de weg naar je bestemming

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, geke...

lees meer...

Als trompetgeschal!

Zo klinkt de Bijbel, als die spreekt over Jezus' hemelvaart. En met reden! Want wat toen gebeurde, w...

lees meer...

Aangeraakt te worden door Jezus.

Dat had Petrus nodig, geschokt en teleurgesteld in zichzelf, als hij was, nadat hij Jezus had verloo...

lees meer...

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood?

Auteur en uitgever:
Arie van der Stoep
Productie en distributie: Cross-Link
Services (www.cross-link.biz)
84 pagina’s. Prijs: € 13,75
ISBN: 978 90 8603 022 4

Boek bestellen:
     via de (christelijke) boekhandel
     (vermeld het ISBN-nummer)
     of het internet.

Boek inzien. Of klik op het boek.

 

 

Inhoud:

 • Wat gebeurt er bij het sterven?
 • Wat komt er daarna? Leef ik dan voort?
 • Maar op welke manier dan en waar? 


 

 • Is daarover zekerheid te krijgen?
 • Over je geest.
 • Over hemel, dodenrijk en paradijs.
Volgens lezers: 
Een verhelderend boekje!
 
Hoofdstukken:
 1. Het antwoord.
 2. Wie is de mens?
 3. De fatale keuze.
 4. Het oordeel.
 5. Tussen sterven en oordeel.
 6. Kan men aan het dodenrijk ontkomen?
 7. Twee grote gevolgen voor na het sterven.
 8. Wat Jezus nog meer deed met de sleutels van dood en dodenrijk.
 9. Blijft de gelovige altijd in de hemel?
 10. Samenvatting, conclusies en advies.
Meer over de inhoud:

Dit boekje heeft al velen antwoord gegeven op vragen als:

Wat komt er na het sterven? Leef ik dan voort? Maar op welke manier dan en waar? Klopt het, dat er een dodenrijk is? Zo ja, hoe moet ik mij dat voorstellen? Ga ik naar de hemel?

De Bijbel zegt dat Jezus Christus na zijn sterven opstond uit het graf. Waar was Hij dan tussen zijn dood en opstanding? En waar is Hij nu?

Het zijn vragen waarop je op geen andere manier een duidelijk en eerlijk antwoord kunt krijgen dan vanuit de Bijbel. Daarop is dit boekje dan ook gebaseerd. Want de Bijbel is het boek dat ver van tevoren onder andere de komst van Jezus Christus aankondigde, evenals het ontstaan van de grote wereldrijken en de verstrooiing van Israël onder de volken en hun terugkeer vandaag. In al die gevallen is zij volkomen betrouwbaar gebleken. 

Wie meer inzicht wil krijgen in dit onderwerp, komt met dit boekje niet bedrogen uit. Het onderwerp wordt namelijk systematisch behandeld, zodat verschillende aspecten ervan op een logische wijze de revue passeren en de lezer er een duidelijk en bijbels beeld van krijgt.

Dit boekje is het eerste in de serie ‘De Bijbel geeft het antwoord’.

Uit recensies:

Opwekking Magazine, sept. 2009:

‘... Duidelijk en bemoedigend studiemateriaal.’

Herstel Magazine, februari/maart 2009: 

‘... De beknopte en overzichtelijke aanpak maakt dit boekje tot een belangrijk
stuk onderwijs over een fundamenteel thema... Dit boek is een hoop- en richtinggevend antwoord!’

Het christelijke boek - juni 2009 - www.hetchristelijkeboek.nl:

‘... Persoonlijk vind ik het sterke aan dit boekje dat het niet alleen de hoofdvraag probeert te beantwoorden met 'vage' omschrijvingen, maar dat het alle onderwerpen die belangrijk zijn met elkaar verbindt. Je leest over lichaam en ziel, over de zondeval, over de opstanding en uit dit geheel wordt een antwoord gedestilleerd op de hoofdvraag.  ... wie dit leest als een bijbelstudie over Gods bedoeling met ons in relatie tot de dood, die heeft hier een helder boekje met duidelijke antwoorden.’

Gospel7 Online Shop - na verschijning:

‘Aanrader’.

Pelgrim - Webshop - na verschijning:

‘Aanrader’. Voor reacties van lezers en uitgebreidere recensies: Klik hier ....

Terug naar de pagina Boeken.