de weg naar je bestemming

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, geke...

lees meer...

Als trompetgeschal!

Zo klinkt de Bijbel, als die spreekt over Jezus' hemelvaart. En met reden! Want wat toen gebeurde, w...

lees meer...

Aangeraakt te worden door Jezus.

Dat had Petrus nodig, geschokt en teleurgesteld in zichzelf, als hij was, nadat hij Jezus had verloo...

lees meer...

Bij 'LEVEN UIT HEM' geplaatste onderwerpen

Hieronder vind je de onderwerpen die al eerder verschenen op de
pagina 'LEVEN UIT HEM'.

Klik op de gewenste titel.
 


ONDERWERPEN die al eerder verschenen op de pagina LEVEN UIT HEM

001. Het eeuwige leven leven

002. Het eeuwige leven - wat is
        dat eigenlijk?
 

003. Hoe leven in deze tijd winst
        voor ons wordt

004. Pasen - Zo gingen die beiden
        tezamen

005. Wachten op Jezus' stem

006. Als je Jezus aanraakt

007. Kostbaarder dan koralen.

008. Hoe moet dat toch? 

009. Houd je vast aan Jezus! 

010. Jezus regeert! 

011. Grijp het eeuwige leven! 

012. Hoe nemen we onze
        beslissingen?
 

013. Gods berouw veranderde alles
        voor ons

014. Wat verdwijnt en wat blijft

015. Sterk in het vertrouwen

016. Nu is verschenen het heil...  

017. Een grote knal - o wee! 

018. Wat ik heb, geef ik je! 

019. De Vader zelf heeft je lief!  

020. Op uw heil wacht ik, o Heer!  

021. De werkelijkheid van
        Christus
.  

022. De boodschap van de
        eenhoorn
.  

023. Met ogen vol verbazing.

024. De schaduw is voorbij

025. Waarom al die boodschappen? 

026. Wat geen oog heeft gezien...? 

027. Liederen als in de nacht... 

028. Hoever durven we te gaan? 

029. Voor nu en alle eeuwigheid

030. De ruimte die we bij God
        vinden
.

031. Woorden als van God

032. Dankzij Jezus' gebroken hart.

033. Het komt uit je hart!  

034. 'Hij leidt mij in de rechte
        sporen'
.

035. God - zo verrassend! 

036. De grauwe dagen van
        december zijn voorbij!
 

037. Een vaste geest.

038. Wie regeert er nu eigenlijk? 

039. Omdat Hij zo lankmoedig is

040. Doe je mond wijd open.

041. God ziet ons hart aan.

042. Zegen over je huis

043. Het hart van de herder

044. Daar verkeren we middenin

045. Wat kunnen we doen? 

046. Bestemd voor ons

047. Het bewijs is geleverd! 

048. Hoever God gaat

049. Verankerd in Jezus

050. Het raakt mij diep.  

051. Nieuwe wegen

052. 'Geef ons heden ons dagelijks
        brood'
.

053. Waar ligt je hart?  

054. Schone borden

055. Wij, op onze beurt

056. God antwoordt ons

057. Geloof heeft een uitwerking.

058. Omdat Hij daar wóónt! 

059. 'Zend uw licht en uw
        waarheid'
.

060. ... de Engel van zijn
        aangezicht...
 


061. Lijfelijk of in ons hart

062. De dag was al gedaald.

063. Die regen zal overvloedig zijn.

064. Mooie kleren

065. Daarom die storm! 

066. Is dat niet buitengewoon?

067. Door ons geloof in Jezus

068. En nu wij... 

069. Je wilt terug! 

070. Als geliefde kinderen

071. Wat je hand vindt.

072. Nooit meer klemgezet

073. Is dit bij ons ook niet zo? 

074. Zo zíjn we en zo zúllen we
        zijn

075. De mooiste openbaring ooit.

076. Als God je heup ontwricht

077. De kiem was al gelegd.

078. Hoe David al een kerstpsalm
        schreef

079. Om het wachten

080. Wat God zichtbaar wil maken.

081. Dáár wil God ons zien

082. Hoe God ons kleedt voor de
        eeuwigheid

083. Om de weg met Hem te kunnen
        blijven gaan

084. Met Gods rijkdommen
        'zakendoen'

085. We gaan vrijuit - we mogen
        leven!
 

086. Maria! 

087. Martha - geloofsheldin

088. Een dag om nooit meer te
        vergeten!
 

089. Alle macht en kracht
        onttroond

090. Het einddoel van het geloof

091. Ons huis-voor-de-eeuwigheid.

092. De weg van Jezus - de weg van
        overwinnaars!
 

093. Onze nieuwe wereld

094. Wat vinden we in Gods ogen? 

095. Omdat Hij ons erbij wilde
        hebben! 

096. Zó zullen we zijn! 

097. Dat kan alleen Hij! 

098. Dan zal ik zien en weten! 

099. Het zien van God

100. Een rots die mij te hoog zou
        zijn

101. De prijs

102. Je wordt wie je bent

103. Die vlam zal in ons blijven
        branden!
 

104. De realistische boodschap van
        Kerstmis
.

105. Sterker dan alle goede
        voornemens
.

106. Het goede deel

107. 'Ga mee, alleen met Mij!' 

108. Sterven om te leven

109. Desnoods op het strand

110. Een dag om nooit te vergeten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerpen die eerder verschenen op de voorgaande pagina 'Uit Gods hart': Klik hier ...  

Terug naar de pagina Leven uit Hem: Klik hier... .