de weg naar je bestemming

God spreekt!

Bij de schepping zei Hij: 'Er zij licht!' En er was licht. Maar God spreekt nog steeds. Wie dichtbij...

lees meer...

Jezus zien in zijn heerlijkheid?

Ja, dat gaat gebeuren. Maar dan is zijn verschijning op de wolken al voorbij. En wat ons betreft, wa...

lees meer...

Het zal voorbij zijn,

alle vragen, verwarring en geestelijke onderdrukking, daar, in dat wijd uitgestrekte land, waar we o...

lees meer...

Exodus en Jezus

EXODUS EN JEZUS 

Exodus, een boeiend en ontdekkend bijbelboek,
dat
alles te maken heeft met Jezus. Als wat daarin staat,
niet was gebeurd, zouden wij geen redding en verlossing
gekend hebben.
Het staat aan de wieg van Jezus, als voorbereiding en
voorafschaduwing van zijn komst, van wie Hij is en van
wat er door Hem zou gaan gebeuren.

Waarover deze les uit de YouTube-bijbelleescursus
gaat:

* Waarover Exodus gaat en hoeveel dit te maken heeft
   met Jezus en het Nieuwe Testament.
* Hoe wat daar gebeurde, een voorbereiding en beeld was
   van de uitvoering van Gods plan met de wereld en de
   mens.
* Welke unieke dingen die Hij daartoe in Exodus deed met
   Mozes en Israël.
* De betekenis van Gods handelen en optreden in het Oude
   Testament in het algemeen.
* De betekenis van het Oude Testament voor onszelf. 


De samenvatting van deze les lezen of uitprinten:
                                                                     Klik
hier ... .

De video-les bekijken op YouTube:                Klik hier ... .
(Klik daar rechts-boven op 'Van Kommm'
om nog meer lessen van de cursus te zien.)
 

Dit is les 12 - 'God doet iets nieuws!' - van de
BIJBELLEESCURSUS, die op YouTube te zien is.