de weg naar je bestemming

Een hoge beloning

is er in Gods Koninkrijk voor alle trouwe en toegewijde werkers. Met name voor hen die dat zijn in d...

lees meer...

Wat de media melden,

is weinig hoopgevend. Maar er zijn andere berichten! Die komen van de kant van Jezus, apostelen en p...

lees meer...

Waartoe heeft God mij geroepen,

wat is zijn bestemming voor mij? Belangrijke vragen! En het antwoord daarop kunnen we vinden. Eenvou...

lees meer...

Actueel

Je kunt echt in de knel zitten

Actueel >>

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en je geen oplossing of antwoord ziet. Dan kan de vraag opkomen naar Gods rol in die situatie: Wie regeert er nu eigenlijk? - Een bijbelse vraag!

Terug