de weg naar je bestemming

Het zal voorbij zijn,

alle vragen, verwarring en geestelijke onderdrukking, daar, in dat wijd uitgestrekte land, waar we o...

lees meer...

Naar de toekomst kijken.

Dat is wat God Jesaja liet doen. En wat hij toen in de verre, verre verte zag, geeft je zo'n buiteng...

lees meer...

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, geke...

lees meer...

Gods voorziening, vandaag, voor ons!

 

   Gods voorziening, vandaag, voor ons! 

                                                                     Arie van der Stoep

Pinksteren! Jezus was naar de Vader gegaan. Daar, in het allerheiligste heiligdom, had Hij Hem zijn offer aangeboden en bij Hem plaatsgenomen in zijn troon (*). Nu maakt Hij van daaruit af wat Hij op de aarde is begonnen. Daarbij zijn wij betrokken. En Hij laat ons, zijn discipelen, daarin niet alleen! (1)

Vóór zijn vertrek beloofde Hij: ... Het is beter voor jullie, dat Ik heenga. Want indien Ik niet ga, kan de Trooster niet naar jullie toe komen. Maar als Ik ga, zal Ik Hem naar jullie zenden (Johannes 16:7). En Jezus ging. En de Trooster, Gods eigen, heilige Geest, kwam! Dat vieren we met Pinksteren. Maar Pinksteren is meer dan een viering!

Dat begint al hiermee, dat Jezus in de persoon van de Heilige Geest nu toch bij ons is. Door ons geloof in Jezus woont Hij zelfs ín ons (2). Maar Gods Geest kwam ook iets dóen!

Jezus had gezegd dat in zijn naam aan de wereld redding verkondigd moest worden. Door ons. Net als Jezus mogen we vruchtbaar worden voor de eeuwigheid. Er is één ‘maar’: onze eigen kracht is daarvoor niet toereikend. Hoe gelovig we ook zijn. Daarom deed Jezus nóg een belofte.

Niet in ons uppie

Hij zei: ‘... Ik zal de belofte van de Vader op jullie laten komen’ (3). De belofte, om wie leeft door geloof, te vervullen met Gods Geest (4). Om niet alleen ín ons, maar ook óp ons te zijn. Om óver ons te komen en ons te ‘bekleden’ met zijn kracht (3). Die kracht waarmee Jezus bekleed werd bij zijn doop in de Jordaan. Toen de Heilige Geest in de gedaante van een duif uit de hemel op Hem neerdaalde.

Die maakte dat Hij zijn loopbaan op de aarde tot het einde toe kon vervullen. Zo, bekleed met diezelfde kracht, zijn we in staat om zijn werk voort te zetten. Want de Heilige Geest leert ons te handelen en te spreken zoals Jezus sprak en handelde. Door zijn gaven en krachten, zijn leiding en liefde kunnen we in Jezus’ naam redding en verlossing brengen, herstel, genezing.

De meest kenmerkende eigenschap van de kracht van de Heilige Geest in ons zal zijn: de liefde van God, die in ons hart en onze daden zal regeren (5). Die liefde die in Jezus was en is en die ons tot andere mensen maakt. Die later Petrus in staat zou stellen, voor Jezus te lijden en te sterven (6). We behoeven niet in ons uppie discipelen van Jezus te zijn! Hij is gekomen en zal komen!

Met grote kracht!

Jezus zei: ‘Blijft in de stad’ - dat is: ‘Wacht.’ Dat zegt ook: ‘Blijft bidden,’ totdat, zei Hij, jullie bekleed worden met kracht vanuit de hoge (3). Totdat Hij dus die overstromende kracht van de Heilige Geest daadwerkelijk over ons uitstort (7), die ‘doop’ in de Geest (8).

De discipelen deden het. Tien dagen lang wachtten en baden ze! En Hij kwam - met grote kracht! (**) Hun leven veranderde totaal!

Ook wij doen wat Jezus heeft gezegd. We bidden en blijven bidden, totdat Gods Geest ook over ons komt. En als we zijn kracht niet meer zo duidelijk in ons hart en leven ervaren, bidden we dat Hij ons opnieuw vervult (9). Want zijn kracht is Gods voorziening, vandaag, voor ons, voor een leven uit Hem! 

 

  Print hier uit ... 

Uit de Bijbel: 
 

(*) Lees: ‘Een dag om nooit te vergeten!’ (LH-110).


(1) Johannes 14:18.
Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik kom naar jullie toe!

 

 

 

 

 


(2) Galaten 3:2.
... Hebben jullie de Geest ontvangen ten gevolge van werken van de wet, of van de prediking van het geloof?

 

 

 

 

(3) Lucas 24:49.
... Ik laat de belofte van de Vader op jullie komen. Maar jullie moeten in de stad blijven, totdat jullie bekleed worden met kracht vanuit de hoge.

(4) Joël 2:28-29.
Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al was leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. ...

 

 

 

 


(5) Romeinen 5:5.
En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, ...


(6) Johannes 21:18-19.
... wanneer je eenmaal oud wordt, zul je je handen uitstrekken en een ander zal je omgorden en je brengen, waar je niet wilt. En dit zei Hij (= Jezus - AvdS) om te kennen te geven, met welke dood hij (= Petrus - AvdS) God verheerlijken zou. ...

(7) Titus 3:4-6.
... de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland.

(8) Handelingen 1:5.
... Johannes doopte met water, maar jullie zullen met (letterlijk: ‘in’ - AvdS) de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.

(**) Lees: Handelingen 2.

(9) Efeziërs 5:18.
... bedrink jullie niet aan wijn, ..., maar wordt (opnieuw - AvdS) vervuld met de Geest

 


 


Reageren? Doe dat via het Gastenboek of via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .* Gezegend door dit artikel? Geef de zegen door!
   Kopieer hier de link:
             kommm.nl/pages/leven-uit-hem.php 
   en plaats die in je mail(s).
* Of print het artikel uit voor een persoon, groep of je gemeente. 
* © COPYRIGHT: Dit artikel overnemen/publiceren in een blad of
   ander publiek medium, kan alleen na toestemming van de schrijver
   en eigenaar van deze website.
   Vraag erom via het berichtenvak onderaan de pagina Contact.