de weg naar je bestemming

De dingen op een rijtje zetten, kan nodig zijn.

Wat gebeurt er momenteel in de wereld en om ons heen en wat vertelt ons dit? Wat zegt de Bijbel erov...

lees meer...

Spreek opnieuw je geloof uit!

Het woord van God heeft kracht! Door het uit te spreken in het geloof, dat het Gods waarheid over jo...

lees meer...

Voor God zíjn we iemand!

Als christen hebben we ervoor gekozen om voor Hém te leven. In alle omstandigheden. Juist nu ...

lees meer...

Uit Gods hart

Elke week een kort Woord uit Gods hart. Want daaruit komt heel veel
naar ons toe.

                                     Altijd gemakkelijk deze pagina terugvinden? Maak
                                              op je bureaublad een knop.
Bekijk hier hoe dat gaat.  Deze week: 


  De dingen op een rijtje

                                                  Arie van der Stoep

Soms is het nodig, om de dingen op een rijtje te zetten. Teneinde zicht te krijgen op je situatie en je houding te kunnen bepalen tegenover wat er om je heen gebeurt en wat je zelf meemaakt. Het is goed, ons te realiseren dat wat wij momenteel meemaken, móest komen. Jezus zei: ... er zullen nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn ... (1).

Bij pestziekten behoeft het niet in het bijzonder om de pest te gaan. Het algemene woord ‘pestziekten’ laat zien dat het om gevaarlijke, besmettelijke ziekten gaat die zullen uitbreken, voorafgaande aan Jezus’ terugkomst.

Ze worden niet door Hém veroorzaakt, maar tonen wel aan hoe laat het is op de klok van het voortbestaan van de aarde en de mensheid. Ze zijn een zichtbaarwording van de algemene en algehele neerwaartse spiraal in de kwaliteit van het leven op de aarde. Die spiraal die voortkomt uit de dood die over de aarde is gaan heersen ten gevolge van de zonde. En die ook tot uiting komt in de toename van allerlei ander kwaad op de aarde.

Je schoenen van geloof

Wanneer je dit ziet, dan weet je dat maar één ding ons kan redden van alle rampen die volgens de Bijbel nog over de aarde zullen trekken. Dat is: een algehele bekering van de mensheid. Maar omdat die uitblijft en de mens alleen zal komen met zijn eigen oplossingen en lapmiddelen, weten we ook dat zal doorgaan wat Jezus in onder andere Lucas 21 heeft aangekondigd. Die ontwikkeling is dan niet tegen te houden.

Dan zullen ook zijn woorden waar worden die zeggen: Er komt een nacht, waarin niemand werken kan (2). Daarvan wordt nu al iets zichtbaar, als je erop let hoe kerken, gemeenten,  samenkomsten hun deuren hebben moeten sluiten en mensen elkaar niet kunnen opzoeken. Zoals Paulus al schreef: De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij (3).

Deze tijd vraagt om keuzes. Want de Bruidegom komt! Zijn we er klaar voor, om deze ‘wachttijd’ door te maken in vertrouwen op Hem? En om Hem daarna met vreugde te ontvangen en deel te hebben aan zijn Koninkrijk? Want de weeën zullen doorgaan (4). Dan is het nodig, stevig in je schoenen van geloof te staan en in Hem verankerd te zijn.

Is dit het einde?


Daarvoor zijn twee keuzes nodig. De eerste is: dat we ons niet laten afbrengen van de ‘hoop van het Evangelie’ (5): Jezus, die terugkomt! We blijven naar Hem uitzien en bidden dat dit spoedig gebeurt. En de tweede is: dat we ons niet laten afleiden door wat mensen zeggen, of ons in de war laten brengen door alles wat er gebeurt (6). Het besluit om in geloof ‘een recht spoor met onze voeten te trekken’ (7). Het spoor van in vertrouwen op God Jezus te volgen en de dingen te doen die Hij je geeft om te doen.

Is dit het einde? Als ik naar Jezus luister, hoor ik Hem zeggen: ... die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond (nog niet direct) het einde (8). Daarom is het belangrijk, om waakzaam te blijven, op te letten (9). Dan zullen we zien dat het niet de catastrofes zijn die regeren, maar God! Hij zal ervoor zorgen dat je er doorheen komt! (10) De dood heeft niet het laatste woord! 

 

  Print deze boodschap hier uit ...   De vorige week: 
             Iemand zijn voor God.

  De week daarvóór:
             U laat mij nooit los! 

  Kijk en luister naar het eenvoudige, rustgevende:
            
Jesus paid it all, van Fernando Ortega
                                      (onderaan de pagina Home).


  Lees ook het gedicht voor de maand maart:
            
Bevrijding.

Uit de Bijbel: 

 

 

 

(1) Lucas 21:11.
... er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(2) Johannes 9:4.
... er komt een nacht, waarin niemand werken kan.

(3) Romeinen 13:12.
De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. ...

(4) Matteüs 24:7-8.
Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dit alles is het begin van de weeën.

(5) Kolossenzen 1:21-23.
... indien jullie ... je niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, ...

(6) 1 Korintiërs 16:13-14.
Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk! Laat alles bij jullie in liefde toegaan.

(7) Hebreeën 12:12-14.
Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, en maakt een recht spoor met uw voeten,...

(8) Lucas 21:9.
En wanneer jullie horen van oorlogen en onlusten, laat je niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde.

(9) Marcus 13:33.
(Jezus zei in verband met deze tijd:) Ziet toe, blijft waakzaam. Want jullie weten niet, wanneer het de tijd is.

(10) Openbaring 3:10-11.
Omdat jullie het bevel bewaard hebben om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik jullie bewaren voor het uur van de verzoeking, dat over de gehele wereld komen zal, ... Ik kom spoedig; houd vast wat jullie hebben, opdat niemand jullie kroon zal nemen.
 

 

 

 

 

 

 


Reageren? Schrijf in het Gastenboek of stuur een berichtje via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel.

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: ga naar de pagina Contact van de website. 
 


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers of
plaats een snelkoppeling op je bureaublad!! Hoe?
  Klik hier ...