de weg naar je bestemming

Kan God ons een opdracht geven

zoals Hij gaf aan Abraham: om zijn zoon te offeren? Nee, dat niet, maar soms vraagt Hij ons wel ande...

lees meer...

Het kan nacht zijn.

In je eigen leven, in de wereld. Net als in Israël toen. Maar juist dan kan God maken dat er bi...

lees meer...

Sommige bijbelteksten openen je ogen

voor dingen die je niet eerder zag, die ook niet voor iedeeen bestemd zijn, maar die enorm bemoedig...

lees meer...

Actueel

Waarom al die boodschappen?

Actueel >>

We zijn rijk! God heeft ons begiftigd met bijzondere geschenken. Zijn Woord bijvoorbeeld. Maar Hij heeft ons nog veel meer gegeven. Zo gaf Hij mensen aan ons, aan wie Hij de verantwoordelijkheid en de gave gaf om dat Woord naar ons toe te brengen, het in ons hart te leggen. Daarmee heeft Hij een doel! 

Terug