de weg naar je bestemming

Je kunt echt in de knel zitten

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en...

lees meer...

In onze relatie met God

draait veel om de vraag: Is God blij met wie we zijn en wat we doen? Daarom is het goed om even stil...

lees meer...

Gebed voor het nieuwe jaar.

David bidt in Psalm 51 een gebed dat heel passend kan zijn voor ons voor het nieuwe jaar. Meer dan o...

lees meer...

Dankzij Jezus' gebroken hart

 

   Dankzij Jezus' gebroken hart

                                                  Arie van der Stoep

Velen van ons hebben als kind op de zondagsschool, de kinderclub of op een ander moment ons ‘hartje aan de Heer gegeven’. Een belangrijke gebeurtenis! God aanvaardt die beslissing van een kind en werkt die uit in z’n leven. Want ons hart is het centrum van ons leven.

Ons hart - we bedoelen dan: ons gemoed, ons innerlijk - heeft verbinding met het hart dat in ons klopt, ons natuurlijke, ‘uiterlijke’ hart. Die twee beïnvloeden elkaar. Lekker gegeten hebben of bijvoorbeeld iets moeilijks ervaren, heeft een uitwerking op ons gemoed: we voelen ons tevreden of zijn boos. Ons natuurlijke hart reageert daarop: het gaat rustiger of juist onrustiger kloppen.

Zo kan ons hart ook ‘opspringen van vreugde’ of we krijgen bijvoorbeeld hartkloppingen. Of... nog erger. Zoals bij Jezus.

Een diepe geestelijke duisternis

Na zijn sterven aan het kruis stak een soldaat een speer in zijn zij. Lukas beschrjft: ... en terstond kwam er bloed en water uit (1). Is het belangrijk, dit te weten? Ja! Normaal zou er alleen bloed te voorschijn zijn gekomen. Maar er kwam ook water. Jezus’ dood was ongewoon.

David profeteert daarover: Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht; mijn hart is geworden als was, het is gesmolten in mijn binnenste (2). Dit gebeurt als je hart breekt. Zo stierf Jezus. En David zegt ook waardoor: De smaad heeft Mij het hart gebroken (3), de smaad van omstanders die Hem en zijn Vader hoonden: Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat die Hem nu verlossen, ... (4).

En het werd nog erger. Hij had met zijn Vader geleefd in een diepe gemeenschap. Altijd was Hij rondom Jezus geweest. Maar waar was Hij nu? Er was alleen een diepe, geestelijke duisternis, zo zwaar, dat drie uur lang de schaduw ervan over de aarde lag.

De speer van de soldaat sprak waarheid!

Ons aller zonden waren op Jezus (5). Hij verkeerde in de woestijn van de verlorenheid (6). En in die hoogste nood schreeuwde Hij het uit: Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? (7)

Bij de afschuwelijke pijnen en benauwdheden van het kruis was er alleen totale eenzaamheid en onzegbare hartenpijn. Om de verbroken gemeenschap met de Vader. Het Woord kan niet zonder de Spreker. Die pijn kon Hij niet dragen. Zijn hart bezweek eraan, brak letterlijk. Jezus stierf aan een gebroken hart! De speer van de soldaat sprak waarheid!

En wij? Ons hart behoort aan Jezus toe. Vrijgemaakt van schuld, mogen wij voor Hem leven. Het oordeel gaat aan ons voorbij (8). Dankzij Jezus gebroken hart.

 

  Print hier uit ...  

 

Uit de Bijbel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Johannes 19:34.
Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.

(2) Psalm 22:15.
Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht; mijn hart is geworden als was, het is gesmolten in mijn binnenste.

(3) Psalm 69:21.
De smaad heeft mij het hart gebroken, ...

(4) Matteüs 27:39-44.
... Anderen heeft Hij gered, zichzelf kan Hij niet redden. ... laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan Hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat die Hem nu verlossen, ...

(5) Jesaja 53:6.
... de HEER heeft ons aller ongerechtigheid op Hem laten neerkomen.

(6) Leviticus 16:10.
Maar de bok ..., zal men levend voor het aangezicht van de HEER stellen, om daarmee verzoening te doen, door hem ... de woestijn in te zenden (een beeld van Jezus die onze zonden onder het oordeel voor ons zou wegdragen - AvdS).

(7) Matteüs 27:46.
Omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem, ...: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

 

 


(8) Romeinen 8:1.
Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn (= die steunen op zijn offer aan het kruis - AvdS).

 

 


Reageren? Dit kan via het Gastenboek of via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: gebruik het berichtenvak op de pagina Contact