de weg naar je bestemming

Je kunt echt in de knel zitten

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en...

lees meer...

In onze relatie met God

draait veel om de vraag: Is God blij met wie we zijn en wat we doen? Daarom is het goed om even stil...

lees meer...

Gebed voor het nieuwe jaar.

David bidt in Psalm 51 een gebed dat heel passend kan zijn voor ons voor het nieuwe jaar. Meer dan o...

lees meer...

Kostbaarder dan koralen

 

   Kostbaarder dan koralen

                                                  Arie van der Stoep

Wat God voor je heeft, zegt de Bijbel, is kostbaarder dan koralen. Het is meer waard dan één van de mooiste, kleurrijkste rijkdommen die de aarde te bieden heeft. Maar wat ís er dan nog kostbaarder, kleurrijker, meer begerenswaard? Spreuken zegt: ‘De wijsheid’ (1). Oftewel, een leven met Jezus, het leven uit God.

Want dát is wat God voor ons heeft bestemd: een leven waarin de omgang met Hem en het luisteren naar Hem je zo rijk maakt en zoveel diepte geeft aan je dagelijkse bestaan, dat je het voor geen geld zou willen missen.

Spreuken zegt zelfs: Welzalig (= gelukkig) de mens die wijsheid vindt (1). Die dus dit leven uit God en met Jezus vindt. Waarom gelukkig? Omdat het een vervuld leven is en God je voor dit vervulde leven heeft geschapen. Je bereikt daarmee je bestemming (*). Met ook nog eens glanzende gevolgen.

Innerlijke vrijheid

Het is namelijk een leven in innerlijke vrijheid (2). Van het steeds meer verbonden raken met God en losgemaakt worden van de dwang van aardse bindingen. Jezus in het centrum van je leven opent je de ogen voor de vrijheid die je bij Hem hebt, en leert je te staan in die vrijheid (3).

Dit leven richt je op wat echt belangrijk is. Het helpt je om evenwicht in je leven te vinden, en leert je om met omstandigheden om te gaan, met je eigen verlangens, maar ook met eisen die mensen soms aan je stellen. Het leven uit en met Hem laat je ontdekken hoeveel ruimte je bij Hém hebt (4).

Het zijn ook geen regels of wetten, die bepalen hoe je leeft. Want je leeft in dagelijkse overgave aan Hem. In het verlangen om één met Hem te zijn. Je leeft vanuit geloof in Hem en vanuit liefde voor Hem (5). Die liefde die de Heilige Geest in je hart wil uitstorten of heeft uitgestort (6).

Vreugde die Hij in je vindt

Je vraagt dan ook niet voortdurend: ‘Wat mag ik wel en wat niet?’ Je wilt een vreugde en een eer voor Jezus zijn. Wat je doet, doe je voor Hem (7). Het gevolg is dat wat voorheen een plicht voor je was, je nu voldoening geeft. En dat dingen die je vroeger minderwaardig vond, je nu vreugde geven. Om de vreugde die Hij in je vindt.

Zo is een leven uit God. Dit is de wijsheid uit Spreuken. Dit is ook de betekenis van de woorden van Johannes: ‘Wie in Hem blijft, zondigt niet’ (8). Want je leeft het leven uit God.

 

  Print deze boodschap hier uit ... 

Uit de Bijbel:

 

 

(1) Spreuken 3:13-15.
Welzalig de mens die wijsheid vindt, ... Zij is kostbaarder dan koralen, al wat je kunt begeren, kan haar niet evenaren.

 

 

 


 


(*) Lees: ‘
Het doel van je leven‘ (Echt leven - 004).

 

(2) Johannes 8:36.
Wanneer ... de Zoon je vrijgemaakt heeft, zul je werkelijk vrij zijn.


(3) Galaten 5:1.
Opdat wij werkelijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat je niet weer een slavenjuk opleggen.


(4) Galaten 5:13.
Want jullie zijn geroepen, broeders, om vrij te zijn; ...

(5) Galaten 5:6.
Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende.

(6) Titus 3:5-6.
... de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland.


(7) Romeinen 11:36.
Want uit Hem en door Hem en tot Hem (= voor Hem, tot zijn vreugde en eer - AvdS) zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen!


(8) 1 Johannes 3:6.
Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; ... 

 

 


Reageren? Schrijf in het Gastenboek of stuur een berichtje via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: ga naar de pagina Contact van de website.