de weg naar je bestemming

Het leven van een christen kent een geheim.

Dát bepaalt hoe hij reageert op omstandigheden en gebeurtenissen. Het helpt hem om...

lees meer...

Zij had geen gemakkelijk leven,

mijn moeder. Toch had zij daar een antwoord op dat haar overeind hield. Zowel tijdens de oorlog, toe...

lees meer...

Door alles heen

mogen we steunen op een opvallende eigenschap van God. Dus daardoor op God zelf. Die eigenschap geef...

lees meer...

Uit Gods hart

Elke week een kort Woord uit Gods hart. Want daaruit komt heel veel
naar ons toe.

                                     Altijd gemakkelijk deze pagina terugvinden? Maak
                                              op je bureaublad een knop.
Bekijk hier hoe dat gaat.  Deze week: 


Het geheim van het leven van een christen

                                                  Arie van der Stoep

Ons leven wordt vaak door elkaar geschud. Door allerlei gebeurtenissen en omstandigheden. Soms roepen we uit: ‘Heer, waar bent U?’ Toch behoeft dit niet te betekenen dat onze wereld definitief in elkaar stort en we voor altijd verslagen zijn. Integendeel!

Je staat als christen niet alleen. Jezus is met je (1). Als Hij het de moeite waard vond, om voor je aan dat vreselijke kruis te gaan, dan zal Hij je ook nooit in de steek laten (2). Want dan zou Hij voor niets zo geleden hebben. Dat zal Hij nooit toelaten! Het is omgekeerd. Hij zal maken dat je door de strijd en moeilijkheden juist sterker wordt, vooruit gaat, groeit (3).

Zekerheid en evenwicht

Daarom blijven wij bij Hem, leven we voor Hem en geven we ons aan Hem over. Desnoods steeds opnieuw. Tegenover al onze omstandigheden. En waarom?

Omdat we willen dat Hij over ons, over ons leven en over die omstandigheden zal kunnen regeren. Dat we Hem daarin niet in de weg staan door ongeloof. Maar dat Hij door al die dingen heen in ons en met ons datgene kan doen wat nodig is, om zijn doel met ons te bereiken.

Want we geloven dat in ons leven niets buiten Hem omgaat. Dat zijn hand op ons is. Dat niets kan maken dat we voor altijd verloren zijn of dat ons leven voor altijd kapot is of dat iets anders buiten God om over ons de baas zou kunnen blijven.

Daarom is het geheim van het leven van een christen: overgave (4). Je geeft Hem het heft in handen en stelt je vertrouwen op Hem. Want je weet: Hij zal mij de kracht geven om overeind te krabbelen en weer op mijn voeten te gaan staan. Mijn zekerheid en evenwicht liggen niet in wat ikzelf heb opgebouwd, maar in wie Hij is, in wat Hij heeft gedaan en in wat Hij nog steeds doet.

Een glans van hoop


Je bent vrijgekocht met het bloed van Jezus (5), om voortaan zijn eigendom te zijn. En Hij laat jou zich niet ontroven (6). Geen satan, geen omstandigheden, geen mensen zijn daartoe in staat. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde (1).

Hij heeft je ook vrijgekocht om dát te zijn, dát te doen en dát te worden, waartoe Hij je heeft geroepen (7). In Jezus, in je afhankelijkheid van Hem, vind je je evenwicht en zekerheid en sta je vast (8). Met een glans van hoop op je gezicht, want je hebt toekomst!          De vorige week: 
             Kan ik dat ook zeggen? 

          De week daarvóór:
             Door alles heen! 

  Kijk, luister en zing mee:
            
One Day (when we alle get to heaven).
             Matt Redman, live uit Belfast.
                     (onderaan de pagina Home).


   Lees ook het gedicht voor de maand oktober:
            
Dynamiek.

Uit de Bijbel: 

 

 

 

(1) Matteüs 28:18, 20.
... Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. ... Ik ben met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.

(2) Romeinen 8:32, 35.
Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

(3) Romeinen 8:37.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
    Hebreeën 11:34.
... in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden ...

 

 

 

 

 

 


(4) Hooglied 8:10.
... Toen werd ik in zijn ogen als een, die overgave aanbiedt.

 

 

 


(5) 1 Petrus 1:18-19.
(...) wetende, dat jullie ... zijn vrijgekocht ... met het kostbare bloed van Christus, ...

(6) Johannes 10:27-28.
(Jezus zei:) Mijn schapen ... niemand zal ze uit mijn hand roven.

(7) 2 Timoteüs 4:17.
Opdat de mens van God volkomen zal zijn, tot alle goed werk volkomen toegerust.

(8) Jakobus 1:12.
Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

 

 

 

 

 


  Print deze boodschap hier uit ...  

Reageer in het Gastenboek (als je geen reactie verwacht)
             of via Contact (als je een reactie wilt ontvangen).

Meer onderwerpen ... 

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp ontvangen? Kijk hier... .
 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.
 


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers
of... plaats een snelkoppeling op je bureaublad!! Hoe?
  Klik hier ...