de weg naar je bestemming

Onze Held!

Jeremia, de profeet, verkeert in grote moeilijkheden. Hij wordt zwaar vervolgd. En temidden van die...

lees meer...

Doorbraak

Gedicht voor Goede Vrijdag. Over Jezus' lijden in Getsemane en daarna. En over de gevolgen in de hem...

lees meer...

Geheim wapen.

Temidden van veel vijanden en veel strijd beschikte David over een 'geheim wapen'. Dat maakte hem st...

lees meer...

Uit Gods hart

Elke week een kort Woord uit Gods hart. Want daaruit komt heel veel
naar ons toe.

                                     Altijd gemakkelijk deze pagina terugvinden? Maak
                                              op je bureaublad een knop.
Bekijk hier hoe dat gaat.  Deze week: 


Onze Held!

                                                  Arie van der Stoep

De profeet Jeremia verkeerde in grote moeilijkheden. Als profeet van God bracht hij Gods boodschappen over aan Gods volk, in het bijzonder aan de koning en andere regeerders. Hij waarschuwde hen namens Hem om hun slechte daden. Ze waren woedend en sloegen hem, gooiden hem in de gevangenis en in een put en maakten hem het leven onmogelijk.

Jeremia riep luid tot God om hulp: ... telkens wanneer ik spreek, moet ik het uitschreeuwen, van geweld en onderdrukking roepen;... (1). Maar dan plotseling, midden in zijn klachten, komt er een prachtig woord van geloof uit zijn mond, een woord van overwinning over al de pijn van die vervolgingen.

Hij zegt: ‘Ze loeren op mijn val. Maar de HEER is met mij als een geweldige held; daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen... (2) - ze zullen niet in staat zijn om mij te overwinnen.’ Dat is geloof! Dat is tegen alles in je hoop op God uitspreken.

Aan het oordeel ontkomen


Met zulke woorden kan God iets doen. Omdat ze uit geloof voortkomen. En wanneer Hij er de kracht van zijn Geest aan verbindt, worden ze tot profetie. Dat gebeurde bij Jeremia. Plotseling spraken zijn woorden niet meer alleen over wat hém was overkomen en over God, zijn Held, maar gingen ze spreken over later. Over het optreden, eeuwen daarna, van Jezus, ónze Held, die ons te hulp is gekomen in ónze situatie (3).

Want ook wij hebben vijanden die ons belagen: zonde, pijn uit ons verleden, de satan met zijn verleidingen en aanklachten, demonen die ons aanvallen, schuldgevoelens en verdriet (4). Maar Jezus, ónze Held, streed voor ons aan het kruis tegen al die vijanden. En Hij overwon ze.

Hij maakte hen machteloos (5), door ons lijden daar te dragen en door onze zonden en ons falen op zich te nemen en ze in zijn lichaam onder Gods oordeel te brengen (6). Zodat wij aan het oordeel zouden ontkomen en zodat onze vijanden ons niet langer zouden kunnen aanklagen en rechten op ons zouden kunnen laten gelden. Daaraan denken we op Goede Vrijdag.

De kracht van zijn opstanding

Daarna komt Pasen. Dan vieren wij Jezus’ overwinning over onze laatste vijand, de dood (7). Door die overwinning zullen wij niet sterven, maar leven, eeuwig, en getuigen zijn van wat Hij heeft gedaan (8).

Dan vieren we onze eeuwige verlossing. Dat onze vijanden verslagen zijn en niet langer over ons kunnen heersen. Dat wij vrij zijn en door de kracht van zijn opstanding als nieuwe mensen met Hem mogen wandelen in het licht (9). Elke dag!
           De vorige week: 
             Eén ding heb ik gevraagd... 

          De week daarvóór:
             Wat God wil voor ons.

  Bekijk het ontroerende filmpje:
            
Jezus geneest een blind geboren
             man

             (Engels gesproken en ondertiteld)
.
                             
(Onderaan de pagina Home).

   Gedicht voor de maand april:
            
Doorbraak.

Uit de Bijbel: 

 

 

 

 

 

 

(1) Jeremia 20:8.
... telkens wanneer ik (tot hen) spreek, moet ik het uitschreeuwen, van geweld en onderdrukking roepen; ...

 (2) Jeremia 20:11.
Maar de HEER is met mij als een geweldig held; daarom zullen mijn vervolgers struikelen en niets vermogen; ...

 

 

 

 

 (3) Sefanja 3:15-17.
... De Koning van Israël, de HEER (= de Heer Jezus - AvdS), is in uw midden, ..., een held, die verlost...

(4) 1 Petrus 5:8.
Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij (= uw tegenstander - AvdS), de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

(5) Kolossenzen 2:15.
Hij heeft de overheden en machten (uit het rijk van de duisternis - AvdS) ontwapend en openlijk tentoongesteld (aan het kruis - AvdS) en zo over hen gezegevierd.

(6) Jesaja 53:5.
... de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

 


(7) 1 Korintiërs 15:26.
De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood.

(8) Psalm 118:17.
Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de daden van de HEER vertellen.

 


(9) Johannes 8:12.
Opnieuw sprak Jezus ... en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben.

 

 

 

 

 

 


  Print deze boodschap hier uit ...  

Reageer in het Gastenboek (als je geen reactie verwacht)
             of via Contact (als je een reactie wilt ontvangen).

Meer onderwerpen ... 

Op de hoogte blijven door het gratis Kommm!-nieuws!... 
 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het verkrijgen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.
 


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers
of... plaats een snelkoppeling op je bureaublad!! Hoe?
  Klik hier ...