de weg naar je bestemming

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, geke...

lees meer...

Als trompetgeschal!

Zo klinkt de Bijbel, als die spreekt over Jezus' hemelvaart. En met reden! Want wat toen gebeurde, w...

lees meer...

Aangeraakt te worden door Jezus.

Dat had Petrus nodig, geschokt en teleurgesteld in zichzelf, als hij was, nadat hij Jezus had verloo...

lees meer...

Komt de christen voor Gods troon?

LEES OVER JE TOEKOMST EN BESTEMMING!

Komt de christen voor Gods troon? 

 
  Inhoud: 

 • Legt de christen verantwoording af voor God?
 • Komt hij in het oordeel? Kan hij dan nog verloren gaan?
 • Hoe je opstanding plaatsvindt.

Auteur en uitgever: Arie van der Stoep
Productie en distributie: Cross-Link Services
         (www.cross-link.biz)
180 pagina’s. Prijs: € 19,30.
ISBN-nummer: 978 90 8603 024 8

Bestellen: Via de (christelijke) boekhandel,
                 Bol.com en anderen.
                 Geef daarbij het ISBN-nummer
                 (hierboven) op.

Boek inzien .... Of klik op het boek.

Recensies ... 

Hierbij gratis uit te printen: 'Kringbladen'
voor bijbelstudie en gesprek in Bijbelkring of
Huisgroep of voor persoonlijk gebruik. 
                                             Lees meer ... 

  

 • Wie en hoe je daarna bent.
 • Hoe je lichaam zal zijn.
 • Hoe je Jezus persoonlijk zult ontmoeten.
 • Het 'loon' dat Hij je zal geven.
 • Je toekomst en bestemming daarna.
Een boek vol eye-openers!

Hoofdstukken:
 1. De troon van God.
 2. Sterven... en dan?
 3. Komt de christen in het oordeel?
 4. Jezus’ terugkomst.
 5. De opstanding van de christen.
 6. Het lichaam van de opgestane christen.
 7. Kenmerken van dat lichaam.
 8. Jezus op de troon.
 9. Van aangezicht tot aangezicht.
 10. Je toekomst is begonnen!
 11. De rijkdommen van Gods Koninkrijk.
 12. Het loon.
 13. Verschil in glans.
 14. Een nieuw tijdperk.
 15. Je eindbestemming als christen.
Meer over de inhoud:

Dit is een boek van hoop en vreugde! Op verrassende wijze komen onderwerpen aan bod als: de troon van God, de vraag of je verantwoording tegenover Hem zult afleggen, Jezus’ terugkomst, je opstanding uit het graf, hoe die verloopt, je nieuwe lichaam en de opvallende eigenschappen ervan.

Ook op de vraag of je daarna nog zult sterven, wordt antwoord gegeven, net als op vragen als: zal ik Jezus persoonlijk ontmoeten, kom ik in het oordeel en kan ik dan nog verloren gaan? Je zult ook zien wat de geweldige gevolgen van zijn komst voor je zullen zijn en welke toekomst je daarna tegemoet zult gaan. In de Bijbel is meerdere malen sprake van loon dat je van Jezus zult ontvangen, en van een erfenis die Hij je zal geven.

Het boek laat zien wat dit alles straks voor je zal betekenen en hoe de eeuwigheid eruit zal zien. Maar ook ontdek je de betekenis ervan voor vandaag. Je zult je verbazen over

de perspectieven die God je als christen in de Bijbel geeft. Je ontdekt hoe bijzonder God is. Maar ook hoe bijzonder je zelf voor Hem bent! En wat Hij daarom voor je bestemd heeft!

Dit boek is het derde in de serie ‘De Bijbel geeft het antwoord’ en het volgt op ‘Is er leven na de dood?’ en ‘Hoe weet je zeker dat je zult opstaan uit de doden?’ De drie boeken kunnen zonder probleem los van elkaar worden gelezen. Hoewel dit boek eruit ziet als een bijbelstudie, leest het soepel en... het zal je pakken!
 


Bij dit boek GRATIS beschikbaar: 

KRINGBLADEN 
'Op weg naar je bestemming'

voor
bijbelkringen en huisgroepen
(en voor jezelf)


Voor bijbelstudie, gesprek en persoonlijke overdenking van de
onderwerpen uit het boek. Goed materiaal om over na te denken of
samen te bespreken. Verdieping voor je geloof en je leven met
God. Goede voorbereiding voor de ontmoeting met Jezus
na zijn terugkomst.
Voor fijne avonden met elkaar!

Meer informatie: Klik hier ...

Om ze in te zien, uit te printen en vrij te gebruiken: Klik hier ...Terug naar de pagina Boeken...