de weg naar je bestemming

Horen wat God spreekt.

Is dat niet waar we naar verlangen? En... God wíl ons dit ook geven! Hij wil maken dat we zij...

lees meer...

Ben ik één met mijzelf?

of word ik allerlei kanten opgetrokken? Heeft Gods waarheid de leiding in mijn leven of word ik heen...

lees meer...

God rehabiliteert ons.

Hij maakt ons weer tot zonen. Maar zijn rehabilitatie heeft nóg een kant. Die is ingrijpend e...

lees meer...

Uit Gods hart

Elke week een kort Woord uit Gods hart. Want daaruit komt heel veel
naar ons toe.

                                     Altijd gemakkelijk deze pagina terugvinden? Maak
                                              op je bureaublad een knop.
Bekijk hier hoe dat gaat.  Deze week: 


Horen wat God spreekt

                                                  Arie van der Stoep

Ik wil horen wat God, de HEER, spreekt; ... Is dat niet wat we graag willen, dat God tot ons spreekt? Hij is immers het centrum en doel van ons leven, degene om wie alles draait voor ons.

Als je je met iemand verbonden voelt, van hem of haar houdt, dan heb je graag contact met zo iemand. Je hoort graag zijn of haar stem en wilt weten wat hij of zij zegt. In onze relatie met God is dat net zo. En wat we vooral willen merken, is dat het goed is tussen Hem en ons, dat er vrede is (1).

Een levende werkelijkheid

Op indrukwekkende wijze heeft Jezus, de Koning van de Vrede, die vrede al op de aarde gebracht (2). Door zijn offer aan het kruis (3). We zijn met God verzoend. En God wil dat we dit merken. Dat zijn vrede over ons hart zal regeren en daar evenwicht, rust en blijdschap zal brengen.

Daarom wil Hij die vrede over ons hart uitspreken: Hij zal van vrede spreken tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten (1). Vrede voor Israël als geheel en voor ieder van hen en ons individueel, die Hem toebehoren en door Jezus tot zijn volk worden gerekend (4).

Die vrede moet in ons hart worden tot een levende werkelijkheid, die we ervaren en die invloed op ons uitoefent. Vanuit die vrede zal God díe dingen tegen ons zeggen en in ons doen die nodig zijn. Waarmee opgeruimd wordt wat in ons opgeruimd moet worden, en tot leven gewekt wordt wat in ons werkelijkheid moet worden. En bovenal, waarmee Hij ons een levende gemeenschap met Hem geeft.

Het land van ons leven


Naar zo’n persoonlijke, vredevolle en vreugdevolle omgang met ons ziet God uit, een relatie van vertrouwen. Daarom zullen wij op onze beurt erop attent zijn, dat we ons niet laten verleiden tot ‘dwaasheid’ (1): tot zonde, het gaan van eigen wegen of het toelaten van dingen die ons van Hem verwijderen. Daarom willen we hóren, oplettend zijn op wat God spreekt, en zijn stem leren verstaan.

En hier komt zijn belofte voor wie naar Hem luistert: ... zijn heil is dichtbij hen die Hem vrezen, hen die naar Hem luisteren (5)! Zijn heil: het losgemaakt worden van het oude, herstel en het deelhebben aan het hemelse. Het mogen wandelen in zijn licht, zijn vreugde en zijn tegenwoordigheid,

Zodat heerlijkheid in ons land woont
(5), in het land van ons leven. De heerlijkheid die er in de hemel is, de heerlijkheid van Gods aanwezigheid.          De vorige week: 
             Eén zijn met jezelf

          De week daarvóór:
             De andere kant van rehabilitatie.

  Kijk, luister, zing mee:
            
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn
             hart

             met Remco Hakkert (Opwekking 343)
                     (onderaan de pagina Home).


   Lees ook het gedicht voor de maand december:
            
Tegen-spraak.

Uit de Bijbel: 

 

 

 

 

 

 

(1) Psalm 85:9.
Ik wil horen wat God, de HEER, spreekt; want Hij zal van vrede spreken tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten; maar laten zij niet terugkeren tot dwaasheid.

(2) Lucas 2:13-14.
En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij mensen van het welbehagen.

(3) Romeinen 5:1.
Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus.

(4) Romeinen 9:25.
... Ik zal niet-mijn-volk noemen: mijn-volk, en de niet-geliefde: geliefde. En het zal geschieden ter plaatse, waar [tot hen] gezegd was: jullie zijn mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden: zonen van de levende God.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(5) Psalm 85:10.
... zijn heil is dichtbij hen die Hem vrezen, zodat heerlijkheid in ons land woont.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Print deze boodschap hier uit ...  

Reageer in het Gastenboek (als je geen reactie verwacht)
             of via Contact (als je een reactie wilt ontvangen).

Meer onderwerpen ... 

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp ontvangen? Kijk hier... .
 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.
 


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers
of... plaats een snelkoppeling op je bureaublad!! Hoe?
  Klik hier ...