de weg naar je bestemming

Een ongedachte verhoring

zien we, als we Psalm 43 lezen. 'Zend uw licht en uw waarheid,' bad de psalmdichter. Dat had gevolge...

lees meer...

Op een unieke manier

is God heel dichtbij ons. Langs die weg kan Hij ons ervaringen geven die we anders nooit zouden kunn...

lees meer...

Geloof heeft een uitwerking!

'Door het geloof,' klinkt het elke keer in de Hebreeën-brief. Met reden. Want er is een geheim ...

lees meer...

Actueel

Een hoge beloning

Actueel >>

is er in Gods Koninkrijk voor alle trouwe en toegewijde werkers. Met name voor hen die dat zijn in de zorg voor het verstrekken van geestelijk voedsel aan Gods geliefden. Zij worden door Jezus op een ongedachte wijze beloond. 'Schone borden' geeft daarin blijde hoop en verwachting! 

Terug