de weg naar je bestemming

Uit Gods hart: AMARYLLIS

Hoe een amaryllis (die prachtige bolbloem) je kan terugbrengen bij Gods bedoeling met je leven. Maa...

lees meer...

Niet meer alleen!

Alleen zijn op de aarde, zonder God; alleen zijn in de wereld, zonder dat er iemand naar je omkijkt...

lees meer...

NIEUW: (Ant)Woord is gestopt! Maar...

er komt wel een heleboel 'Uit Gods hart'! Dat zul je merken. Want de onderwerpen op deze nieuwe pag...

lees meer...

Uit Gods hart

Elke week een kort Woord uit Gods hart. Want uit het hart van God
komt heel veel naar ons toe. Ook voor ons dagelijkse leven, onze
omgang met Hem en onze toekomst.

Uit Gods hart is in de plaats gekomen van (Ant)Woord.

                                     Altijd gemakkelijk deze pagina terugvinden? Maak
                                              op je bureaublad een knop.
Hier zie je hoe dat gaat.  Deze week: 


Amaryllis

                                                  door Arie van der Stoep

We kregen een amaryllis. Hij groeide en groeide en uiteindelijk ontplooiden zich de kelken - groots en indrukwekkend. Schitterend wit! Hoewel... onder een bepaald licht kwamen er uit dit wit andere subtiele, tere en elegante kleuren te voorschijn - een levende schoonheid! En terwijl je daarvan geniet, realiseer je je iets.

Je wordt je bewust dat dit ergens vandaan komt. Dat dit schone een bron heeft, waaraan zij haar schoonheid ontleent. Een bron die zelf nog veel mooier moet zijn, om dit voort te kunnen brengen. Dat de amaryllis haar prachtige kleed ontleent aan het wezen van een God, in wie zelf het toppunt van schoonheid en heerlijkheid te vinden is. En nog meer!

Het uiterste

Je realiseert je hoe ook de hele wereld vol is van een rijkdom aan kleuren en vormen. En hoe achter dit alles Godzelf te vinden is (1). Dat al die pracht en heerlijkheid er is, omdat Hij zo is (2). Dat zijn wezen moet overvloeien van schoonheid, liefde, goedheid en heerlijkheid. En dat Hij al dat mooie dat wij bewonderen, heeft geschapen, opdat wij samen met Hem ervan zouden genieten en Hem erom zouden eren.

Dan begrijp je waarom Hij de zonde niet kan verdragen (3). Omdat die de mens en de schepping vervuilt en mismaakt. En omdat die een drogbeeld geeft van Hem. Je snapt dan dat God in heel zijn wezen ernaar verlangt, dat daaraan een einde komt. En dat Hij ons wil terugbrengen tot wat Hij heeft bedoeld.

Dat dit ook de reden is dat Hij het uiterste deed: zijn eigen, geliefde en creatieve woord vol schoonheid, waarheid en genade - zijn Zoon - geven om een ommekeer in ons leven te brengen (4). En om een nieuwe wereld te scheppen (5).

Het wonder

Een wereld waarin alles terug te vinden is waarnaar zijn hart uitgaat. Heel de schoonheid van een reine, zuivere en gave natuur. Al de schoonheid van mensen die Hem kennen en met Hem wandelen. En de totale verrukking van een wereld waarin de zonde is overwonnen en die in al haar onderdelen vol van Hem is (6).

Dit is wat er in Gods hart is. En wat Hij in ons hart wil planten. Dit is waarom Hij wil dat we ons bekeren. Van alles wat daarvoor in de weg staat. En dat we ons overgeven aan Hem. Opdat Hij dat grootse en mooie in ons kan doen: het wonder van zijn heerlijkheid in ons! (7) Nog meer dan in de amaryllis!
           De vorige week: 
             Niet meer alleen! 

          De week daarvóór:
             Hooglied uit Gods hart.

  Kijk en luister naar:
            
What a beautiful name!
             (Hillsong Worship).
                             
(Onderaan de pagina Home).

   Gedicht voor de maand januari:
            
Vervulling.

Uit de Bijbel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Zacharia 9:17.
Waarlijk, hoe groot is zijn geluk, ja, hoe groot zijn schoonheid!

(2) Genesis 1:31.
En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. ...

 

 


(3) Jesaja 1:13.
... Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering.


(4) Romeinen 9:26.
... op de plaats, waar [tot hen] gezegd was: jullie zijn mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden: zonen van de levende God.

(5) Jesaja 65:17.
Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; ...

 


(6) Romeinen 8:20-21.
Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om ... hem (= de mens - AvdS), die haar daaraan onderworpen heeft. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van de vergankelijkheid, om te komen tot de vrijheid die er zal zijn in de heerlijkheid van de kinderen van God (deels eigen vertaling - AvdS).
    Psalm 50:2.
Uit Sion, de volkomen schoonheid, verschijnt God in lichtglans.

(7) Filippenzen 2:15.
... onbesproken kinderen van God temidden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtende sterren in de wereld.
    Zacharia 9:16.
Zo zal de HEER, hun God, hen te dien dage verlossen als de kudde die zijn volk immers is, ja, zij zijn kroonjuwelen, die zullen blinken in zijn land.

 

 


  Print deze boodschap hier uit ...  

Reageer in het Gastenboek (als je geen reactie verwacht)
             of via Contact (als je een reactie wilt ontvangen).

Meer onderwerpen ... 

Op de hoogte blijven door het gratis Kommm!-nieuws!... 
 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.
 


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers
of... plaats een snelkoppeling op je bureaublad!! Hoe?
  Klik hier ...