de weg naar je bestemming

De dingen op een rijtje zetten, kan nodig zijn.

Wat gebeurt er momenteel in de wereld en om ons heen en wat vertelt ons dit? Wat zegt de Bijbel erov...

lees meer...

Spreek opnieuw je geloof uit!

Het woord van God heeft kracht! Door het uit te spreken in het geloof, dat het Gods waarheid over jo...

lees meer...

Voor God zíjn we iemand!

Als christen hebben we ervoor gekozen om voor Hém te leven. In alle omstandigheden. Juist nu ...

lees meer...

Actueel

Spreek je geloof uit!

Actueel >>

In de huidige tumultueuze omstandigheden om ons heen is het belangijk, dat we niet meegesleurd worden door wat er romdom ons gezegd en gedaan wordt. Dat we daarin een goede houding vinden. Dat we met name ons laten opbouwen en regeren door Gods Woord.

Terug