de weg naar je bestemming

God ziet onze worstelingen

en hoe we ons best doen om te veranderen, zodat we voor Hem aanvaardbaar zijn. En ook dat dit niets ...

lees meer...

Een onverwacht antwoord -

dat geeft God soms. Op een onverwacht moment. Op vragen of verlangens die je soms allang hebt. Hoe d...

lees meer...

Onze toekomst manipuleren -

kan dat? Nee! Toch hebben we invloed op ons leven. Dat heeft God zo ingesteld. En we zien het aan Da...

lees meer...

Uit Gods hart

Elke week een kort Woord uit Gods hart. Want daaruit komt heel veel
naar ons toe.

                                     Altijd gemakkelijk deze pagina terugvinden? Maak
                                              op je bureaublad een knop.
Bekijk hier hoe dat gaat.  Deze week: 


Groot in het omarmen

                                                  Arie van der Stoep

De Heer is mijn herder. En Hij is nog iets: mijn Vader! Die op een bijzondere wijze tegenover mij staat. Die verwacht dat ik tegenover Hem ben zoals ik ben. Dat ik mij niet anders of beter voordoe, maar Hem vertrouw.

Dat klinkt vanzelfsprekend. Maar wil Hij echt alles zien van wat er zich in mijn hart afspeelt? Wil Hij dat ik een open boek voor Hem ben (1)? En moet ik niet mijn best doen om te veranderen?

Ja, het kan nodig zijn, dat er dingen in ons veranderen. Van binnen, in onze daden, in hoe we met dingen omgaan, in hoe we zijn. Daar vechten we misschien zelfs voor. Maar wat een teleurstellingen levert dat op! Totdat er een nieuw besef geboren wordt: God is mijn Vader (2).

De kleren van het heil

Het besef ook, dat die Vader niet eist dat we eerst zullen veranderen, voordat we voor Hem aanvaardbaar zijn. Maar dat Hij ons al aanvaard hééft. En dat Hij graag wil dat we die strijd aan Hém overlaten. Dat we ons láten vormen, veranderen, genezen door Hem! (3) Omdat Hij de Schepper is, die ons kan herscheppen. Die juist daarom wil dat we dichtbij Hem zijn. Zodat Hij ons kan aanraken, om dat werk in ons te doen (4).

Hij heeft ons gewenst, vurig gewenst! Gewenst dat we er zouden zijn, bij Hem, dichtbij Hem.

Hij is die Vader die elke dag stond uit te kijken naar die zoon die weg was gegaan, maar die Hij zo graag weer in zijn armen wilde sluiten (5). En wij - ik, jij - zijn die zoon. Tegen ons zegt Hij: ‘Sta op! Probeer niet om jezelf tot een ander mens te maken. Daarvoor ben Ik! Dat is het werk van mijn Geest. Ik herstel aan jou wat kapot is of beschadigd, wat verandering behoeft. Ik doe jou de “kleren van het heil” aan, van het gered-zijn en het heel-zijn (6).

Door jou heen

En bovendien reken Ik je ook nog eens de daden en de gehoorzaamheid van Jezus toe. Ik bekleed je met “de mantel van de gerechtigheid” (6). Zodat, wie jou ziet, Hem ziet, door jou heen.

Want hoe je ook naar jezelf kijkt, Ik heb je lief! Ik draag je in mijn hart! Stop dus met die worsteling! Met het verwerpen van jezelf. Geef jezelf aan Mij! Want Ik ben een groot God, groot in liefde, in het omarmen van wie op Mij hoopt!’ (7)          De vorige week: 
             Een onverwacht antwoord.

          De week daarvóór:
             De kracht van je belijdenis

  Kijk, luister, zing mee met het mooie, oude lied:
            
All to Jesus I surrender 
                     (onderaan de pagina Home).


   Lees ook het gedicht voor de maand januari:
            
Bruch.

Uit de Bijbel: 

 

 

 

 

(1) 1 Johannes 3:19-20.
Hieraan zullen wij onderkennen, dat wij uit de waarheid zijn ... dat, indien ons hart (ons) veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen.

 

 


(2) Johannes 20:17.
Jezus zei ...: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, ...

 

 


(3) Jesaja 45:22.
Wendt u tot Mij en láát u verlossen, ...


(4) Filippenzen 1:6.
Hiervan ... ben ik ten volle overtuigd, dat Hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, ... 


(5) Lucas 15:20.
... En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij (= de vader - AvdS) liep hem tegemoet, voel hem om de hals en kuste hem.


(6) Jesaja 61:10.
Ik verblijd mij zeer in de HEER, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de kleren van het heil, met de mantel van de gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, ...

 

 

 


(7) Exodus 34:6.
(God riep voor Mozes zijn naam uit, hoe Hij dus is:) De HEER ging aan hem voorbij en riep: HEER, HEER, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw.
    Jesaja 25:9.
En men zal op die dag zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; ... 

 

 

 


  Print deze boodschap hier uit ...  

Reageer in het Gastenboek (als je geen reactie verwacht)
             of via Contact (als je een reactie wilt ontvangen).

Meer onderwerpen ... 

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp ontvangen? Kijk hier... .
 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.
 


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers
of... plaats een snelkoppeling op je bureaublad!! Hoe?
  Klik hier ...