de weg naar je bestemming

Je kunt echt in de knel zitten

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en...

lees meer...

In onze relatie met God

draait veel om de vraag: Is God blij met wie we zijn en wat we doen? Daarom is het goed om even stil...

lees meer...

Gebed voor het nieuwe jaar.

David bidt in Psalm 51 een gebed dat heel passend kan zijn voor ons voor het nieuwe jaar. Meer dan o...

lees meer...

De ruimte die we bij God vinden

 

   De ruimte die we bij God vinden

                                                  Arie van der Stoep

Toen hij tot geloof in Jezus kwam, had Paulus al een hele geschiedenis achter de rug. Later schrijft hij daarover dat hij ... vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. In z’n ijver voor God had hij christenen te vuur en te zwaar bestreden (1). God had echter zijn hart gezien, dat in alle oprechtheid vurig brandde voor wat hij als de waarheid zag.

Zelf zegt hij daarover: Ik breng dank aan Hem, ...., Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij getrouw geacht heeft (1). Trouw? Ja, trouw aan wat hij toen had geloofd. En ook later, aan Jezus, na zijn ontmoeting met Hem. Hij ontdekte toen dat hij de waarheid juist had tegengestaan, dat Jezus de waarheid is (2).

Jezus was hem persoonlijk gaan onderwijzen (3). En hij was trouw en toegewijd. Voor Jezus de reden waarom Hij hem ‘in de bediening had gesteld’ (1), namelijk om zijn apostel te zijn (4).

In onwetendheid, uit ongeloof

Voor ons komt hiermee een belangrijke waarheid aan het licht. Paulus zegt: ... mij is ontferming bewezen, omdat ik het (mijn vroegere kwaad) in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb (5).

We beseffen dikwijls niet wat we aangericht hebben. We deden het, zoals Paulus, in onwetendheid, uit ongeloof. Of nog anders, bijvoorbeeld uit angst, onzekerheid of radeloosheid. En dan komt God en vindt daarin een reden om ons te redden van dat kwaad. Hij ontfermt zich over ons. Ontferming is wat Jezus aan het kruis bad: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen (6).

Het is Gods ontferming, als Hij ons confronteert met wat we hebben gedaan. En ook dat we, als we ons ervan bekeren, vergeving bij Hem vinden en Hij ons bruikbaar voor Hem maakt. Het is ontferming, dat Hij laat gelden wat Hijzelf heeft gedaan: zijn toorn erover op Jezus leggen aan het kruis en ons vrijspreken, omdat we zijn toorn niet kunnen dragen.

Genadig voor elkaar

In zijn ontferming ontkent God onze zonden dus niet, maar zoekt een weg om ons tot herstel te brengen. En om, wat Hij in ons ziet, tot z’n volle recht te doen komen. Paulus werd zo tot grote zegen, ook voor ons! Dat is genade. Dat is de ruimte die we bij God vinden.

Op onze beurt hebben we die ook voor elkaar (7). Omdat het hart van Jezus in ons klopt. Zodat we met elkaar genezing ontvangen en blijdschap hebben. Daarom vergeven we elkaar en pinnen we elkaar niet vast op woorden of andere dingen. We behoeven het ook niet persé in alles met elkaar eens te zijn. Kinderen van één Vader zijn genadig voor elkaar! (8) 

 

  Print hier uit ...  

 

Uit de Bijbel: 
 

(1) 1 Timoteüs 1:12-13a.
Ik breng dank aan Hem, ..., Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was.

(2) Johannes 14:6.
Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

(3) Galaten 1:12.
... ik heb het (Evangelie - AvdS) ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.

(4) 1 Korintiërs 1:1a.
Paulus, een geroepen apostel van Christus Jezus, door de wil van God, ...

 


(5) 1 Timoteüs 1:13b.
Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb.

 

 

 


(6) Lucas 23:34a.
En Jezus (aan het kruis - AvdS) zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

 

 

 

 

 

 


(7) 2 Korintiërs 6:12-13.
Bij ons vinden jullie niet te weinig ruimte, maar in jullie binnenste is het te eng. Maar dan ook gelijk op, ..., jullie moeten ook ruimer worden.

(8) Efeziërs 4:1-6.
... wandelen ... met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkaar in liefde te verdragen, en je te beijveren de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: ... één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.

 

 


Reageren? Dit kan via het Gastenboek of via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: gebruik het berichtenvak op de pagina Contact