de weg naar je bestemming

God spreekt!

Bij de schepping zei Hij: 'Er zij licht!' En er was licht. Maar God spreekt nog steeds. Wie dichtbij...

lees meer...

Jezus zien in zijn heerlijkheid?

Ja, dat gaat gebeuren. Maar dan is zijn verschijning op de wolken al voorbij. En wat ons betreft, wa...

lees meer...

Het zal voorbij zijn,

alle vragen, verwarring en geestelijke onderdrukking, daar, in dat wijd uitgestrekte land, waar we o...

lees meer...

Leven uit Hem

Steeds opnieuw een levend woord vanuit de Bijbel, het Woord van God. Omdat
Jezus ons leven is (Kolossenzen 3:4) en we willen leven uit Hem.
Want uit Hem en door Hem tot Hem zijn alle dingen ... (Romeinen 11:36)

                                              Telkens een linkje gemaild krijgen naar het nieuwe 
                                                      onderwerp? Klik op:
Service van Kommm!... .


 

 Deze week ...


  
Opnieuw spreekt U: 'Er zij licht! 

                                                       Arie van der Stoep

‘Er zij licht!’ Zo sprak God bij de schepping. En er was licht (1). Maar niet alleen toen. Ook vandaag spreekt Hij. In ons eigen hart! David zegt: ... bij U is de bron van het leven, in uw licht zien wij het licht (2). Dat klopt! Zo zagen we in Gods licht Jezus en werd Die onze redder. En zo zien we vandaag nog veel meer.

David leefde dichtbij God en verheugde zich in zijn goedertierenheid en trouw en reddende kracht. Én in zijn gemeenschap met Hem! Regelmatig had hij te maken met mensen in wier hart het kwade regeerde en die hem kwaad déden. Dit gaf hem voortdurend strijd (3 *). Hij schuilde daarin bij God.

Dan ervoer hij nieuwe kracht en hoe nieuw leven in hem vloeide. Zoals hij zei: ... bij U is de bron van het leven. En ook nieuwe hoop: ... in uw licht zien wij het licht (2). Dit laatste is een geheimenis! Bestemd voor wie dichtbij Jezus leeft.

Wat onze eigen ogen zien

Die ervaart dat, als God dichtbij je komt, het licht van zijn aanwezigheid je hart vult. Dan gaan je ogen open - je kunt zien! Je onderscheidt dingen die je anders niet ziet. En je ziet dingen anders dan je van jezelf uit doet. Je hoort zijn stem! Je merkt hoe Hij tot je spreekt en je onderwijst. Je ziet de werkelijkheid door Gods ogen! Je ziet Hém (4) en de werkelijkheid van zijn Koninkrijk.

Die wil Hij ons bewust maken en ons erdoor tot overwinning brengen. Overwinning over de zwakheden van ons natuurlijke denken, zien, plannen maken, ideeën hebben. Over vrees voor dreiging, zwakheid in verleiding, onmacht tegenover wat sterker is dan wij (5).

Vanuit die werkelijkheid van zijn Koninkrijk en de kracht ervan wil Hij ons losmaken van de afhankelijkheid van wat onze eigen ogen zien. Wil Hij ons leren zien, denken en geloven vanuit Jezus’ heerlijkheid (6).

Totdat Ik je alles openbaar!

Want dit is Gods plan: dat wij mensen worden, in wier hart zijn Koninkrijk is. Wier hart voor Hem een woonplaats is. Die in zijn licht Hem bezig zien om hen tot zijn doel voor hen te brengen. Die uit wat ze doen, meemaken of zelfs lijden, goddelijke vrucht voortbrengen (7). Zoals Jezus’ lijden en sterven - door zijn discipelen op dat moment niet begrepen - tenslotte bleek vrucht voor de eeuwigheid te dragen.

We hebben het vaak zo nodig, dat God ons wakker schudt, zodat onze ogen opengaan. In zijn licht zien we de dingen dan zoals Hij ze ziet. En we zien wat Hij door alles heen bezig is te doen. Dat niet mensen of omstandigheden bepalend zijn voor het bereiken van zijn doel voor ons. Of voor het geluk in ons leven. Maar dat dit in zijn handen is. Ook al begrijpen we nu niet alles.

Daarom zegt Hij: ‘Wacht maar! Totdat Ik je alles openbaar! Totdat in mijn volle licht je ziet waarop het uitloopt voor je (8). Dan zie je mijn glorie! En zie je wie jij voor Mij bent!’

In uw licht zien wij het licht..... zien wij U. En opnieuw spreekt U: Er zij licht!

 

  Print hier uit ...  


              De vorige keer: 
               
Het bewijs.

                De keer daarvoor
               
Hoe we zelf dan zullen zijn.

                Kijk, luister en zing mee met: 
               
Open the eyes of my heart, Lord! (Paul
                Baloche) (onderaan pag. Home).

Uit de Bijbel: 

(1) Genesis 1:3.
En God zei: Er zij licht; en er was licht.

(2) Psalm 36:10.
... bij U is de bron van het leven, in uw licht zien wij het licht.

 


(3) Psalm 36:12.
Laat de trotse voet over mij niet komen, noch de hand van de goddelozen mij doen vlieden (= vluchten - AvdS).

(*) Lees die prachtige psalm 36.

 

 

 

 

 

 

 

 


(4) Hebreeën 11:27b.
... hij (= Mozes - AvdS) bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.

 


(5) Romeinen 8:37.
... in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.


(6) 2 Korintiërs 4:6.
... de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister (= die gesproken heeft: Er zij licht! - AvdS), heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus.


(7) 2 Korintiërs 4:10.
Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare.

 

 

 

 

 

 


(8) Spreuken 4:18.
... het pad van de rechtvaardigen (= van hen die in Jezus geloven - AvdS) is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reageren? Doe dat via het Gastenboek of via de pagina Contact.

Meer onderwerpen ...  

Wekelijks een link naar het nieuwe onderwerp toegestuurd krijgen? Klik hier... .* Gezegend door dit artikel? Geef de zegen door!
   Kopieer hier de link:
             kommm.nl/pages/leven-uit-hem.php 
   en plaats die in je mail(s).
* Of print het artikel uit voor een persoon, groep of je gemeente. 
* © COPYRIGHT: Dit artikel overnemen/publiceren in een blad of
   ander publiek medium, kan alleen na toestemming van de schrijver
   en eigenaar van deze website.
   Vraag erom via het berichtenvak onderaan de pagina Contact.
  


                          We hebben God nodig,
               omdat Hij de vervulling van ons leven is,
                        de reden van ons bestaan.Zet deze pagina bij je Bookmarks of Bladwijzers.