de weg naar je bestemming

Je kunt echt in de knel zitten

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en...

lees meer...

In onze relatie met God

draait veel om de vraag: Is God blij met wie we zijn en wat we doen? Daarom is het goed om even stil...

lees meer...

Gebed voor het nieuwe jaar.

David bidt in Psalm 51 een gebed dat heel passend kan zijn voor ons voor het nieuwe jaar. Meer dan o...

lees meer...

Woorden als van God

 

   Woorden als van God

                                                  Arie van der Stoep

Wat trekt ons naar Jezus toe, waarom luisteren we naar Hem? Is het niet wat Petrus zei? Op dat moment keerden velen zich van Jezus af. Hij zei dingen die ze niet wilden horen. Zo gaat het vandaag nog steeds.

Jezus vroeg zijn discipelen: ‘Willen jullie ook niet liever weggaan?’ Dat was het moment van de waarheid. Waarom waren ze eigenlijk steeds bij Hem gebleven? Waarom blijven wíj bij Hem?

Petrus - als altijd spontaan reagerend - was natuurlijk de eerste die antwoord gaf. En zijn antwoord raakte de kern en doet dat nog steeds: ‘Heer, naar wie moeten we dan gaan? U hebt woorden van eeuwig leven!’ (1) Dat is het!

Geroepen om te spreken

Jezus’ woorden hebben kracht, kracht van leven. Ze veranderen je, openen de hemel voor je en verbinden je met God. Ze bewerken datgene in je, waarvoor je geboren bent: echt leven, het leven uit God, eeuwig leven (*). Je gaat dat leven leven (2).

Met zijn antwoord zei Petrus ook: ‘Heer, U bent zelf het antwoord dat we zochten. U bent zelf Gods spreken tot ons.’

Zijn dat niet ook onze woorden? Ook wij hebben Jezus, Gods spreken tot ons, nodig. Zoals Psalm 119 zegt: Op uw woord hoop ik (3) - nieuwtestamentisch gezegd: ‘Ik zie uit naar Jezus. Ik heb Hem nodig.’

Alle dingen zijn ontstaan - en bestaan voort - door Gods spreken (4). Daarom hebben we zijn spreken nodig. Voor onszelf, maar zeker ook omdat wij zijn geschapen en geroepen om zelf te spreken. Tot zegen van de aarde en tot genezing van de volken (5). Om ‘woorden als van God’ te spreken, zegt Petrus (6), woorden waarin Hij te herkennen is.

Geest en leven


En opnieuw, hier ligt de kern: luisteren naar Jezus, die Gods spreken tot ons is, verbindt ons met God, als de bron van óns spreken. Dan is ons spreken niet ‘zouteloos’ (7), maar het brengt leven, leven uit Hem, genezend, vrede brengend, rust- en ruimte gevend.

Het zal ook onszelf genezen. Wie aan de rivier zit om anderen te laven, wordt ook zelf gelaafd (8). Wie leven uit Hem uitdeelt, zal er ook zelf deel aan hebben. Ontvangen en in ons voortgebracht door de kracht van de Heilige Geest. Zoals bij Jezus. Hij zei: De Geest is het, die levend maakt, ... de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven (9).

David bidt: Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HEER, mijn rots en mijn verlosser! (Psalm 19:15)

 

  Print hier uit ...  

Uit de Bijbel: 

 

 

 

 

 

 

 


(1) Johannes 6:68-69.
Jezus zei dan tegen de twaalf: Jullie willen toch ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde Hem: Heer, tot wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven.


(*) Lees ook: 'Het eeuwige leven- wat is dat eigenlijk?'
     En: Het eeuwige leven leven.

(2) Psalm 119:25.
Mijn ziel kleeft aan het stof (= het natuurlijke is nog zo sterk in mij - AvdS), maak mij levend naar uw woord (bewerk in mij het leven uit U, het eeuwige leven - AvdS).

(3) Psalm 119:81-82.
Mijn ziel smacht naar uw heil, op uw woord hoop ik; ...

(4) Kolossenzen 1:16-17.
... alle dingen zijn door Hem ... geschapen; ... en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.

(5) Openbaring 22:2.
... het geboomte van het leven, ... tot genezing van de volkeren.

(6) 1 Petrus 4:11.
Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; ...


(7) Kolossenzen 4:6.
Laat jullie spreken te allen tijde aangenaam zijn, niet zouteloos; ...

(8) Spreuken 11:25.
De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.

 


(9) Johannes 6:63.
De Geest is het, die levend maakt, ... de woorden, die Ik tot jullie gesproken heb, zijn geest en zijn leven.
 

 

 

 


Reageren? Dit kan via het Gastenboek of via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: gebruik het berichtenvak op de pagina Contact