de weg naar je bestemming

Je kunt echt in de knel zitten

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en...

lees meer...

In onze relatie met God

draait veel om de vraag: Is God blij met wie we zijn en wat we doen? Daarom is het goed om even stil...

lees meer...

Gebed voor het nieuwe jaar.

David bidt in Psalm 51 een gebed dat heel passend kan zijn voor ons voor het nieuwe jaar. Meer dan o...

lees meer...

Een grote knal - o wee!

 

   Een grote knal - o wee!

                                                  Arie van der Stoep

Het vorige onderwerp was duidelijk: achter de coulissen van de hemelse wereld vond een gebeurtenis plaats die gevolgen heeft voor de aarde en heel de mensheid. Ook voor ons. En wie niet op z’n tellen past, wordt gemakkelijk slachtoffer van eigen onoplettendheid of nalatigheid.

Want het is oorlog! De satan heeft in de hemel de ruimte verloren om er zich onbelemmerd te manifesteren en Gods kinderen bij God aan te klagen. Daarover ging het de vorige keer. Met een grote knal - letterlijk! - viel hij uit de hemel op de aarde (1), toen Jezus aan het kruis riep: ‘Het is volbracht!’ De aarde beefde en rotsen scheurden (2). Maar was dit voor de mensheid een teken? Voor ons wel!

Het is niet voor niets, dat de Bijbel zegt: Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft (3). Dit is een waarschuwing!

Geven we hem die kroon?

Een waarschuwing, dat, nu hij niet meer voor Gods troon kan verschijnen, hij alles zal doen om z’n destructieve activiteiten naar de aarde en de (mensen)zee toe te intensiveren. Om wat nog goed en mooi is, te ontregelen en te vernietigen. We zien het om ons heen. Neem alleen maar het ‘corona’-virus.

Ja, een ‘corona’ - een kroon - op zíjn kop! En dit is niet z’n enige kroon. Wat zou je zeggen van zijn pogingen om te proberen om ons onverschillig te maken? Of laks of vermoeid. Door omstandigheden, door ontmoediging. Laten we dat toe? Geven we hem die kroon?

Of is wat er nu met ons bezig is te gebeuren, een reden om gealarmeerd te zijn en te zeggen: ‘Dit kan niet, dit mag niet! De duivel heeft niet het laatste woord. Wij hebben al een Koning, gekroond in de hemel (4). Hij moet over mij regeren!’

Die herkenning is nodig!

Door dat te doen, kiezen we de kant van de Overwinnaar en delen we in zijn glorie. Dan zien we dat ‘het heil ons nu meer nabij is, dan toen we tot geloof kwamen’ (5). Omdat we iets hebben geleerd!

Namelijk om onze eigen zwakte te herkennen en te overwinnen. De zwakheid van ons ‘vlees’, onze natuur, die verlangt naar comfort, naar het prettig te hebben. Die herkenning is nodig! Want het is het terrein waarop de satan ons aanpakt en weet dat hij ons kan overwinnen, als we niet oplettend zijn en niet paraat blijven (6).

Maar... wij hebben niets van doen met nalatigheid, die naar het verderf leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt (7). Vandaar het vorige onderwerp: Nu is verschenen het heil...! (8) over hoe we de duivel kunnen weerstaan (klik hier...).

 

  Print deze boodschap hier uit ...  

Uit de Bijbel:

 

 

 

 

 

(1) Openbaring 12:9.
En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

(2) Matteüs 27:51.
En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden.

(3) Openbaring 12:12b.
Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

 

 

 

 

 

 

 


(4) Hebreeën 2:9.
... wij zien Jezus, ... met ... heerlijkheid en eer gekroond.

(5) Romeinen 13:11.
Jullie verstaan immers de tijd wel, dat het thans voor jullie het uur is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen.

(6) Hebreeën 12:3.
Vestig je aandacht dan op Hem, ..., opdat je niet door matheid van ziel verslapt.

(7) Hebreeën 10:39.
Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die naar het verderf leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.

(8) Openbaring 12:10.
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde (= Jezus - AvdS); want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.
 


Reageren? Schrijf in het Gastenboek of stuur een berichtje via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: ga naar de pagina Contact van de website.