de weg naar je bestemming

De Vader zelf heeft je lief!

En waarom? Lees het de komende  twee weken bij Leven uit Hem in: De Vader zelf heeft je lief! D...

lees meer...

Hoe reageren we op nood?

Hoe wisten de apostelen wat ze wel en niet konden doen, wanneer ze die tegenkwamen? De woorden van ...

lees meer...

Een grote knal - o wee!

Gebeurtenissen in de hemel vinden hun weerslag op de aarde. We merken dat! Ze hebben gevolgen voor o...

lees meer...

Nu is verschenen het heil.

 

   Nu is verschenen het heil...

                                                  Arie van der Stoep

Er is veel lijden in de wereld. We kunnen daar zelf ook mee te maken hebben. Daarin kan een verzoeking liggen. We willen het kunnen verklaren en zouden het liefst proberen eraan te ontkomen. Bijvoorbeeld door te vluchten.

Toen Jezus voor dat vreselijke lijden stond dat ons verlossing zou brengen, smeekte Hij de Vader om het aan Hem voorbij te laten gaan, indien dat mogelijk was. De grote verzoeking waaraan Hij blootstond, was: er ‘nee’ tegen te zeggen.

Zijn bereidheid echter om de wil van zijn Vader te stellen boven zijn eigen behoeften, werd onze redding. We behoeven niet voor eeuwig verloren te gaan, maar ons straalt de heerlijkheid tegemoet van het leven in zijn Koninkrijk. En nog meer!

Rotsen scheurden

Sinds de mens in het paradijs een zondaar werd, woedt er om ons een grote oorlog. Engelen voeren strijd tegen de satan en zijn duistere rijk (1). Die probeert ons te verleiden, tot wanhoop te brengen, tot ongeloof of onverschilligheid, en ons vervolgens aan te klagen. Zo wil hij maken dat we de prijs die God ons wil geven (2), zullen missen. Maar Jezus’ offer maakte een einde aan zijn macht.

Als wij falen, is er vergeving. Niet langer kan hij in de hemel rechten laten gelden om ons aan te klagen. Op het moment dat Jezus stierf, werd hij namelijk uit de hemel verbannen en op de aarde geworpen (3). En dat was te merken! De aarde beefde en rotsen scheurden (4).

Het gevolg is dat hij meer dan ooit tekeergaat op de aarde (5) en het daarbij ook op jou en mij gemunt heeft. Op alle mogelijke manieren tracht hij ons te beïnvloeden ten kwade, ons negatief te maken en ons los te weken uit de gemeenschap met God.

Drie dingen

Maar uit de hemel klonk na zijn verbanning een stem als van een heraut die zei: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde (6). Jezus is overwinnaar! En wij met Hem! Alle pogingen van de satan om ons te verleiden, te ontmoedigen of aan te klagen, kunnen we nu weerstaan. Door drie dingen:

Door te steunen en ons te beroepen op het bloed van Jezus. Door te erkennen en te belijden wat Hij voor ons heeft gedaan. En tenslotte door de bereidheid om alles prijs te geven, desnoods je leven, om de weg met Jezus te kunnen blijven gaan (7). Hij zal je de kracht ervoor geven (8)

 

  Print deze boodschap hier uit ...  

Uit de Bijbel:

 

 

 

 

 

 

(1) Openbaring 12:7.
En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak (= de satan - AvdS); ...

(2) Filippenzen 3:14.
... één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs van de roeping van God (dat Hij mij zal roepen, wanneer Jezus komt - AvdS).

(3) Openbaring 12:8-9.
(... oorlog,) maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

(4) Matteüs 27:51.
En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden.

(5) Openbaring 12:12b.
Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

(6) Openbaring 12:10.
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde (= Jezus - AvdS); want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

(7) Openbaring 12:11.
En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

(8) Filippenzen 4:13.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.

  


Reageren? Schrijf in het Gastenboek of stuur een berichtje via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Geef de link naar deze boodschap gerust door. Je kunt er
   anderen door zegenen!
✡ Ook de boodschap uitprinten voor anderen (voor een
   persoon of groep) is daarvoor een goed middel. 

© ECHTER: voor de overname of publicatie van dit artikel
   in bladen of op andere wijze heb je toestemming nodig van
   de schrijver en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Voor contact: ga naar de pagina Contact van de website.