de weg naar je bestemming

God spreekt!

Bij de schepping zei Hij: 'Er zij licht!' En er was licht. Maar God spreekt nog steeds. Wie dichtbij...

lees meer...

Jezus zien in zijn heerlijkheid?

Ja, dat gaat gebeuren. Maar dan is zijn verschijning op de wolken al voorbij. En wat ons betreft, wa...

lees meer...

Het zal voorbij zijn,

alle vragen, verwarring en geestelijke onderdrukking, daar, in dat wijd uitgestrekte land, waar we o...

lees meer...

Op weg naar de troon

Op weg naar de troon

door Arie van der Stoep 

Weet je wat echt leven is? Op weg gaan naar de troon! Wat ik daarmee bedoel? Nou, kijk even naar wat Jezus zei: Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, ... (1)

Jezus sprak daar tot de mensen in Laodicea in het huidige Turkije. Hij maakte zich zorgen over hen. Hij klopte aan de deur van hun hart, want Hij wilde bij hen worden binnengelaten. Dat tekent hun geestelijke toestand. Je kunt dus christen zijn, zonder dat je Jezus in je hart hebt toegelaten. Dat is hachelijk, want de vraag is waarheen je dan op weg bent. Je toekomst wordt dan wel erg onzeker!

Toch behoeft dit niet zo te zijn. Jezus zei: Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, ... (1). Hij heeft een bestemming voor je. Die bestemming is: zijn troon! Niet: staan vóór zijn troon, maar erin zitten! Onbegrijpelijk, ongedacht! Toch zegt Hij het zelf. En zoals al zijn woorden tot nu toe altijd waar zijn geweest, zal dit woord ook waar worden.

Wat kun je ervoor doen?

Wat je ervoor kunt doen, om die plaats te bereiken? Niets! Ja toch, één ding. En dat is de beste raad die ik je kan geven. Luister naar de woorden van Jezus. Hij zegt dat de troon bestemd is voor wie overwint. Dat is wat je kunt doen!

Maar wat is overwinnen? Overwinnen is je volle vertrouwen aan Jezus geven. Het is: onder alle omstandigheden geloven dat Hij je naar de troon zal brengen, dat zijn offer daarvoor voldoende is geweest en dat Hij ook nu elke situatie in je leven in handen heeft. Paulus en Silas zeiden tegen de gevangenbewaarder: Stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult behouden worden... (2) En behouden worden is: vandaag volledig deel krijgen aan het leven met Jezus en straks deel krijgen aan de heerlijkheid die Hij voor je heeft bestemd.

Natuurlijk is dat geloof niet iets voor een momentje in je leven, het gaat niet om een opwelling. Het is een keuze die je hele leven gaat bepalen. Het is nodig om te blijven volharden in dat geloof, in die keuze, er altijd aan vast te houden. Wie volhardt tot einde, die zal behouden worden. (3)

Aan de deur

Daarom wil ik hieraan nog een tweede raad verbinden: Blijf dichtbij Jezus! Leef voor Hem. Zoek Hem elke dag op. Dat is: neem tijd voor Hem, om Hem te eren, te danken en zijn Woord, de Bijbel, te lezen. Laat Hem toe om je leven te vervullen met zichzelf. Zoals Hij tegen de Laodicenzen zei: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden (= in vriendschap en liefde samen zijn en Mijzelf met hem delen - AvdS) en hij met Mij. (4)

Dat is een geweldige uitnodiging! En Jezus maakt die waar. Probeer het maar uit en je zult bemerken hoe dichtbij de troon je dan komt!

                         Meer hierover vind je in het boek
                                ‘Komt de christen voor Gods troon?’ 
                                                                   Klik hier ...


Uit de Bijbel:

(1) Openbaring 3:21.
Wie overwint, Hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

(2) Handelingen 16:30-31.
... hij leidde hen naar buiten en zei: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult behouden worden, ...

(3) Matteüs 24:13.
Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

(4) Openbaring 3:20.
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden (= samen met hem delen, met hem gemeenschap hebben - AvdS) en hij met Mij.Ben je gezegend? Laat het mij weten via het Gastenboek
onder Contact.
Heb je vragen of commentaar? Gebruik de pagina Contact.ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. 


                           We hebben God nodig,
                        omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                               de reden van ons bestaan.Print de pagina hier uit ...