de weg naar je bestemming

Je kunt echt in de knel zitten

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en...

lees meer...

In onze relatie met God

draait veel om de vraag: Is God blij met wie we zijn en wat we doen? Daarom is het goed om even stil...

lees meer...

Gebed voor het nieuwe jaar.

David bidt in Psalm 51 een gebed dat heel passend kan zijn voor ons voor het nieuwe jaar. Meer dan o...

lees meer...

Hoe leven in deze tijd winst voor ons wordt

 

   Hoe leven in deze tijd winst voor ons wordt

                                                  Arie van der Stoep

We zagen het enkele weken geleden. Honderden jonge mensen konden het niet langer uithouden. Ze móesten iets doen. Hun leven, hun hart, was zo leeg! Er móest toch eindelijk een keer ‘gefeest’ worden. Daarom deden ze het enige wat vulling leek te geven.

Ze kwamen bijeen op allerlei plaatsen, dansten, maakten muziek, dronken en blowden. Ze probeerden terug te grijpen wat ze door de crisis hadden verloren. Begrijpelijk!

Die moedeloosheid kom je overal tegen. Ook wij kunnen er tegenaan lopen. Al die belemmeringen voor ons normale leven. Die moeilijkheden voor ons gezin, bedrijf, school, kerk, de beperkingen in de omgang met hen van wie we houden. Het gaat maar door! En er is nog een probleem.

Een levendig besef

We waren zo gewend aan de onbegrensde mogelijkheden die we hadden. Er misschien aan gehecht geraakt, er afhankelijk van geworden. En ineens was het voorbij! Zelfs ons geestelijke leven mist z’n stimulansen. Het gevolg: iets wat we niet willen - het dreigt te verwateren. Tijd dus voor heroriëntatie: wat is wezenlijk belangrijk voor mij?

Is dat de voorspoed die ik genoot? De kerk? Mijn geestelijke gewoonten? Of ligt de vervulling van mijn leven ergens anders, in een persoon? In het kennen van Jezus, in de omgang met Hem en in alles wat Hij voor mij betekent? Is Hij werkelijk het centrum van mijn leven (1)?

Want niet de aan- of afwezigheid van beperkingen bepaalt of we gelukkig zijn.  Er kunnen zorgen zijn, vragen, gemis of wensen over hoe we het zouden willen. Maar daarbovenuit is er bij ons een levendig besef: Hij is er! Hij is bij mij. En Hij is meer en groter dan dat alles (2).

Vervulling-brengend-leven

Het leven van een christen is een dagelijks naar Hem toeleven (3). Hij is de inhoud van ons leven én onze toekomst (4). Juist nu kunnen we ervaren dat het leven uit Hem en met Hem innerlijke kracht heeft. Dat het eeuwig leven is (*). Dat we ook nu plezier kunnen hebben en vreugde! Een vreugde die ons boven alles uittilt (5). Als we dat in deze tijd ervaren, wordt deze tijd voor ons zelfs winst!

Omdat Hij voor ons meer blijkt te betekenen dan we dachten. En omdat we ons meer bewust worden van dit vervulling-brengende-leven met Hem. Jezus moedigt ons daarin zelf aan en zegt: Ik kom spoedig; houdt vast wat jullie hebben, opdat niemand jullie kroon kan nemen (6). Dát willen we doen: Hem vasthouden! Hij helpt ons daarbij! (7)

 

  Print deze boodschap hier uit ...  

Uit de Bijbel:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Romeinen 11:36.
... uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: ...

(2) Psalm 103:19.
De HEER heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn koningschap heerst over alles.

(3) Efeziërs 4:15.
... dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, ...

(4) 1 Petrus 1:3.
... de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons ... door de opstanding van Jezus Christus uit de doden wedergeboren heeft laten worden tot een levende hoop (= tot een levend vooruitzicht - AvdS).

(*) Zie ‘Het eeuwige leven - wat is dat eigenlijk?‘ (Leven uit Hem - 002).

(5) 1 Petrus 1:8.
... en jullie verheugen je met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde.

(6) Openbaring 3:11.
Ik kom spoedig; houdt vast wat jullie hebben, opdat niemand jullie kroon kan nemen.

(7) Jesaja 50:7.
... de Heer HEER helpt mij, daarom werd ik niet te schande; ... 

 


Reageren? Schrijf in het Gastenboek of stuur een berichtje via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: ga naar de pagina Contact van de website.