de weg naar je bestemming

Je kunt echt in de knel zitten

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en...

lees meer...

In onze relatie met God

draait veel om de vraag: Is God blij met wie we zijn en wat we doen? Daarom is het goed om even stil...

lees meer...

Gebed voor het nieuwe jaar.

David bidt in Psalm 51 een gebed dat heel passend kan zijn voor ons voor het nieuwe jaar. Meer dan o...

lees meer...

De Vader zelf heeft je lief!

 

   De Vader zelf heeft je lief!

                                                  Arie van der Stoep

Er is één waarheid, één zekerheid die boven alles gaat en waarvan Jezus ons wil overtuigen. In Johannes 16 spreekt Hij daarover. Het is vlak voor zijn gevangenneming. Nu komt het erop aan. Dit móeten de discipelen en moeten ook wij weten.

Hij zegt: ‘Het moment komt, dat Ik vrijuit met jullie over de Vader zal spreken. Dan ... zullen jullie in mijn naam bidden en Ik zeg jullie niet, dat Ik de Vader voor jullie vragen zal. Dat zal niet nodig zijn, want de Vader zelf heeft jullie lief, ... (1). Hijzelf, zijn liefde, is jullie grote zekerheid.’

Nog iets moois


Ik weet niet of we ons altijd realiseren dat God met verlangen naar ons uitziet. Dat Hij op ons wacht, tot we komen om zijn liefde voor ons te zien en te ontvangen. Toch is juist dit het, waarvoor Jezus naar de aarde is gekomen: om ons terug te brengen bij de Vader in een leven met Hem (2).

Niet om maar wat bij Hem in de buurt te zijn, maar opdat er tussen Hem en ons iets moois zou groeien: de omgang van een liefhebbende Vader met zijn kinderen en van een groot God met zijn geliefde schepselen. Met ons, die Hij wil leren begrijpen hoeveel vreugde Hij erin vindt, om naar ons te luisteren en onze wensen, noden en verlangens te beantwoorden.

Ook het verlangen te beantwoorden, dat het tussen Hem en ons goed zal zijn. Dat er zelfs een persoonlijke omgang tussen Hem en ons zal zijn, een band van vertrouwen. Juist om dat mogelijk te maken, gaf Jezus zijn leven. Dit was het doel van zijn komst naar de aarde (3). En Jezus openbaart nog iets moois.

Het leven úit Hem

De Vader heeft namelijk een bijzondere reden om ons zo lief te hebben. Die reden is, zegt Jezus, dat jullie Míj hebben liefgehad. Voor God is dat maatgevend. Maar... waaruit blijkt onze liefde dan? Hij zegt: ‘Jullie hebben ... geloofd ..., dat Ik van God ben uitgegaan (4). Voor God is dat geloof liefde, liefde voor Jezus!

Dat geloof vormt het criterium, de toetssteen, waaraan Hij ziet wat er in ons hart is. Dit geloof, die liefde leidt ons naar de troon van de Vader en opent de deur naar een leven in harmonie met Hem (5), in een relatie van liefde met Hem (6). Naar het leven úit Hem, dat eeuwig is.

 

  Print deze boodschap hier uit ...  

Uit de Bijbel:

 

 

 

 

 

 

(1) Johannes 16:26-27a.
In die dagen zullen jullie in mijn naam bidden en Ik zeg jullie niet, dat Ik de Vader voor jullie vragen zal, want de Vader zelf heeft jullie lief.

 


(2) Hebreeën 2:10.
Want het voegde Hem (= het paste God - AvdS), om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun behoudenis (= Jezus - AvdS) door lijden heen zou volmaken.

 

 

 


(3) Johannes 17:3.
Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt.
    Johannes 10:10b.
Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

(4) Johannes 16:27.
... de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie Mij hebben liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan.

(5) Johannes 10:9.
Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

(6) Psalm 73:28a.
Het is mij goed nabij God te zijn

 


Reageren? Schrijf in het Gastenboek of stuur een berichtje via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: ga naar de pagina Contact van de website.