de weg naar je bestemming

SPLINTERNIEUW! Van mij - Arie - zijn twee gedichtenbundels uitgekomen.

Bundels met heel persoonlijke, betekenisvolle poëzie voor ieder die echte dichtkunst op waarde...

lees meer...

De hoogste wens van een christen.

Een geestelijk volwassen christen heeft een wens die boven al zijn andere wensen uitgaat en die bepa...

lees meer...

De wensen van je hart.

We hebben allemaal wensen. Sommige zitten diep in ons hart en zijn ons vaak niet eens bewust. En toc...

lees meer...

Uit Gods hart

Elke week een kort Woord uit Gods hart. Want daaruit komt heel veel
naar ons toe.

                                     Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp
                                     gemaild krijgen? Ga naar: Service van Kommm!... .Ook deze week nog ...


   De vervulling van onze hoogste wens

                                                  Arie van der Stoep

Hij vervult de wens van wie Hem vrezen - daarover ging het de vorige keer (1). Maar wie zijn dat: die Hem vrezen? En welke bijzondere wens is dat, die Hij vervult? En nog een vraag: Waarom zal Hij dat doen?

Eigenlijk staan de antwoorden erbij. Degenen die Hem vrezen, zijn namelijk wij die voor Hem leven en wíllen leven. Ons ‘vrezen’ is liefde. Is Hem zó liefhebben, dat ons leven is afgestemd op Hem.

Daarom is onze grote wens: om in ons willen, denken en wensen één te geraken met zíjn willen, denken en wensen, één met Hem te zijn. Zodat zijn wensen onze wensen zijn.

Zoals Jezus zei: Mijn spijze is de wil te doen van degene, die Mij gezonden heeft, ... (2). Hij leefde ervan en ervoor, om één te zijn met de Vader. In heel zijn spreken, doen en laten. Het was zijn hoogste wens.

Geestelijke rijpheid

En wat God nu graag wil zien, is dat wij daarin op Jezus zullen lijken. Dat tussen God en ons diezelfde eenheid van geest groeit die er tussen Hem en de Vader was en is. Dan zal zijn wens onze wens zijn. En dan weten we dat Hij die wens zal vervullen. Dat zal een vreugde zijn voor Hem en voor ons. Vreugde om het één zijn met Hem, om het ons bewegen in dezelfde richting als Hij (3).

Dat is het gaan in de richting van wat Paulus noemt: de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus (4).

Deze geestelijke rijpheid bereiken we niet in onze eigen kracht. Dit doet Jezus in ons (5). Door de kracht van de Heilige Geest (6). Daarom is het nodig, vervuld te worden én te blijven met Gods Geest (7). Om ook niet bang te zijn om ons te laten corrigeren.

Overeenkomstig Gods belofte

Dan weten we: Hij zal maken dat ik geestelijk groei.. Volgens de belofte: Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus (8).

Die dag die steeds dichterbij komt. Waar we naar toeleven en waarop we voor altijd met Hem verenigd zullen worden - volmaakt één met Hem - de vervulling van onze hoogste wens. Overeenkomstig Gods belofte: Hij vervult de wens van wie Hem vrezen (1).

 

  Print deze boodschap hier uit ... 

          Het vorige onderwerp was:
          
Wat God doet met de wensen van je hart

           Het onderwerp daarvóór was:
          
De dingen die je meemaakt

           Kijk, luister en zing mee met:
          
Because He lives ... met Guy Penrod (Engels).
                              (onderaan pag. Home).
 
 

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 145:19.
Hij vervult de wens van wie Hem vrezen, ...

 

 

 

 

 

 

 


(2) Johannes 4:34.
... Mijn spijze (= mijn eten en drinken - AvdS) is de wil te doen van degene, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen.

(3) 1 Petrus 1:8-9.
... jullie verheugen je met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar jullie het einddoel van het geloof bereikt, dat is de zaligheid van de zielen.

(4) Efeziërs 4:13.
Totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom (= de groei - AvdS) van de volheid van Christus.

(5) Efeziërs 4:10.
... Hij ... is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.

(6) Efeziërs 3:16.
Opdat Hij u zal geven, ..., met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens.

(7) Efeziërs 5:18.
... wordt vervuld met de Geest!

 


(8) Filippenzen 1:6.
Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus (= de dag dat Hij terugkomt - AvdS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reageren? Schrijf in het Gastenboek of stuur een berichtje via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: ga naar de pagina Contact van de website. 
  


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers
of... plaats een snelkoppeling op je bureaublad!!
Klik hier ...