de weg naar je bestemming

Een ongedachte verhoring

zien we, als we Psalm 43 lezen. 'Zend uw licht en uw waarheid,' bad de psalmdichter. Dat had gevolge...

lees meer...

Op een unieke manier

is God heel dichtbij ons. Langs die weg kan Hij ons ervaringen geven die we anders nooit zouden kunn...

lees meer...

Geloof heeft een uitwerking!

'Door het geloof,' klinkt het elke keer in de Hebreeën-brief. Met reden. Want er is een geheim ...

lees meer...

Leven uit Hem

Elke week een woord vanuit de Bijbel, het Woord van God. Omdat we er willen
zijn voor Hem en omdat Jezus ons leven is (Kolossenzen 3:4). Want uit Hem en
door Hem tot Hem zijn alle dingen ...
(Romeinen 11:36)

                                              Wekelijks een linkje gemaild krijgen naar het nieuwe 
                                                      onderwerp? Ga naar:
Service van Kommm!... .


 

 Deze week ...  


   'Zend uw licht en uw waarheid!' 

                                                  Arie van der Stoep

Van deze woorden uit Psalm 43 word ik blij! Waarom? Omdat ik hier, in het Oude Testament, Jezus tegenkom. Zoals dat daar, profetisch, voortdurend gebeurt. De psalmdichter ondervindt kwaad, duisternis. Hij gaat in het zwart vanwege onderdrukking van de vijand (1) en bidt God om verlossing: Zend uw licht en uw waarheid! (2)

Wat zijn nood precies was, weten we niet. Ook niet hoe God hem toen heeft verhoord. Maar zijn gebed verbond hem wel met het Nieuwe Testament en met Jezus. Toen Die later kwam, was dit mede de verhoring van zíjn gebed om Gods licht en waarheid. En dat maakt je blij!

Want wie daarom bidt, krijgt Jezus te zien. Hij ís Gods licht en Gods waarheid (3). Zijn komst was de ongedachte verhoring van het gebed van die oudtestamentische dichter.

Het laat zien: God gaat door. Door de eeuwen heen! Geen gebed tot Hem gaat verloren! God geeft er kracht aan. Dat blijkt!

Naar Gods ‘heilige berg’

Door Jezus kwam Hij namelijk niet alleen de duisternis en onderdrukking door de ‘vijand’ teniet doen, maar ook de verbroken verbinding herstellen tussen Hemzelf en ons. In Jezus kwam Gods licht en waarheid in ons wonen (4).

Als Gods licht spreekt Jezus daar tot ons. Als Gods waarheid maakt Hij ons daar los van het oude en plant Hij in ons het nieuwe leven (5) dat uit God is en ons met God verbindt. Zo geleidt Hij ons als nieuwe mensen naar Gods ‘heilige berg’ (2), dat is: naar Gods troon. Naar Gods plaats voor ons (6).

Daar mogen we leven in zijn onmiddellijke nabijheid en verkeren in zijn ‘woningen’, dat is: in de gemeenschap met Hem (2). Zodat we kunnen gaan tot Gods altaar. Dat is de plaats waar we in de tegenwoordigheid van God tot echte aanbidding kunnen komen. En waar we offers van dank kunnen brengen voor het offer dat Godzelf in Jezus voor ons bracht (7).

Net als de dichter

Daar wordt Hij nog groter voor ons, wordt Hij de God van mijn jubelende vreugde, ..., míjn God (7), in wie wij ons dagelijks verheugen.

In zo’n leven uit God zal ook gebeuren wat in de psalm gebeurt. Als dingen ons trachten terneer te drukken, zullen we, net als de dichter, tegen onszelf - tegen onze eigen ziel - zeggen: Wat buig je je neer, o mijn ziel, en wat ben je onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nóg loven, mijn Verlosser en mijn God! (8) Omdat God zijn Licht en zijn Waarheid zond! 

 

  Print hier uit ...  


               De vorige week: 
                 
Omdat Hij daar wóónt! 

                  De week daarvoor:
                 
Geloof heeft een uitwerking

                  Kijk, luister en zing mee met het
                   inspirerende:

                 
These are the days of Elijah
                  met Robin Mark
                                        (onderaan pag. Home).
  

Uit de Bijbel: 

 

 

(1) Psalm 43:2b.
Waarom ga ik in het zwart
vanwege de onderdrukking van de vijand?


(2) Psalm 43:3.
Zend uw licht en uw waarheid;
mogen die mij geleiden,
mij brengen naar uw heilige berg
en naar uw woningen
.

 (3) Johannes 1:9, 14.
Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.
... vol van genade en waarheid
.

 

 

 


(4) Efeziërs 3:16-17a.
Opdat Hij jullie zal geven ... met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in jullie harten woning zal maken (= in jullie harten zal komen wonen - AvdS).

(5) 2 Korintiërs 5:17.
Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

(6) Psalm 84:5, 8.
Welzalig zij die in uw huis wonen,
zij loven U gestadig.
Zij gaan voort van kracht tot kracht,
en verschijnen voor God in Sion
.
    Openbaring 7:15.
Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel.


(7) Psalm 43:4.
Zodat ik kan gaan tot Gods altaar, tot de God van mijn jubelende vreugde, ..., o God, mijn God!

 


(8) Psalm 43:5.
Wat buig je je neer, o mijn ziel, en wat ben je onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God! 

 

 

 

 

 

 

 


Reageren? Dit kan via het Gastenboek of via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .✡ Ben je gezegend door dit artikel? Stuur de link ervan dan
   door! Zo kunnen ook anderen gezegend worden.
   Kopieer de link hier naar je e-mail:
             kommm.nl/pages/leven-uit-hem.php 
✡ Ook door de boodschap uit te printen voor anderen (een
   persoon of groep) kun je zegen doorgeven. 

© LET OP! Dit artikel overnemen/publiceren in een blad of
   ander publiek medium, kan alleen na toestemming van de schrijver
   en eigenaar van de website www.kommm.nl.
   Neem daarvoor contact op via het berichtenvak onderaan de
   pagina Contact
  


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Bookmarks of Bladwijzers.