de weg naar je bestemming

Deze tijd heeft een doel.

God is bezig om zowel de wereld als ons klaar te maken voor de verwezenlijking van zijn plan. Een d...

lees meer...

Hunkeren naar de morgen.

Zoals wachters op de muren van een stad vroeger konden hunkeren naar de morgen, zo kunnen wij in on...

lees meer...

Hoe stellen we ons op

tegenover alle huidige en nog komende ontwikkelingen in de wereld om ons heen? Hoe kunnen we sterk s...

lees meer...

Actueel

Er komt een grote ommekeer.

Actueel >>

We gaan een prachtige tijd tegemoet. Nog niet de eeuwigheid. Gods plan met Jezus en met ons heeft eerst nog een vervolg. Dat plan begon bij Adam. En wij gaan het slot ervan meemaken.

Terug