de weg naar je bestemming

Een ongedachte verhoring

zien we, als we Psalm 43 lezen. 'Zend uw licht en uw waarheid,' bad de psalmdichter. Dat had gevolge...

lees meer...

Op een unieke manier

is God heel dichtbij ons. Langs die weg kan Hij ons ervaringen geven die we anders nooit zouden kunn...

lees meer...

Geloof heeft een uitwerking!

'Door het geloof,' klinkt het elke keer in de Hebreeën-brief. Met reden. Want er is een geheim ...

lees meer...

Bij 'LEVEN UIT HEM' geplaatste onderwerpen

Hieronder vind je de onderwerpen die al eerder verschenen op de
pagina 'LEVEN UIT HEM'.

Klik op de gewenste titel.
 


ONDERWERPEN die al eerder verschenen op de pagina LEVEN UIT HEM

001. Het eeuwige leven leven

002. Het eeuwige leven - wat is
        dat eigenlijk?
 

003. Hoe leven in deze tijd winst
        voor ons wordt

004. Pasen - Zo gingen die beiden
        tezamen

005. Wachten op Jezus' stem

006. Als je Jezus aanraakt

007. Kostbaarder dan koralen.

008. Hoe moet dat toch? 

009. Houd je vast aan Jezus! 

010. Jezus regeert! 

011. Grijp het eeuwige leven! 

012. Hoe nemen we onze
        beslissingen?
 

013. Gods berouw veranderde alles
        voor ons

014. Wat verdwijnt en wat blijft

015. Sterk in het vertrouwen

016. Nu is verschenen het heil...  

017. Een grote knal - o wee! 

018. Wat ik heb, geef ik je! 

019. De Vader zelf heeft je lief!  

020. Op uw heil wacht ik, o Heer!  

021. De werkelijkheid van
        Christus
.  

022. De boodschap van de
        eenhoorn
.  

023. Met ogen vol verbazing.

024. De schaduw is voorbij

025. Waarom al die boodschappen? 

026. Wat geen oog heeft gezien...? 

027. Liederen als in de nacht... 

028. Hoever durven we te gaan? 

029. Voor nu en alle eeuwigheid

030. De ruimte die we bij God
        vinden
.

 


031. Woorden als van God

032. Dankzij Jezus' gebroken hart.

033. Het komt uit je hart!  

034. 'Hij leidt mij in de rechte
        sporen'
.

035. God - zo verrassend! 

036. De grauwe dagen van
        december zijn voorbij!
 

037. Een vaste geest.

038. Wie regeert er nu eigenlijk? 

039. Omdat Hij zo lankmoedig is

040. Doe je mond wijd open

041. God ziet ons hart aan.

042. Zegen over je huis

043. Het hart van de herder

044. Daar verkeren we middenin

045. Wat kunnen we doen? 

046. Bestemd voor ons

047. Het bewijs is geleverd! 

048. Hoever God gaat

049. Verankerd in Jezus

050. Het raakt mij diep

051. Nieuwe wegen

052. 'Geef ons heden ons dagelijks
        brood'
.

053. Waar ligt je hart?  

054. Schone borden

055. Wij, op onze beurt

056. God antwoordt ons

057. Geloof heeft een uitwerking.

058. Omdat Hij daar wóónt! 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerpen die eerder verschenen op de voorgaande pagina 'Uit Gods hart': Klik hier ...  

Terug naar de pagina Leven uit Hem: Klik hier... .