de weg naar je bestemming

Je kunt echt in de knel zitten

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en...

lees meer...

In onze relatie met God

draait veel om de vraag: Is God blij met wie we zijn en wat we doen? Daarom is het goed om even stil...

lees meer...

Gebed voor het nieuwe jaar.

David bidt in Psalm 51 een gebed dat heel passend kan zijn voor ons voor het nieuwe jaar. Meer dan o...

lees meer...

Wachten op Jezus' stem

 

   Wachten op Jezus' stem

                                                  Arie van der Stoep

Jezus spreekt mensen zalig die naar Hem luisteren. Voor Hem staan ze aan de poort van de hemel, biddend, Hem ter beschikking (1). Op deze aarde mag er dan van alles aan de hand zijn - corona, slechte vooruitzichten voor de economie, geweld, vervolging van christenen - voor ons is één ding zeker: Gods Koninkrijk komt hier.

Ons voorstellen hoe Jezus dan op de aarde zal zijn, lukt ons nauwelijks. Zijn aanwezigheid hier lijkt zo veraf te staan van onze maatschappij en deze wereld. Misschien zien we ook liever maar direct de nieuwe hemel en aarde verschijnen. Die mogen we verwachten. Maar eerst moet Gods plan met deze aarde worden voltooid (*). Dat is waartoe Jezus nu komt, als de laatste Adam (2).

Knikkende knieën

Wat de eerste Adam en wij lieten liggen, zal Hij voltooien. De steppe zal dan bloeien als een narcis; zij zal welig bloeien en juichen, ... Of, zoals we zingen: ‘De woestijn zal bloeien als een roos en de steppe zal jubelen voor U.’ Dat zal het gevolg zijn van wat Hij zal doen (3). Daarom wachten we op zijn stem.

Die willen we horen, om te weten wat Hij vandaag tegen ons zegt. Én we willen die horen, wanneer Hij komt en ons tot zich roept, om ons ‘onder zijn vaandel te scharen’ (4). We willen Hem toejuichen, nu, én op het moment, dat Hij de poort van de hemel doorkomt om zijn Koningschap hier te vestigen. Want Hij komt nu niet als de ‘lijdende Knecht des HEREN’, maar als Koning over de gehele aarde (5).

Daarom stellen we ons op en doen we wat Hij zegt: Sterkt de slappe handen (van ons ongeloof) en verstevigt de knikkende knieën (van onze traagheid). En we zeggen tegen elkaar: Weest sterk, vreest niet: zie, uw God (Jezus) zal komen met ‘wraak’, met de vergelding van God. Hij zal zich tegen het kwade keren. Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Met grote gevolgen! (6)

‘Corona-crisis’ voorbij

Dan zullen de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven ontsloten worden en nog veel meer. Want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe (7).

De ‘corona-crisis’ is dan voorbij, de misdaad zal geen ruimte meer krijgen en alle strijd en terreur zal ten einde zijn. Omdat Hij dan regeert. Vooraf moet er misschien nog veel gebeuren. Niet alleen met de wereld, ook met ons. Maar hier zijn we, biddend aan de poort: ‘Kom, Heer Jezus, kom spoedig!’ (8)

 

  Print deze boodschap hier uit ... 

 

Uit de Bijbel:

(1) Spreuken 8:34.
Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan dag wachthoudende aan mijn deuren, bewakende de posten van mijn poorten.

 

 

 

 


(*) Zie: ‘Deze tijd heeft een doel‘ - Uit Gods Hart - 106.

(2) 1 Korintiërs 15:45-47.
Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest...


(3) Jesaja 35:1-2.
De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; ... zij zullen aanschouwen de heerlijkheid van de HEER (= van Jezus - AvdS), ...


(4) 1 Tessalonicenzen 4:16-17.
Want de Heer zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij de klank van een bazuin van God, neerdalen van de hemel, ...; daarna zullen wij, levenden, ... samen met hen (die al gestorven, maar door Hem opgewekt zijn - AvdS) op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht, ....
    Jesaja 33:17.
Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen; ...


(5) Zacharia 14:9.
En de HEER zal koning worden over de gehele aarde; ...


(6) Jesaja 35:3-4.
Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. ... Weest sterk, vreest niet; zie, uw God (= Jezus - AvdS) zal komen met wraak, met de vergelding van God; Hij zal komen en Hij zal u verlossen.

(7) Jesaja 35:5-6.
Dan zullen de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe.

(8) Openbaring 22:20.
Hij, die deze dingen getuigt (= Jezus - AvdS), zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Heer Jezus!
 

  


Reageren? Schrijf in het Gastenboek of stuur een berichtje via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: ga naar de pagina Contact van de website.