de weg naar je bestemming

De weg die we gaan,

is niet altijd gemakkelijk. Vooral als we, zoals David dat noemt, willen gaan 'in de rechte sporen',...

lees meer...

Het komt uit je hart!

Wat? Kijk onderaan de pagina Home naar het filmpje. Dan zie je hoe het aanbidden van God eruit kan z...

lees meer...

Jezus' dood was ongewoon.

De oorzaak ervan ook. Wat Hij aan het kruis doormaakte, zal echter niemand ooit kunnen navertellen....

lees meer...

Het komt uit je hart!

 

   Het komt uit je hart!

                                                  Arie van der Stoep

Heb je ze gezien, al die, meest jonge, Amerikaanse mariniers, in een zaal bijeen om God te prijzen? Ja, op hun manier dan. Dat filmpje moet je echt even bekijken, onderaan de pagina Home. Misschien moet je even wennen aan hun manier van aanbidding. Maar het zegt iets.

Weet je, dit is nu Gods humor en grootheid: Hij geniet hiervan. Wij hebben zo onze ideeën over hoe we bezig moeten zijn met de dingen van God. Hoe we Hem moeten vereren bijvoorbeeld. Maar Hij kijkt naar wat er in je hart is (1). Daar moet het vandaan komen.

Je eerste instrument

Voor mensen in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, was aanbidding van God normaal. Wij moeten vaak nog leren wat aanbidden is. Als westerse mensen, staan we daar vaak zo ver vanaf. Geloven, en dit in je leven zichtbaar laten worden, is voor ons niet vanzelfsprekend. Aanbidden - waarom en hoe doe je dat (2)?

En dan zie je dat God zich niet bezighoudt met de vraag of we daarin wel een bepaalde vorm of idee volgen. Hij verheugt zich, als ons hart vol is van Hem (3) en als dit eruit komt. Op welke manier ook. Zoals bij deze mariniers. God heeft ons als mensen ook daarin creativiteit en ruimte gegeven.

Zo zijn er kunstenaars bij wie hun werk een en al aanbidding voor God is. Ze eren Hem ermee. Dit kan echter ook door de wijze waarop je je werk doet, met mensen omgaat, met je hobby’s bezig bent.

Echter, je mond blijft je eerste instrument om God te vereren (4). Die heeft God ons als leidende mogelijkheid gegeven om Hem te tonen wat er in ons hart is voor Hem.

Kunstrijk of nadrukkelijk

Is dat hart, in alles wat we doen, op God gericht? Is ons leven een aanbidding voor Hem? Dan zal, als we bijvoorbeeld onze handen naar Hem opheffen om Hem te eren (5) - alleen of samen met anderen - dit gebaar een grote kracht van aanbidding hebben en een eer voor Hem zijn. Omdat Hij weet dat dit gebaar waarheid is.

Voor onze Schepper is het een eer, wanneer we ons lichaam aan Hem geven in aanbidding voor Hem (6). Door welke beweging of houding van ons lichaam dan ook. Of het nu kunstrijk is - denk aan dansers - of heel nadrukkelijk - denk aan die militairen. Hij zal zich verheugen over wat Hij van ons ziet en hoort (7). Want Hij weet: het komt uit je hart! 

 

  Print hier uit ...  

Uit de Bijbel: 

 

 

 

 

 

(1) 1 Samuël 16:7.
... de mens ... ziet aan wat voor ogen is, maar de HEER ziet het hart aan.

 

 

 

 


(2) Johannes 4:23-24.
... de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; ...

(3) Efeziërs 3:19.
... opdat jullie vervuld zullen worden tot alle volheid van God.
    Lucas 6:45b.
... waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

 

 


(4) Psalm 71:8.
Mijn mond is vervuld van uw lof, ...
    Psalm 117:1.
Looft de HEER, alle ... volken, prijst Hem, alle ... natiën.

 


(5) Psalm 134:1-2.
... Komt, prijst de HEER, alle gij knechten van de HEER, ...
Heft uw handen op naar het heiligdom en prijst de HEER.

(6) Romeinen 12:1.
Ik vermaan jullie dan, broeders, ..., dat jullie je lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer ...

(7) 1 Kronieken 29:17.
Ik weet, mijn God, dat U het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid ...

 

 


Reageren? Dit kan via het Gastenboek of via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: gebruik het berichtenvak op de pagina Contact