de weg naar je bestemming

Je kunt echt in de knel zitten

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en...

lees meer...

In onze relatie met God

draait veel om de vraag: Is God blij met wie we zijn en wat we doen? Daarom is het goed om even stil...

lees meer...

Gebed voor het nieuwe jaar.

David bidt in Psalm 51 een gebed dat heel passend kan zijn voor ons voor het nieuwe jaar. Meer dan o...

lees meer...

Grijp het eeuwige leven!

 

   Grijp het eeuwige leven!

                                                  Arie van der Stoep

Soms vraag ik me af: het eeuwige leven, zijn we daar nog ín voor? Hebben we dóór dat het eeuwige leven hier al begint? Paulus zegt: ‘Grijp het eeuwige leven! (1) We hebben het door geloof in Jezus gekregen, maar moeten er ook instappen, ernaar grijpen. Dat vraagt actie!

Eeuwig leven is niet iets van: zo, ik ben er! Integendeel, het is een leven dat geleefd moet worden, een leren luisteren naar God en leren wandelen met Hem. Een leven van geleid en gesterkt worden door de Heilige Geest. En ook van - steunend op zijn kracht - stappen ondernemen - een leven van geloof.

‘Grijp dat leven,’ zegt Paulus, ‘leer dat leven uit God te leven. Anders is eeuwig leven alleen iets theoretisch, een mooi verhaal. Want of je eeuwig leven hebt, zal in de praktijk blijken!’ We willen toch niet dat Jezus straks zegt: Ik heb u nooit gekend? (2)

De realiteit van het eeuwige leven


Bovendien, we willen toch niet het mooiste missen dat God ons nu al wil geven? Want eeuwig leven is goddelijk leven (3). Het gaat in betekenis en uitwerking ver uit boven alles wat we kunnen bedenken: het is dichtbij-God-zijn en brengt een vrede die alle verstand te boven gaat (4).

Ik word hier zo bij bepaald! Paulus’ woorden hierboven zijn gericht tot zijn geliefde discipel en medewerker Timoteüs in de stad Efeze. Die heeft het moeilijk. Door mensen die met zelfbedachte ‘geestelijke’ ideeën komen en de waarheid van het Evangelie geweld aandoen. Het is om moedeloos van te worden!

Misschien ben je ook moe of teleurgesteld of heb je vervelende dingen meegemaakt. Maar dan zegt God door Paulus: Grijp het eeuwige leven! Houd vast! Al die moeilijkheden en tegenstand zíjn er. Maar wapen je daartegen, door bewust vast te houden aan het geloof, dat Jezus in jou is. Dat de realiteit van het eeuwige leven - van Jezus in jou - sterker is dan al die omstandigheden en strijd (5).

Een krachtige bemoediging

Je hebt de Heilige Geest ontvangen, toen je met Hem vervuld werd. Op jouw geloof en gebed zal Hij door zijn kracht het eeuwige leven in je sterker maken (6). Én je de overwinning doen behalen over alle ontmoediging!

Voor wie wil, is hier nog een krachtige bemoediging die Jezus ons door Petrus geeft: ... de God van alle genade, die jullie in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal jullie, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten (1 Petrus 5:10). God zegene je!

 

  Print deze boodschap hier uit ...   

Uit de Bijbel:

 

(1) 1 Timoteüs 6:12.
Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven, waartoe je geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

 

 

 


(2) Matteüs 7:21-23.
(Jezus zei:) Niet ... ieder, die tegen Mij zegt: Heer, Heer, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tegen Mij zeggen: Heer, Heer, ... En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ...

(3) 2 Petrus 1:3-4.
... kostbare en zeer grote beloften, ... opdat jullie daardoor deel zouden hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, ...

(4) Filippenzen 4:7.
... de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten behoeden in Christus Jezus.

 

 

 

 

 


(5) 1 Johannes 4:4.
... Hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is.

 


(6) 2 Timoteüs 1:6-7.
Om die reden herinner ik je eraan, de gave van God (= de werking van de Heilige Geest - AvdS) aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in je is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

 

 

 

 


Reageren? Schrijf in het Gastenboek of stuur een berichtje via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: ga naar de pagina Contact van de website.