon van een rechtvaardige

Jezus zegt daarover: Wie een profeet ontvangt als profeet (hem als profeet van God respecteert en liefde bewijst), zal het loon van een profeet ontvangen. Hij zal door God beloond worden, alsof hijzelf die profeet was.

Jezus zegt ook: Wie een rechtvaardige (een kind van God) ontvangt als rechtvaardige (behandelt als een geliefde van God), zal het loon van een rechtvaardige ontvangen (3). Hij zal zelf door God zo behandeld worden. Met elkaar omgaan vanuit Gods hart, loont! (4).

 

  Print deze boodschap hier uit ... 

 

Uit de Bijbel:

 

 

 

 

 

 


(*) Lees deze bijzondere geschiedenis in Jeremia 38:1-13.

 

 

 

 

 

 

 


(1) Jeremia 39:15-18.
... Zie, Ik laat mijn woorden over deze stad in vervulling gaan ten kwade ... Maar Ik zal jou te dien dage redden, ..., en je zult niet overgegeven worden in de macht van de mannen, voor wie je met schrik bevangen bent (= voor wie je erg bang bent - AvdS); jouw leven zal jou ten buit zijn (= jij zult je leven behouden - AvdS), omdat je op Mij vertrouwd hebt, ...

(2) Matteüs 25:40.
En de Koning zal hun antwoorden...: Voorwaar, Ik zeg jullie, in zoverre jullie dit aan één van ... mijn minste broeders hebt gedaan, hebben jullie het aan Mij gedaan.

(3) Matteüs 10:41-42.
Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen; en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie één van deze kleinen (= één van deze schijnbaar weinig betekenende discipelen van Mij - AvdS), omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, Ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan.

(4) Openbaring 22:12.
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden naardat zijn werk is (= naar zijn daden - AvdS).


Reageren? Schrijf in het Gastenboek of stuur een berichtje via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: ga naar de pagina Contact van de website.