de weg naar je bestemming

De weg die we gaan,

is niet altijd gemakkelijk. Vooral als we, zoals David dat noemt, willen gaan 'in de rechte sporen',...

lees meer...

Het komt uit je hart!

Wat? Kijk onderaan de pagina Home naar het filmpje. Dan zie je hoe het aanbidden van God eruit kan z...

lees meer...

Jezus' dood was ongewoon.

De oorzaak ervan ook. Wat Hij aan het kruis doormaakte, zal echter niemand ooit kunnen navertellen....

lees meer...

Opstaan

 

Opstaan

door Arie van der Stoep 

Temidden van al zijn ellende, falen en depressie is er één ding dat hij niet vergeten is: zijn vader is een goede vader. Als niemand hem meer nodig heeft, als niemand hem meer moet, zal die hem niet afwijzen. Bij hem mag hij altijd terugkomen. Hij zal welkom zijn!

Dit is het bekende verhaal van ‘de verloren zoon’ (zie hiernaast), verteld door Jezus. Het is een actueel verhaal. We kunnen onszelf erin herkennen, of we nu christen zijn of niet. Want let erop: het gaat niet over een vreemde die bij de vader terugkomt, het gaat over een zoon!

Van huis uit, als mens,  zijn we allemaal weggelopen bij God vandaan. Hij had ons bedoeld om als zijn zonen (een woord dat de dochters insluit) dicht bij Hem te leven en de vreugde daarvan te ervaren. Om gekoesterd en geliefd te zijn door Hem en om te ondervinden hoe betekenisvol zo’n leven is. En Jezus laat nu zien dat ieder van ons altijd bij God terug mag komen, hoe je leven ook is geweest.

Doodgelopen

Maar dat is niet het enige waarover het in dit verhaal gaat. Ook als je God al hebt leren kennen als je Vader, dan kan het gebeuren, dat je uit die relatie met Hem bent weggedwaald, bij de één is dat bewuster gegaan of verder weg dan bij de ander. Niet zelden door allerlei aantrekkelijke dingen die je achterna bent gegaan, dingen die je een hemel beloofden, maar je afleidden van je bestemming. Of het gebeurde door tegenslagen, nare ervaringen of boosheid. Later kwam de teleurstelling en de spijt.

En als je tenslotte bent doodgelopen en je geestelijke armoede ervaart, realiseer je je dat je nog maar één ding kunt doen: teruggaan naar waar je vandaan bent gekomen: naar je Vader. En, o wonder, die staat nog op je te wachten ook! Elke dag heeft Hij naar je uitgekeken. Zo is God!

Eer en respect

Als je dat niet begrijpt of niet gelooft, dan daag ik je uit om het uit te proberen. Je zult zien hoe waar het is! Hij is onvergelijkelijk! Er is geen aardse vader die Hem hierin kan evenaren. Zoveel geduld. Zoveel liefde en aanvaarding! En Hij maakt je ook nog schoon van alle vuil dat je hebt opgelopen op je verkeerde weg of op je weg van verdriet, zorg en verwerping. En vervolgens bekleedt Hij je met eer en respect, alsof je voor Hem altijd de meest betrouwbare zoon en partner bent geweest. Hij geeft je een plaats aan zijn hart. Omdat Hij van je houdt!

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (1). Dat is een woord uit de Bijbel dat niet alleen maar van toepassing is op slechtaards of alleen op christenen (want die kunnen ook hard bij Hem vandaan lopen), maar voor ieder die zijn hoop vestigt op Hem en die zegt: ‘Ik wil het proberen’! Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan ... (2)

 

Uit de Bijbel: Lucas 15:11-24

En Hij (= Jezus - AvdS) zei: Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van ons vermogen, dat mij toekomt.

En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelde en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwistte in een leven van overdaad.

Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij trok er op uit en drong zich op aan een van de burgers van dat land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem.

Toen kwam hij tot zichzelf en zeide: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een van uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug.

En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten.

Maar de vader zei tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren.

    (Lees ook de rest van het verhaal in Lucas  15:25-32. Misschien ontdek je nóg een verloren zoon).
 

Uit de Bijbel:

(1) Johannes 3:16 (Herziene Statenvertaling).
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

(2) Lucas 15:18.
Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ...

 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. Print de pagina hier uit ...