de weg naar je bestemming

De weg die we gaan,

is niet altijd gemakkelijk. Vooral als we, zoals David dat noemt, willen gaan 'in de rechte sporen',...

lees meer...

Het komt uit je hart!

Wat? Kijk onderaan de pagina Home naar het filmpje. Dan zie je hoe het aanbidden van God eruit kan z...

lees meer...

Jezus' dood was ongewoon.

De oorzaak ervan ook. Wat Hij aan het kruis doormaakte, zal echter niemand ooit kunnen navertellen....

lees meer...

Wat geen oog heeft gezien...?

 

   Wat geen oog heeft gezien...?

                                                  Arie van der Stoep

Je kent die tekst wel: ... Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben (1). Bij die woorden denken we vaak aan onze toekomst. Echter, Paulus heeft het hier over iets wat God voor nú voor ons heeft bestemd.

Hij legt dat ook uit: ... wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid van God (2). Hij heeft het over wijsheid. Niet over wijsheid van mensen, bijvoorbeeld van regeerders of wetenschappers (2). De wijsheid waarover hij spreekt, vindt z’n oorsprong in God.

Een kwestie van je hart

Die wijsheid is een geheimenis. Niet ieder mens kan die kennen. Zij is verborgen. Voor ons behoeft dat echter niet zo te zijn. Integendeel, God heeft die voor ons bestemd! Én Hij heeft er een doel mee: Hij wil er ons door tot heerlijkheid brengen (3), het allerhoogste en allermooiste dat voor een mens bereikbaar is, datgene waarmee Jezus en God zelf zijn bekleed.

De verborgen wijsheid van God is dus iets fantastisch! Iets, wat in geen mensenhart is opgekomen - wat je niet zelf kunt bedenken. Én ze dóet iets: Ze verandert je en ze verandert je leven. Zodat je die heerlijkheid kunt ingaan. Dit is ten diepste Gods doel met de verkondiging van het Evangelie! Hij wil mensen tot heerlijkheid brengen!

Om deel te krijgen aan die ‘wijsheid’ die ons heerlijkheid brengt, kunnen geen bijzondere kwaliteiten of inspanningen ons helpen. God heeft die verborgen wijsheid al voor ons ‘bereid’, klaargelegd (1). Het is een kwestie van je hart: we moeten worden als een kind (4).

Degenen die Hem liefhebben

Door eenvoudig, oprecht geloof in Jezus en door kinderlijke afhankelijkheid van God raken we er rijp voor (5). Dan ontdekken we het: die alles veranderende wijsheid is in Jezus. Hij ís die verborgen wijsheid van God (*). Kolossenzen 2:2-3 zegt: opdat ... zij het geheimenis van God mogen kennen, (dit geheimenis:) Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn.

Door dat geloof en die afhankelijkheid groeien we in het persoonlijk kennen van Jezus. Hij wordt alles voor je, Hij wordt je leven (6). Je leven wordt een leven, dichtbij God, onder zijn leiding, in eenheid met Hem en afgestemd op Hem, een leven úit Hem. En Gods Woord wordt je grote schat!

Dit is wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Dit is de maat van de wasdom van de volheid van Christus (7 - zie het vorige onderwerp), de verborgen wijsheid van God, ... bereid (klaargelegd) voor degenen die Hem liefhebben (1).  

 

  Print hier uit ... 

 

Uit de Bijbel: 

 

(1) 1 Korintiërs 2:9.
... gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.

 


(2) 1 Korintiërs 2:6b.
... een wijsheid echter, niet van deze eeuw, noch van de beheersers van deze eeuw, wier macht teniet gaat.

 

 


(3) 1 Korintiërs 2:7.
... wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid van God, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.

 

 

 

 

 

 

 

(4) Lucas 10:21a.
(Jezus bad:) Ik dank U, Vader, ..., dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard (HSV).

(5) 1 Korintiërs 2:6a.
Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, ...

(*) Lees: ‘Kostbaarder dan koralen‘ (klik hierop).

 


(6) Kolossenzen 3:4.
Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook jullie met Hem verschijnen in heerlijkheid.

 

 


(7) Efeziërs 4:13-15.
Totdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus. ... dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, ...: Christus. (Zie het vorige onderwerp: ‘Waarom al die boodschappen?’).


Reageren? Dit kan via het Gastenboek of via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: gebruik het berichtenvak op de pagina Contact