de weg naar je bestemming

De weg die we gaan,

is niet altijd gemakkelijk. Vooral als we, zoals David dat noemt, willen gaan 'in de rechte sporen',...

lees meer...

Het komt uit je hart!

Wat? Kijk onderaan de pagina Home naar het filmpje. Dan zie je hoe het aanbidden van God eruit kan z...

lees meer...

Jezus' dood was ongewoon.

De oorzaak ervan ook. Wat Hij aan het kruis doormaakte, zal echter niemand ooit kunnen navertellen....

lees meer...

Is zwak zijn een zegen?

Is zwak zijn een zegen?

                                                           door Arie van der Stoep

‘Ik zal graag vertellen hoe zwak ik ben,’ zegt Paulus. Hij schrijft dat in een brief aan de christenen van de stad Korinte in Griekenland. (1) Eerlijk gezegd, zou ík liever vertellen hoe goed ik mij wel voel. Tenminste, als dat zo is.

Gezond, sterk, een goede conditie - dat zijn toch wel prettige dingen. Uiteindelijk maken ze dat je werk en alle andere dingen waarmee je bezig bent, je gemakkelijker afgaan, dan wanneer je je ziek, zwak of misselijk voelt. Paulus lijkt hier toch een beetje moeilijk te volgen.

Grote dingen

Maar hoe komt Paulus tot deze uitspraak? Nou, hij heeft een probleem. En daar heeft hij veel last van. Welk probleem dat is, daarover is al heel wat gefilosofeerd. Maar hij noemt het gewoon niet. Vermeldt alleen dat hij een doorn in het vlees heeft, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan. (2)

Je zou verwachten dat God hem hierin toch wel te hulp zou komen. Hij heeft er dan ook driemaal over tot de Heer Jezus gebeden, dat het zou stoppen. Maar diens antwoord luidde: ‘Mijn genade is voor jou genoeg.’ (3) Niet leuk dus. En de Heer zei er nog achteraan: ‘Pas als je echt zwak bent, blijkt hoe groot de kracht is waarmee Ik in jou werk.’ (3) Dat was dus duidelijk!

Paulus mocht voor Jezus grote dingen doen. (4) Maar door zijn eigen zwakheid zou het aan iedereen blijken, dat die dingen niet uit zijn eigen kracht of kwaliteiten voortkwamen, maar vanuit de kracht van de Heer die hij diende. Paulus' zwakheid zou tot zíjn eer zijn. Dit leert ons iets.

Geen sta-in-de-weg

Het zegt dat het bij alles wat wij doen en wie wij zijn, in de eerste plaats om de eer van God gaat. Zijn naam zal groot zijn in ons leven. Hij zal groot zijn, juist door ónze zwakheid. Onze zwakheid maakt ons meer geschikt, om door Hem gebruikt te worden. Er zal minder van onszelf in de weg kunnen staan. (2) En er zal meer van de kracht van zijn Koninkrijk zichtbaar kunnen worden. Daardoor zullen ook anderen meer op God hun vertrouwen stellen. (5)

Hier blijkt pas echt wie Paulus is. Hij verheugt zich erin, als hij zelf kleiner wordt en zijn Heer groter. (6) Dat is bij alles zijn doel.

Dank U, Heer, dat mijn zwakheid niet een sta-in-de-weg voor U is, maar eerder een middel om te tonen wie U bent! (7) 
 

Uit de Bijbel:

(1) 2 Korintiërs 12:9b.
Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen...

 (2) 2 Korintiërs 12:7b.
Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen.

(3) 2 Korintiërs 12:8-9a.
Driemaal heb ik de Heer hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten (= dat hij zou stoppen - AvdS). En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is voor jou genoeg, want de kracht openbaart zich pas ten volle in zwakheid.

(4) Handelingen 19:11-12.
En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren


(5) 1 Timoteüs 1:16.
Maar hiertoe is aan mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid (= zijn geduld en liefde - AvdS) zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven (= en zo eeuwig leven zouden ontvangen - AvdS).

(6) Filippenzen 1:20.
... mijn vurig verlangen en hopen, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook nú Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, hetzij door mijn leven, hetzij door mijn dood.
    Johannes 3:30.
Hij moet wassen, ik moet minder worden! (Johannes de Doper).

(7) 2 Korintiërs 12:10.
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

 


  Print deze pagina hier uit ...

Reageren? Klik hier... (Als je geen reactie verwacht) of hier... (Als je wel een reactie verwacht, bijvoorbeeld als je een vraag hebt).
 


 
ATTENTIE!! - Overname van artikelen


© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.
 


                                 We hebben God nodig,
                        omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                               de reden van ons bestaan.