de weg naar je bestemming

Je kunt echt in de knel zitten

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en...

lees meer...

In onze relatie met God

draait veel om de vraag: Is God blij met wie we zijn en wat we doen? Daarom is het goed om even stil...

lees meer...

Gebed voor het nieuwe jaar.

David bidt in Psalm 51 een gebed dat heel passend kan zijn voor ons voor het nieuwe jaar. Meer dan o...

lees meer...

Met ogen vol verbazing

 

   Met ogen vol verbazing

                                                  Arie van der Stoep

Wat ons vandaag regelmatig bezighoudt, is de verschijning van Jezus. Terecht! Deze tijd geeft daarvoor alle aanleiding. Veel van wat er in de wereld gebeurt, is herkenbaar als voorteken daarvan. Over hoe zijn komst zal verlopen, worden in de Bijbel veel aankondigingen gedaan. Eén daarvan betreft onszelf én de mensen om ons heen.

Jezus zal verschijnen op de wolken. En wij die dan nog leven, zullen op dat moment veranderd en omhoog, Jezus tegemoet, gevoerd worden, samen met hen die dan al gestorven maar dan opgestaan zijn (1). We zullen een hemelvaart beleven, zoals Jezus indertijd - een gebeurtenis van jewelste! En niet alleen voor onszelf!

Ook voor allen die achterblijven. Paulus zegt: ... wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn (2). De mensen op de aarde zullen zien wat er gebeurt en hun verbazing zal groot zijn.

Miljoenen malen

Ze zien daar aan de hemel Jezus staan, vol majesteit, stralend, vol macht (3), omringd door onafzienbare scharen engelen (4). Maar ze doen nóg een ontdekking.

Bij Jezus zien ze miljoenen mensen. En, nog verbazingwekkender, die stralen diezelfde heerlijkheid uit. Ze lijken op Hem en in hun glorie zijn ze één met Hem. Hij lijkt wel miljoenen malen in hen vermenigvuldigd te zijn. Niet als ‘massaproducten’, maar zoals zonen op vaders kunnen lijken. Ieder met zijn eigen persoonlijkheid en toch Jezus uitstralend. Als bevestiging van zijn glorie!

Bestemd voor zonen

Daarmee worden de woorden van de Hebreeën-schrijver waar, die zegt hoe door Jezus’ toedoen velen de heerlijkheid zullen ontvangen die bestemd is voor zonen van God (5). Voor Jezus zal het een immense heerlijkheid betekenen, dat dan blijkt hoe ontelbaar veel zonen Hij de Vader zal hebben gegeven (6). ‘Zonen’ is hier natuurlijk een algemeen begrip, dat niets te maken heeft met geslacht.

Lieve mensen, dit is voor ons nu het buitengewone: God is bezig, ons hiervoor klaar te maken, ons tot zijn zonen te maken. We zíjn het, en we wórden het. Zonen die worden als Jezus. Dat Hij dit kan en zal doen, kunnen we alleen begrijpen door het te geloven. Dat is ook Paulus’ gebed. Hij zegt:

Hiertoe bidden wij ook te allen tijde voor jullie, dat onze God ... met kracht ... het werk van het geloof zal volmaken, opdat de naam van onze Heer Jezus in jullie verheerlijkt zal worden, .... (2 Tessalonicenzen 1:11-12).

 

  Print hier uit ...  

 

Uit de Bijbel: 

 

 

 

 

 

 

(1) 1 Tessalonicenzen 4:17.
Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven (= die dan nog niet gestorven zijn - AvdS), samen met hen (die dan zijn opgestaan uit de doden - AvdS) op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Heer wezen.

(2) 2 Tessalonicenzen 1:10.
Wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen (= om de eer te ontvangen voor hoe al die gelovigen zijn geworden door wat Hij heeft gedaan - AvdS) en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn (in hen herkend te worden - AvdS); ...

(3) Lucas 21:27.
... dan zullen zij de Zoon van de mens (= Jezus - AvdS) zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.

(4) 2 Tessalonicenzen 1:7.
... aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Heer Jezus ... met de engelen van zijn kracht.

 

 


(5) Hebreeën 2:10.
Want het voegde Hem (= het paste in Gods plan - AvdS), dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun behoudenis door lijden heen zou volmaken.

(6) Jesaja 53:10.
... Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben (= nadat hij voor hen zal zijn gestorven - AvdS), zal hij nakomelingen zien ... en het voornemen van de HEER zal door zijn hand voortgang hebben

 

 

 

 

 

 

 


Reageren? Dit kan via het Gastenboek of via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: gebruik het berichtenvak op de pagina Contact