de weg naar je bestemming

Naar het einde van het dal.

Davids woorden over een dal van diepe duisternis kan dezer dagen door de crisis actueel zijn. Maar e...

lees meer...

De gebeurtenissen rondom het virus -

hoe bepalen we daarin onze houding? Voor die vraag worden we vandaag gesteld. En ook voor de vraag h...

lees meer...

We kunnen één ding doen!

In deze virustijd of in welke andere tijd ook, er is één ding dat we kunnen doen, alti...

lees meer...

Uit Gods hart

Elke week een kort Woord uit Gods hart. Want daaruit komt heel veel
naar ons toe.

                                     Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp
                                     gemaild krijgen? Ga naar: Service van Kommm!... .Deze week...


   Naar het einde van het dal

                                                  Arie van der Stoep

We kennen allemaal wel die woorden van David uit Psalm 23: De HEER is mijn herder, ... En ook zijn woorden: ... al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, ... (1). Nu, we kunnen heel wat dalen van duisternis gekend hebben of op dit moment zo’n dal ervaren. Voor velen van ons kunnen deze dagen zo’n dal zijn.

Maar voor wie God persoonlijk kent, is er een andere duisternis, die je dieper raakt dan andere dingen. Dat is: het niet meer horen van Gods stem, het niet meer zien van zijn leiding. Je gaat maar voort en weet niet waar het heengaat (2). Dat is erger dan allerlei praktische moeilijkheden.

Het maakt je onzeker en kan maken dat je je door God verlaten voelt. Want we kunnen niet zonder Hem en niet zonder zijn openbaring. We willen één met Hem zijn. Zo was het met Jezus en zo willen ook wij leven.

Vertrouwen op Gods naam

David had ervaring met die duisternis. En hij kende ook de oplossing! Die was: ... ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij! (1) In al zijn omstandigheden stond één ding bij Hem vast: U bent bij mij! Ook al zag of hoorde hij God niet: U bent bij mij! Daarin leek hij op Jezus.

De profeet profeteert wat voor Hém het antwoord was op dat vreselijke moment, toen Hij strompelend de weg naar het kruis ging: Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, laat hij dan vertrouwen op de naam van de HEER en steunen op zijn God (3). Jezus deed dat.

De nood was zo diep. Zijn Vader leek zo oneindig ver weg. Hij riep: Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? (4) Maar juist die woorden tonen hoe Hij op God vertrouwde, op Gods naam vertrouwde.

Hem weer ‘zien’


De profeet zegt: ... laat hij dan vertrouwen op de naam van de HEER... (3). Voor Jezus was die naam: JAHWEH (5). Die oudtestamentische naam staat voor Gods eeuwige redding, hulp en nabijheid. Op die naam beriep Jezus zich. Zoals wij te allen tijde op Jézus’ naam mogen vertrouwen, ook als God ver weg lijkt. Op zijn naam, die zegt: ‘God redt!’ (6).

Op grond van die naam zal God zich altijd weer aan ons openbaren. Zijn ‘stok en zijn staf’ - Jezus’ kruis en zijn Geest - die vertroosten mij (1). Dat is: die brengen mij naar het einde van het dal. Waar het licht van Gods aangezicht over mij zal schijnen (7) en ik Hem weer zal ‘zien’.

 

  Print deze boodschap hier uit ... 

 


          De vorige week las je hier:
              
Dát is geloof! 
          De week daarvoor: 
              
W kunnen één ding doen! 

          Kijk, luister en zing mee: 
              
Hoe kan ik anders ... (Ik zing, want U
               houdt mij vast).
                             (onderaan pag. Home).

Uit de Bijbel:

 

(1) Psalm 23:1, 4.
... De HEER is mijn herder, mij ontbreekt niets.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want U bent bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij
.


(2) Jesaja 30:20-21.
... wanneer jullie rechts of wanneer jullie links zouden willen gaan, zullen jullie oren achter jullie het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(3) Jesaja 50:10.
Wie onder jullie vreest de HEER, wie hoort naar de stem van zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, laat hij dan vertrouwen op de naam van de HEER en steunen op zijn God.

(4) Matteüs 27:46.
Omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem ...: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

(5) Exodus 3:13-14.
... hoe is zijn naam? ... Toen zei God tegen Mozes: Ik ben, die Ik ben... (Jahweh).

(6) Matteüs 1:21.
... je zult hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.

 


(7) Psalm 67:2-3.
God zij ons genadig en zegene ons,
Hij doe zijn aanschijn bij
(= over - AvdS)
ons lichten;
opdat men op aarde uw weg zal kennen, ...
 

 

 

 

 

 


Reageren? Schrijf in het Gastenboek of stuur een berichtje via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: ga naar de pagina Contact van de website. 
  


                           We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers!