de weg naar je bestemming

Wel eens stilgestaan

bij hoe groot God wel is? Hier is je kans! Eigenlijk is dat verbijsterend. En tegelijk fantastisch! ...

lees meer...

Als je iets met Jezus meemaakt,

heeft dat altijd een reden en een doel. Die storm op het meer met de discipelen en Jezus in een boot...

lees meer...

De mooiste kleren, ooit gezien,

zijn door God gemaakt. En - nog mooier - God doet ze ons aan! Jesaja vertelt welke kleren dat zijn e...

lees meer...

Op een dieptepunt gekomen...

Op een dieptepunt gekomen...

                                                           door Arie van der Stoep

Hij moest zijn leven redden, Elia. De moordlustige koningin Izebel zat hem achterna. Daarom vluchtte hij zo ver weg als hij kon. (1)

Zo kwam hij uiteindelijk terecht bij de berg Horeb, waar God zich indertijd aan Israël had geopenbaard. Hij, de moedige profeet, was aan het einde van zijn latijn. Hij wilde alleen nog maar sterven. Doodgaan was het allerbeste. Dan was hij van alles af... En toen gebeurde het! Daar bij de berg. God sprak tot hem.

Hij vroeg: Wat doe je hier, Elia? (2) Hij klaagde zijn nood: Israël had God verlaten en al Gods profeten gedood. Hij was maar alleen overgebleven. En hem stonden ze ook naar het leven. Hij wist niet meer hoe het verder moest.

Ja, zo ziet het er uit, als je in de put zit. Alles is zwart. Er is geen weg om te gaan... Maar voor God is alles anders.

Mijn dienaar

Elia moest een stap doen: Hij moest naar buiten treden, uit de spelonk van zijn duisternis, waarin hij was weggekropen. Hij moest voor God gaan staan, voor de eeuwige God. (3) Moeilijk! Maar hij deed het. Daarop kwam God persoonlijk naar hem toe.

Elia mocht nog eens zeggen wat hem bewoog, om daar te zijn. En toen, in de indrukwekkende stilte van Gods aanwezigheid, ging God spreken. Geen woorden van begrip of beklag, geen aai over z’n bol, maar een opdracht, of eigenlijk: drie opdrachten.

‘Elia, ga terug! Ik wil je gebruiken. Er gaan nieuwe dingen gebeuren en jij zult die tot stand brengen! (4) En Elia, Ik zal nog zevenduizend anderen overlaten die zich niet laten overwinnen door het rijk van de duisternis. Jij bent niet alleen! (5) Ga! Voor mijn Koninkrijk! Want mijn plan komt tot stand. (6) En jij zult mijn dienaar zijn!’ God had vertrouwen in zijn profeet.

De uitkomst

Op het diepste punt in Elia’s carrière als profeet, toen er geen weg meer leek te zijn, kwam God met zijn antwoord: nieuwe opdrachten - dus een weg om te gaan. Want God gaat verder, Hij, de God van het leven!

Bij Hem is een dieptepunt een mijlpaal om nieuwe wegen in te slaan en om je ogen te richten op een nieuwe toekomst, zíjn toekomst. (7)

God zegt: ‘Vertrouw op Mij. (8) - Ook vandaag ben ik dezelfde! Wie zal Mij tegenhouden?’ (9)
 

Uit de Bijbel:

 

(1) 1 Koningen 19:3a.
Toen hij dat vernomen had, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden; ...

 

 

 


(2) 1 Koningen 19:9.
Hij kwam daar bij een spelonk, waar hij overnachtte. En zie, het woord van de HEER kwam tot hem en Hij zei tot hem: Wat doe je hier, Elia?

(3) 1 Koningen 19:11a.
Daarop zie Hij: Treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de HEER...

(4) 1 Koningen 19:15-16.
Daarop zei de HEER tot hem: Keer op uw schreden terug, ... dan zul je Hazaël zalven tot koning over Aram, ... Jehu ... zalven tot koning over Israël en Elisa ... zalven tot profeet in jouw plaats.

(5) 1 Koningen 19:18.
Doch Ik zal in Israël zevenduizend overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baäl, ...

(6) Jesaja 14:24.
... Voorwaar, zoals Ik gedacht heb, zó zal het geschieden, en zoals Ik besloten heb, zal het tot stand komen.

(7) Jesaja 43:18-19.
Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zullen jullie er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.

(8) Jesaja 50:10.
Wie onder jullie vreest de HEER, wie hoort naar de stem van zijn knecht? Wanneer hij (= die knecht - AvdS) in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd (= hij weet niet meer hoe verder te gaan - AvdS), vertrouwe hij op de naam van de HEER en steune op zijn God.

(9) Jesaja 43:13.
Ook voortaan ben Ik dezelfde ... Ik werk, en wie zal het keren? 

 


  Print deze pagina hier uit ... 

Reageren? Klik hier... (Als je geen reactie verwacht) of hier... (Als je wel een reactie verwacht, bijvoorbeeld als je een vraag hebt).
 


 
ATTENTIE!! - Overname van artikelen


© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina.
 


                                 We hebben God nodig,
                        omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                               de reden van ons bestaan.