de weg naar je bestemming

Een hoge beloning

is er in Gods Koninkrijk voor alle trouwe en toegewijde werkers. Met name voor hen die dat zijn in d...

lees meer...

Wat de media melden,

is weinig hoopgevend. Maar er zijn andere berichten! Die komen van de kant van Jezus, apostelen en p...

lees meer...

Waartoe heeft God mij geroepen,

wat is zijn bestemming voor mij? Belangrijke vragen! En het antwoord daarop kunnen we vinden. Eenvou...

lees meer...

Onderwerpen van voorgaande pagina's

Voordat de pagina 'Uit Gods hart' er was, waren onderwerpen uit het Woord van God te vinden op de pagina's '(Ant)Woord', 'Echt Leven' en 'Meer van God'.

Bekijk ze hieronder: 

► Onderwerpen van de vroegere pagina '(Ant)Woord':
                                                                  Klik hier ... .

► Onderwerpen van de vroegere pagina 'Echt Leven':
                                                                  Klik hier ...

► Onderwerpen van de vroegere pagina 'Meer van God':
                                                                  Klik hier ...