de weg naar je bestemming

De weg die we gaan,

is niet altijd gemakkelijk. Vooral als we, zoals David dat noemt, willen gaan 'in de rechte sporen',...

lees meer...

Het komt uit je hart!

Wat? Kijk onderaan de pagina Home naar het filmpje. Dan zie je hoe het aanbidden van God eruit kan z...

lees meer...

Jezus' dood was ongewoon.

De oorzaak ervan ook. Wat Hij aan het kruis doormaakte, zal echter niemand ooit kunnen navertellen....

lees meer...

Waar ga je heen?

Waar ga je heen?

door Arie van der Stoep 

Waarheen ben je op weg? Weet je dat? Er zijn maar twee richtingen. De ene leidt naar de eeuwige dood, het eeuwig ver van God zijn, de duisternis, en tegelijk het Hem toch niet kunnen ontlopen, zodat je zijn alomtegenwoordigheid ervaart als een verschrikkelijk vuur, de hel. Dat wens ik je niet toe!

De andere richting is die van het leven, die van het Jezus tegemoet gaan. Het is de richting van de blijdschap die je - als je Hem kent, in Hem gelooft - nu al ervaart bij de gedachte aan Hem, aan het uitzicht op de vreugde die je wacht, en aan de eindeloze perspectieven van een wereld die vol is van zijn aanwezigheid. Een wereld van vrede en van een leven dat de moeite waard is om geleefd te worden op een nieuwe aarde. Want die komt eraan!

De keuze voor die richting maak je vandaag. Je bepaalt zelf waar je terecht zult komen en hoe jouw eeuwigheid zal zijn.

Niet volmaakt genoeg

Misschien zeg je: ‘Ik kan mijzelf niet volmaakt genoeg maken, om daar te komen.’ Daar heb je gelijk in. Dat kan namelijk niemand. Maar Paulus en Silas zeiden tegen de gevangenbewaarder die wanhopig was, toen hij zich geplaatst zag tegenover de macht en grootheid van God: Stel je vertrouwen op de Heer Jezus, en je zult behouden worden (= en je zult dat heerlijke einddoel bereiken, dat God voor je heeft bestemd - AvdS) (1). En in Psalm 37:5 staat: Wentel uw weg op de HEER en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken (= Ga je weg met God, vertrouw op Hem en Hij zal maken dat je dat einddoel bereikt - AvdS). (2)

De vraag waar alles om draait, is dus: wat doe je met Jezus? Hijzelf zei: ... Wie in Mij gelooft, zal leven, ... (3) En als Jezus het heeft over leven, bedoelt Hij eeuwig leven. Hij is zelf dat leven, zegt de Bijbel. Hem aannemen is dus het leven in ontvangst nemen.

Het echte leven leven

Dat betekent ook dat Hij zijn leven dan in je zal planten. Dat proces begint vandaag. En als je Hem al eerder hebt aangenomen, dan heb je nu tevens een reden om erop te vertrouwen dat Hij dat eeuwige leven in je zal voltooien. Petrus zegt: Doch de God van alle genade, die u in Christus (= door Jezus - AvdS) geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid (= geroepen heeft om deel te krijgen aan zijn grootheid en majesteit - AvdS), Hij zal u, ..., volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. (4) Hij zal zelf alles in je doen wat nodig is, om dat doel te bereiken. Je zult het echte leven leven. Voor eeuwig!


Uit de Bijbel:

(1) Handelingen 16:31.
En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden, ...
      
(= en je zult dat
       heerlijke einddoel
       bereiken, dat God
       voor je heeft
       bestemd - AvdS).

(2) Psalm 37:5.
Wentel uw weg op de HEER en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken
      (= Ga je weg met
      God, vertrouw op
      Hem en Hij zal
      maken dat je dat
      einddoel bereikt
      - AvdS).

(3) Johannes 11:25.
Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.

(4) 1 Petrus 5:10.
Doch de God van alle genade, die u in Christus
      (= door Jezus
      - AvdS)
geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid,
      (= geroepen heeft
      om deel te krijgen
      aan zijn grootheid
      en majesteit
      - AvdS),
Hij zal u, ..., volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.

 

   

 

 

 

 

 

 


 
ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. 

 Print de pagina hier uit ...