de weg naar je bestemming

God wil ons iets radicaals leren!

Als je iets wilt doen, wat je leven helemaal anders maakt, meer in overeenstemming met Gods wil en z...

lees meer...

Om ons te leren op God te steunen,

laat Hij een belangrijk proces in ons plaatsvinden. Dat proces maakt ons tot overwinnaars over alle...

lees meer...

Een actuele openbaring

waarin we onszelf kunnen herkennen, vinden we in Openbaring 7. Daar zien wij onszelf, staande voor G...

lees meer...

Uit Gods hart

Elke week een kort Woord uit Gods hart. Want daaruit komt heel veel
naar ons toe.

                                     Altijd gemakkelijk deze pagina terugvinden? Maak
                                              op je bureaublad een knop.
Bekijk hier hoe dat gaat.  Deze week: 


Dankt onder alles!

                                                  Arie van der Stoep

Op een bepaald moment in je leven gaat God je iets nieuws leren. Iets wat je van nature niet zo ligt. Wat je zelfs moeilijk kunt vinden: God danken. Niet zomaar een keer, maar voortdurend, altijd, in alle omstandigheden.

Paulus zegt drie heel radicale dingen: Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles (1). Dat is een gerichtheid, een ander ‘soort van mens-zijn’. Het is het leven van iemand bij wie God de inhoud, het doel en de vervulling van zijn bestaan is.

Wanneer je dit leert - en dit leer je niet vanzelf! - betekent het een radicale verandering in je manier van zijn. Hoewel... manier? Nee, het moet geen manier zijn. Het moet het gevolg zijn van wat God in je doet. Een nieuw leven dat door Hem gestalte in je krijgt, het leven van Jezus! (2)

Een weerslag op jezelf


Want als je met Jezus voor God leeft, gaat Hij je veranderen en je steeds meer dingen leren. Eén daarvan is: hoe je relatie met God werkt. Je ontdekt de enorme betekenis en gevolgen ervan, wanneer je hart in dankbaarheid op Hem gericht is. Dankbaarheid verbindt je met God (3).

Misschien ervaar je het danken van God als een offer. Danken kan moeilijk zijn vanwege je omstandigheden. Maar het brengt je in een andere dimensie, de dimensie van God. Hij opent je ogen, zodat je gaat zien wat Hij bezig is te doen. God zegt: Wie lof offert (danken maakt daarvan deel uit), eert Mij en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien (4). Danken is een werking van je hart, waarmee je God aanraakt en die een weerslag op jezelf heeft.

Paulus had daarin ervaring. Zijn leven was zwaar (*), maar steeds weer lees je hoe hij God voor allerlei dingen dankte (5). Hij leefde in afhankelijkheid van Hem en was dankbaar!

Dichter bij Hem

Daarom kon hij dat zo nadrukkelijk zeggen: ‘Dankt... onder alles(1). Onder alle omstandigheden, in alles wat je meemaakt of waarmee je bezig bent. Soms wordt dit vertaald met: vóór alles. En dat is wel het moeilijkste: God te danken voor moeilijke dingen.

Maar in zijn handen worden ze een zegen voor je. Door te danken, open je de weg daarvoor en brengen ze je juist dichter bij Hem. Je denken, geloven en verwachten worden anders. Je leert meer op Hem te vertrouwen (6). En je merkt: Gods hart gaat uit naar mij!          De vorige week: 
             Onze genen of het eeuwige leven? 

          De week daarvóór:
             Staande voor de troon.

  Kijk, luister en zing mee met Sela en 11000
             mensen (Nederland Zingt Dag 2019):
            
Ik zal er zijn
                                    (onderaan de pagina Home).

   Lees ook het gedicht voor de maand augustus:
             
Het gebeuren.

Uit de Bijbel: 

 

 

 

 

(1) 1 Tessalonicenzen 5:16-18.
Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van jullie.

 

 

 


(2) Galaten 4:19.
Mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in jullie gestalte verkregen heeft (= totdat Christus in jullie zichtbaar geworden is - AvdS).

 


(3) Hebreeën 12:28.
Laten wij ..., omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze ... (= een wijze die een vreugde voor Hem is - AvdS).

(4) Psalm 50:23.
Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien (= dat Ik hem Gods (uit)redding, hulp en heerlijke toekomst laat meemaken - AvdS).

(*) Lees maar eens: 2 Kor. 11:23-33.

(5) Efeze 1:15-16.
Daarom houd ook ik, ..., niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden.

 

 

 

 

 


(6) Psalm 28:6.
De HEER is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen ...

 

 

 

 

 

 

 


  Print deze boodschap hier uit ...  

Reageer in het Gastenboek (als je geen reactie verwacht)
             of via Contact (als je een reactie wilt ontvangen).

Meer onderwerpen ... 

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp ontvangen? Kijk hier... .
 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.
 


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers
of... plaats een snelkoppeling op je bureaublad!! Hoe?
  Klik hier ...