de weg naar je bestemming

God kijkt naar ons

en wat ziet Hij dan? Daarover geeft Hij door Petrus een geweldige openbaring. Een sprekende oppepper...

lees meer...

Als we actuele christenen zijn,

dan leven we bij wat God vandaag aan ons doet. Er zijn twee dingen, waarom het in deze tijd steeds m...

lees meer...

We willen graag vrije christenen zijn.

Maar zijn we dit ook altijd? Hoe is bijvoorbeeld onze relatie met God, hoe zien we Hem, hoe...

...

lees meer...

Bij 'LEVEN UIT HEM' geplaatste onderwerpen

Hieronder vind je de onderwerpen die al eerder verschenen op de
pagina 'LEVEN UIT HEM'.

Klik op de gewenste titel.
 


ONDERWERPEN die al eerder verschenen op de pagina LEVEN UIT HEM

001. Het eeuwige leven leven

002. Het eeuwige leven - wat is
        dat eigenlijk?
 

003. Hoe leven in deze tijd winst
        voor ons wordt

004. Pasen - Zo gingen die beiden
        tezamen

005. Wachten op Jezus' stem

006. Als je Jezus aanraakt

007. Kostbaarder dan koralen.

008. Hoe moet dat toch? 

009. Houd je vast aan Jezus! 

010. Jezus regeert! 

011. Grijp het eeuwige leven! 

012. Hoe nemen we onze
        beslissingen?
 

013. Gods berouw veranderde alles
        voor ons

014. Wat verdwijnt en wat blijft

015. Sterk in het vertrouwen

016. Nu is verschenen het heil...  

017. Een grote knal - o wee! 

018. Wat ik heb, geef ik je! 

019. De Vader zelf heeft je lief!  

020. Op uw heil wacht ik, o Heer!  

021. De werkelijkheid van
        Christus
.  

022. De boodschap van de
        eenhoorn
.  

023. Met ogen vol verbazing.

024. De schaduw is voorbij

025. Waarom al die boodschappen? 

026. Wat geen oog heeft gezien...? 

027. Liederen als in de nacht... 

028. Hoever durven we te gaan? 

029. Voor nu en alle eeuwigheid

030. De ruimte die we bij God
        vinden
.

031. Woorden als van God

032. Dankzij Jezus' gebroken hart.

033. Het komt uit je hart!  

034. 'Hij leidt mij in de rechte
        sporen'
.

035. God - zo verrassend! 

036. De grauwe dagen van
        december zijn voorbij!
 

037. Een vaste geest.

038. Wie regeert er nu eigenlijk? 

039. Omdat Hij zo lankmoedig is

040. Doe je mond wijd open.

 

 

041. God ziet ons hart aan.

042. Zegen over je huis

043. Het hart van de herder

044. Daar verkeren we middenin

045. Wat kunnen we doen? 

046. Bestemd voor ons

047. Het bewijs is geleverd! 

048. Hoever God gaat

049. Verankerd in Jezus

050. Het raakt mij diep

051. Nieuwe wegen

052. 'Geef ons heden ons dagelijks
        brood'
.

053. Waar ligt je hart?  

054. Schone borden

055. Wij, op onze beurt

056. God antwoordt ons

057. Geloof heeft een uitwerking.

058. Omdat Hij daar wóónt! 

059. 'Zend uw licht en uw
        waarheid'
.

060. ... de Engel van zijn
        aangezicht...
 

061. Lijfelijk of in ons hart

062. De dag was al gedaald.

063. Die regen zal overvloedig zijn.

064. Mooie kleren

065. Daarom die storm! 

066. Is dat niet buitengewoon?

067. Door ons geloof in Jezus

068. En nu wij... 

069. Je wilt terug! 

070. Als geliefde kinderen

071. Wat je hand vindt.

072. Nooit meer klemgezet

073. Is dit bij ons ook niet zo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerpen die eerder verschenen op de voorgaande pagina 'Uit Gods hart': Klik hier ...  

Terug naar de pagina Leven uit Hem: Klik hier... .