de weg naar je bestemming

God kijkt naar ons

en wat ziet Hij dan? Daarover geeft Hij door Petrus een geweldige openbaring. Een sprekende oppepper...

lees meer...

Als we actuele christenen zijn,

dan leven we bij wat God vandaag aan ons doet. Er zijn twee dingen, waarom het in deze tijd steeds m...

lees meer...

We willen graag vrije christenen zijn.

Maar zijn we dit ook altijd? Hoe is bijvoorbeeld onze relatie met God, hoe zien we Hem, hoe...

...

lees meer...

Leven uit Hem

Elke week een woord vanuit de Bijbel, het Woord van God. Omdat we er willen
zijn voor Hem en omdat Jezus ons leven is (Kolossenzen 3:4). Want uit Hem en
door Hem tot Hem zijn alle dingen ...
(Romeinen 11:36)

                                              Wekelijks een linkje gemaild krijgen naar het nieuwe 
                                                      onderwerp? Ga naar:
Service van Kommm!... .


 

 Deze week ... 


   Zo zíjn we en zo zúllen we zijn... 

                                                  Arie van der Stoep

God heeft een helder beeld van ons. Dat beeld is anders dan hoe we onszelf doorgaans zien. Hoe ziet Hij ons dan? Die vraag is van belang. Het antwoord erop toont ons namelijk wie en hoe we voor Hem zijn, welke plaats we bij Hem hebben en hoever de kracht van God gaat die in ons werkt.

Het antwoord vinden we bij Petrus. Hij schrijft: Jullie ... zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (voor God) ten eigendom, ... (1) Dat is nogal wat! Herkennen we ons in die omschrijving? Dit is wel hoe God ons samen met elkaar ziet. Met één ‘maar’.

Kijken vanuit zíjn perspectief

Die omschrijving zou immers niet kloppen, als God ieder van ons als persoon ook niet zo zag. Voor Hem is dus elk van ons uitverkoren, koninklijk, priesterlijk, heilig. Alleen daardoor kunnen we samen dat geslacht, die priesterschap, die natie en dat volk vormen.

Het antwoord van Petrus over hoe God ons ziet, is dus Gods getuigenis over ons samen en over ieder van ons individueel. Dat is uniek! Zoiets bestaat er in de wereld niet! Dat geslacht, die priesterschap, die natie en dat volk zijn we dan ook niet vanuit de wereld gezien, maar vanuit het Koninkrijk van God (2). Er is nog een andere vraag: Zien we onszelf ook zo?

In oprechtheid tegenover God kunnen we ertoe neigen, om aan onze zwakheden, zonden en falen af te meten hoe we er geestelijk voorstaan. We nemen dan aan dat God naar ons kijkt als: ‘Jij, zondaar’. Maar met bovenstaande woorden leert God ons nu om naar onszelf te kijken vanuit zíjn perspectief!

Jullie geldt dit kostbare

Vanuit dat perspectief zegt Hij door Paulus: ‘Nee,’ maar jullie hebben je laten afwassen, maar jullie zijn geheiligd, maar jullie zijn gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God. Dat is Gods waarheid over ons! Die bracht Hijzelf tot stand door de kracht van Jezus’ offer en door de kracht van zijn Geest (3). Uit die waarheid mogen we nu leren leven. Tot zijn glorie!

Petrus’ antwoord is dan ook een aanmoediging om te bidden dat Gods beeld van ons in ons dagelijks leven werkelijkheid zal zijn. Hij zegt: ... komt tot Hem (= bidt), ... en laat je ook zelf ... gebruiken ... om een heilig priesterschap te vormen, ... (4).

Heilig, priesterlijk, uitverkoren, koninklijk. Jullie ..., schrijft Petrus, die geloven, geldt dit kostbare ... (5). Zo zíjn we dus en zo zúllen we zijn... door de werking van Gods kracht in ons! (6) 

 

  Print hier uit ...  


               De vorige week: 
                 
Is dit bij ons ook niet zo?

                  De week daarvoor:
                 
Nooit meer klemgezet.

                  Kijk, luister, zing mee met 
                  1800 mannen in Katwijk:  
                 
Lichtstad met uw paarlen poorten 
                                 (onderaan pag. Home).
  

Uit de Bijbel:

 

 

 

 

 

(1) 1 Petrus 2:9.
... jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (voor God) ten eigendom, ...

 

 

 

 

 

 

 


(2) Johannes 17:16-17a.
(Jezus:) Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de werend ben. Heilig hen in uw waarheid; ...
    Johannes 18:36a.
Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; ...

 

 

 

 

 

 

 

 


(3) 1 Korintiërs 6:11.
... jullie hebben je laten afwassen, ... jullie zijn geheiligd, ... jullie zijn gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van God.


(4) 1 Petrus 2:4-5.
En komt tot Hem (= bidt - AvdS) ... en laat je ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, ...

(5) 1 Petrus 2:7.
Jullie ... die geloven, geldt dit kostbare, ...

(6) Efeziërs 1:18-19.
... zodat jullie weten, ... hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, ... 

 

 

 

 

 

 


Reageren? Doe dat via het Gastenboek of via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Ben je gezegend door dit artikel? Stuur de link ervan dan
   door! Zo kun je anderen zegenen.
   Kopieer de link hier naar je e-mail:
             kommm.nl/pages/leven-uit-hem.php 
✡ Ook door de boodschap uit te printen voor anderen (een
   persoon of groep) kun je zegen doorgeven. 

© LET OP! Dit artikel overnemen/publiceren in een blad of
   ander publiek medium, kan alleen na toestemming van de schrijver
   en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Neem daarvoor contact op via het berichtenvak onderaan de
   pagina Contact
  


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Bookmarks of Bladwijzers.