de weg naar je bestemming

Gods weg met ons

kan lijken op de weg die Hij met Jezus ging. Dit is een geheimenis dat behoort tot een leven uit God...

lees meer...

Er is iets aan de hand

met ons die geloven. Dat zie je, als je Jezus' gelijkenis van de wijze en dwaze maagden leest. Die m...

lees meer...

Kerstpsalm van David?

Nu kunnen we eens zien hoe God de eeuwen overziet en ons drie eeuwen geleden al Kerstmis zag vieren....

lees meer...

Dichter bij God

Dichter bij God

door Arie van der Stoep 

Dichter bij God komen, kan dat? Ja! Hijzelf laat Jakobus (zo goed als zeker een broer van Jezus) zeggen: Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. (1) Dat is: ‘Kom dichter bij God en Hij zal dichter bij jou komen.’

Dit is Gods uitnodiging, om een leven te ontvangen in een diepe gemeenschap met Hem. Een leven waarin je Hem beter leert kennen en waarin je dichter komt bij het doel van je leven en bij je uiteindelijke bestemming. Die uitnodiging geldt niet voor speciale personen, maar is voor iedereen die wil luisteren. Of je nu christen bent of niet.

Als je geen christen bent, dan nodigt God je met die woorden uit om Hem te leren kennen. Dan mag je Hem vragen: ‘Leer mij U te kennen.’ Hij zal dat gebed verhoren. Want Hij zegt zelf: ‘Als je naar Mij vraagt met heel je hart, zul je Mij vinden.’ (2)

Bepaalde hoekjes

Ben je wel een christen, realiseer je dan dat Jakobus zijn brief heeft gestuurd aan christenen. Hij weet dat zij het vaak nodig hebben om weer dichter bij God te komen, omdat het zo gemakkelijk is om langzaam af te glijden van een leven dicht bij Hem. Alle beslommeringen van het leven, alle verleidingen om te kiezen voor iets gemakkelijks, alle strijd om te volharden in je vertrouwen op God, duwen je zo gemakkelijk een andere kant op en verzwakken je.

Maar Hij weet ook dat het kan zijn, dat je als christen het leven in een persoonlijke omgang met God zelfs nooit hebt gekend. Dat je niet weet wat zo’n relatie met Hem inhoudt. Je kent niet de vreugde van de aanbidding voor Hem. Je bent het niet gewend om Hem je hele leven voor te leggen, zodat Hij er zijn hand op kan leggen, om je te reinigen van wat niet goed is, en je te zegenen met zijn genade en kracht. God mag wel in bepaalde hoekjes ervan kijken, maar verder moet Hij erbuiten blijven.

Overvloedig leven

Maar God bedoelt iets anders voor je. Hij heeft zoveel meer voor je. Hij zegt: ‘Kom dichter naar Mij toe, want Ik wil dichter bij jou zijn. Ik wil jou een diepe vrede geven en jou laten delen in mijn vreugde, in leven en overvloed. (3) Ik wil je laten merken dat je niet alleen bent, maar dat Ik naast je sta en achter je en dat Ik om je heen ben (4) en dat je veel voor Mij betekent. Ik wil je laten zien dat een leven met Mij niet een vorm van godsdienstigheid is, maar echt leven, sprankelend, overvloedig leven, een leven dat de moeite waard is om geleefd te worden. Ik bedoel voor jou het eeuwige leven. (5) Dat begint nu al, als je dichter bij Mij komt.’

Daarom: Bekeer je van alles wat niet goed is en dank Hem voor zijn vergeving. Spreek tegenover Hem uit dat je in Jezus gelooft en dank Hem dat Hij je hart en je leven nieuw zal maken. Hij zal het doen! Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. (1)


Uit de Bijbel:

(1) Jakobus 4:8a.
Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.

(2) Jeremia 29:13.
Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.
     Matteüs 7:8.
Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.

(3) Johannes 10:10-11a.
De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder.

(4) Psalm 139:5.
Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.

(5) Johannes 10:27-28a.
Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven ...
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen
alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site
overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,
behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen
van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u
gebruik maken van de Contactpagina. 

 Print de pagina hier uit ...