de weg naar je bestemming

De weg die we gaan,

is niet altijd gemakkelijk. Vooral als we, zoals David dat noemt, willen gaan 'in de rechte sporen',...

lees meer...

Het komt uit je hart!

Wat? Kijk onderaan de pagina Home naar het filmpje. Dan zie je hoe het aanbidden van God eruit kan z...

lees meer...

Jezus' dood was ongewoon.

De oorzaak ervan ook. Wat Hij aan het kruis doormaakte, zal echter niemand ooit kunnen navertellen....

lees meer...

Eruit gooien

Eruit gooien

door Arie van der Stoep

Ik heb een boodschap voor je: Wie je ook bent, waar je ook bent, wat je ook doet, jij behoort toe aan Jezus! Hoe ik dat kan zeggen? Omdat zijn lichaam en bloed het offer zijn dat hij bracht voor jou. Dat was de prijs die hij betaalde om jou vrij te kopen van de zonde en van het oordeel. En ook van de eeuwige dood, die het gevolg is van de zonde.

Sindsdien kan het rijk van de duisternis (de duivel en zijn handlangers) geen rechten meer op je laten gelden. En de satan heeft niet meer het recht om je aan te klagen vanwege wat jij fout hebt gedaan. Jouw zonden - dus alles wat tegen Gods karakter en wil ingaat, en je afkerigheid tegenover God - waren op Jezus aan het kruis. Hij droeg daarvoor de straf, alsof hij dit zelf had gedaan.

Als je dit hebt aangenomen, als je Hém dus hebt aangenomen, heb je van God het recht gekregen om een kind van God te zijn. De Bijbel zegt: ‘... Allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht (= de bevoegdheid, het recht - AvdS) gegeven om kinderen van God te worden, ...’ (1)

Niets doen.

Je kunt er zelf niets voor doen om door God aangenomen te worden. Hij heeft al gedaan wat daarvoor nodig was. Het enige wat je nu nog kunt doen, is: op Jezus vertrouwen en op wat Hij heeft gedaan voor jou.

Het is wel belangrijk om Hem daarvoor te danken. Want dit is waar God op wacht. Dan zul je bemerken dat dit je dichter bij God brengt. ‘... Wie tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen,’ zei Jezus. (2) Hij zal je er beslist nooit uitgooien, je nooit afwijzen. Integendeel, hij omarmt je met zijn liefde en aanwezigheid. Vanuit zijn hart! Dat geldt voor vandaag en voor elke dag hierna. Niemand kan dat ongedaan maken!

 
Uit de Bijbel:

(1) Johannes 1:12.
Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht (= het recht - AvdS) gegeven om kinderen van God te worden, hun, die in zijn naam geloven.

(2) Johannes 6:37.
Alles wat Mij de Vader (= God - AvdS) geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

 

 

 

 

 


 

ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.


 

Print de pagina hier uit ...