de weg naar je bestemming

De duivel lijkt machtig,

maar één ding kon hij niet en kan hij nog steeds niet. Ook niet in de duisternis van o...

lees meer...

God doet buitengewone dingen!

Dat kun je van Hem verwachten. Want zo ís Hij. Wanneer je je hoop hebt verloren, creëert...

lees meer...

NIEUWE SPECIAL: Spijt? Berouw? Kan God berouw hebben?

Het maakt een groot verschil, of je spijt of berouw hebt. Ook in wat de gevolgen ervan zijn. Deze n...

lees meer...

Uit Gods hart

Elke week een kort Woord uit Gods hart. Want daaruit komt heel veel
naar ons toe.

                                     Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp
                                     gemaild krijgen? Ga naar: Service van Kommm!... .Deze week...


   Wat de duivel niet kon

                                                  Arie van der Stoep

Het klinkt als een bazuinstoot: ... de duisternis heeft het niet gegrepen! (1) Woorden vol triomf! Johannes schrijft ze aan het begin van zijn Evangelie. Ze gaan over het woord van God. Daarin was leven, eeuwig leven. ‘Dat leven,’ schrijft hij, ‘was het licht van de mensen en het schijnt in de duisternis.’ En dan komen die woorden van hierboven.

Ze klinken als wilde hij zeggen: ‘Ik ga nu mijn Evangelie schrijven en één ding is daarbij zeker: wat de duivel wilde bereiken, is mislukt!’ Wat bedoelt hij?

Laten we direct vaststellen: natuurlijk heeft hij het over Jezus. Diens verhaal begint al bij de schepping. God schiep de hemel en de aarde. Maar dan staat er: ... duisternis lag op de vloed (2). Daar was de strijd al begonnen, de strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis, tussen God en de satan. Maar God had het antwoord!

Profetische proclamatie

Hij sprak: Laat er licht zijn! (2) En daar was het licht: Jezus! Hij scheen over de schepping. De duivel was niet in staat om het spreken van God teniet te doen. God sprak en het licht, Jezus, was er! Ook toen het als kwetsbaar kind in de kribbe lag, om de duisternis over het leven van de mensen te komen verbreken, kon de vijand, in de persoon van Herodes, het niet bereiken.

En toen het later leek dat de satan door het kruis het licht toch zou doven, bracht zijn lijden en sterven juist het tegenovergestelde. Het licht van het eeuwige leven ging óp over ieder van ons. Door geloof in Jezus (3). De duivel kon dat niet voorkomen. En er is nog iets wat hij niet kan.

Johannes’ woorden van hierboven zijn een juichkreet, maar ook een profetische proclamatie. Ze verklaren: ‘De satan zal nooit in staat zijn om de overhand te behalen over dat wat licht is’ (4). Het licht van Jezus zal blijven schijnen. En hoe!

Ook in die duisternis

Het zal zelfs schijnen ín ons. En door ons heen. Hij maakt óns tot licht (5). Jezus zei: Jullie zijn het licht van de wereld (6). Dit kan niemand tegenhouden!

De duisternis van onze omstandigheden, ook die van de huidige crisis en van wat er allemaal nog over de wereld zal komen, zal ons niet kunnen overweldigen (7). De satan kan proberen ons uit te dagen, ons dwars te zitten, ons te verleiden en op andere manieren ons te vervolgen, maar ook in die duisternis blijft Gods licht, Jezus, schijnen in ons hart, naar zijn Woord (8).
Hij blijft het centrum van ons leven!

 

  Print deze boodschap hier uit ...   Heb je deze al gelezen: 
             De buitengewone dingen van God
                              (vorige week).
  
           Laten we feestvieren! 
                              (de week daarvoor).

  Ook nieuw:  
             Spijt of berouw? Kan God berouw hebben?
                              (een nieuwe SPECIAL!)

  Kijk, luister, zing mee met het actuele, krachtige:
            
Jezus Overwinnaar!
             (Opwekking 832)
(onderaan pagina Home).
 

Uit de Bijbel: 

(1) Johannes 1:5.
... het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

 

 

 

 

 

 


(2) Genesis 1:2-3.
De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag op de vloed, ... En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

 

 

 

 

 

(3) Johannes 3:36.
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; ...
    2 Timoteüs 1:10.
... Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het Evangelie.

(4) Jesaja 4:5.
... over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn.
    Matteüs 16:17-18.
Jezus antwoordde ...: ... mijn gemeente ... de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen!

(5) Filippenzen 2:15.
... een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtende sterren in de wereld.

(6) Matteüs 5:14.
Jullie zijn het licht van de wereld ...

(7) Johannes 8:12.
Opnieuw sprak Jezus tot hen en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben.

(8) 2 Korintiërs 4:6.
Want de God, die gesproken heeft: Laat het licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, ...

 

 

 

 

 

 

 


Reageren? Schrijf in het Gastenboek of stuur een berichtje via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: ga naar de pagina Contact van de website. 
  


                           We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers of maak
op je bureaublad een snelkoppeling naar deze website!