de weg naar je bestemming

Een keuze uit geloof.

Geen harnas dragen? Niet als je tegenover een zwaarbewapende reus staat? Nee, David kon dat niet en...

lees meer...

God werkt met drievoudige kracht

in je leven, om zijn waarheid over je zichtbaar te maken. Wat is die waarheid en wat is die drievoud...

lees meer...

We worden soms 'uitgedaagd',

oftewel, we hebben moeilijkheden, tegenslagen. Wat doen we daarmee? We kunnen kiezen uit...

lees meer...

Uit Gods hart

Elke week een kort Woord uit Gods hart. Want daaruit komt heel veel
naar ons toe.

                                     Altijd gemakkelijk deze pagina terugvinden? Maak
                                              op je bureaublad een knop.
Bekijk hier hoe dat gaat.  Deze week: 


Een keuze uit geloof

                                                  Arie van der Stoep

Toen David tegenover Goliat, de onverslaanbare Filistijnse reus, kwam te staan, weigerde hij Sauls harnas te dragen. Met die weigering maakte hij een keuze. Voor die keus kunnen ook wij staan.

Het lijkt zo vanzelfsprekend om in strijd en moeilijkheden te steunen op menselijke middelen. Soms zijn ze nodig. Maar ze helpen alleen als God daarin is. Als Hij ze wil en kan gebruiken. Sauls harnas was voor David onbruikbaar. Hij kon zich daarin niet bewegen (*). Het zou zijn dood zijn. Hij had de vrijheid nodig van het steunen op God (1). Die zou hem beschermen en hem de overwinning geven.

Daarom was zijn keus: zich overgeven aan God en op Hem vertrouwen. God had hem laten zalven tot koning. Dan zou Hij ook maken dat hij dat zou worden. Dat hij niet onderging in die strijd met Goliat, maar zijn duistere tegenstander zou verslaan. Hoe primitief zijn wapen ook was. Dat is geloof!

Voor jou genoeg

Ook wij mogen dat hebben. Toen God mij riep om in mijn woonplaats een werk onder jongeren te beginnen, hadden wij niets, geen middelen en geen mensen. Maar we zijn begonnen en Hij gaf ze ons beide. Velen kwamen daarna tot geloof, jongeren en ouderen. En ook hen is God gaan gebruiken in zijn Koninkrijk.

Wanneer Hij een jonge herder kan gebruiken, om zijn volk te bevrijden uit de macht van zo’n overmachtige vijand, kan Hij ook ons gebruiken om de wereld te bereiken met het Evangelie of om welke andere opdracht ook uit te voeren die eigenlijk boven onze macht ligt (2).

Wanneer God gelooft dat wij zullen slagen, zúllen we slagen. Ook in het overwinnen van omstandigheden en verleidingen. God zegt: Mijn genade is voor jou genoeg! (3) Daarom verwierp David alles wat hem ervan kon weerhouden om daarop te steunen, zelfs Sauls ‘veilige’ harnas.

Geestelijke volwassenheid

Met hem mogen we zeggen: De HEER, die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, Hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn (4). God heeft mij geroepen - Hij zal mij redden en maken dat ik slaag!

Voor Hem mogen we mannen-en-vrouwen-in-het-geloof zijn, in geestelijke volwassenheid, die leven vanuit Gods genade voor ons (5). Die overgave wil Hij graag in ons zien. Daarmee kan Hij iets doen. Want overgave aan God is een bewijs van geestelijke volwassenheid. Dat geloof heeft Hijzelf in ons geplant (6) en daaruit mogen we leven!          De vorige week: 
             Drievoudige kracht.

          De week daarvóór:
             Uitgedaagd.

  Luister naar het profetische:
            
These are the days of Elijah van Robin
              Mark 
         (Onderaan de pagina Home).

   Bekijk ook het gedicht voor de maand juni:
            
Existentieel - VI.

Uit de Bijbel: 

 

 

 

 

 

(*) Lees 1 Samuël 17.

(1) Romeinen 8:21.
... bevrijd ... tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(2) Matteüs 28:19.
Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik jullie bevolen heb.

(3) 2 Korintiërs 12:9.
... Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor jou genoeg, want de kracht openbaart zich pas ten volle in zwakheid.

(4) 1 Samuël 17:37a.
... De HEER, die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, Hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn.

(5) Romeinen 4:16a.
Daarom is het alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade (= opdat God vanuit dat geloof ons genade zou kunnen bewijzen - AvdS), ...

(6) Romeinen 10:6-8.
Maar de gerechtigheid uit het geloof (= het spreken dat naar de wil van God uit geloof voortkomt - AvdS) ... wat zegt zij? Dichtbij jou is het woord, in je mond en in je hart, namelijk het woord van het geloof, dat wij prediken.
 

 

 

 

 


  Print deze boodschap hier uit ...  

Reageer in het Gastenboek (als je geen reactie verwacht)
             of via Contact (als je een reactie wilt ontvangen).

Meer onderwerpen ... 

Op de hoogte blijven door het gratis Kommm!-nieuws!... 
 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.
 


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers
of... plaats een snelkoppeling op je bureaublad!! Hoe?
  Klik hier ...