de weg naar je bestemming

God kijkt naar ons

en wat ziet Hij dan? Daarover geeft Hij door Petrus een geweldige openbaring. Een sprekende oppepper...

lees meer...

Als we actuele christenen zijn,

dan leven we bij wat God vandaag aan ons doet. Er zijn twee dingen, waarom het in deze tijd steeds m...

lees meer...

We willen graag vrije christenen zijn.

Maar zijn we dit ook altijd? Hoe is bijvoorbeeld onze relatie met God, hoe zien we Hem, hoe...

...

lees meer...

Verhelderende artikelen

Hier zijn twee groepen verhelderende artikelen:

1. Over hoe Jezus de rechten verbrak die oordeel, dood en dodenrijk op ons hadden
Voordat Jezus in ons leven kwam, dreigden we voor eeuwig om te komen door de rechten die het oordeel en de dood en het dodenrijk op ons konden laten gelden. We konden daaraan niet ontkomen. En de satan beschikte over de sleutels, waarmee hij ons daaraan kon overleveren. Hoe was het mogelijk, dat Jezus ons hieruit redde en die rechten over ons ongedaan maakte? En wat zijn daarvan nu de gevolgen?

2. Over het rijk der duisternis - het rijk van de satan en zijn demonen.
Dit bestaat! En het oefent grote invloed uit in het leven van veel mensen. We zijn daar vaak bang voor. En terecht. Maar Jezus is machtiger en leert ons hoe we er tegenover kunnen staan. 
 


 
1. Oordeel, dood en dodenrijk zijn overwonnen! 

a. Deze serie artikelen werd geschreven op verzoek van de
redactie van Charisma Magazine op basis van mijn boekje
‘Is er leven na de dood?’ 

                              Klik op wat je wilt lezen:

Verlossing uit het oordeel.

Verlossing uit de macht van de dood.

Verlossing uit de macht van het dodenrijk.


b. Het onderstaande artikel gaat over de sleutels van de
dood en het dodenrijk, die in de macht van de satan waren en
hoe Jezus die veroverde. Geplaatst op deze website.

                              Klik op de titel:

Sterker dan dood en dodenrijk! 

 2. Demonen

                              Klik op wat je wilt lezen: 

a. Demonen, vijanden van God en mensen.

b. Demonen en hun activiteiten.

c. Hoe demonen macht verkrijgen.

d. Bevrijding van demonen.

Deze artikelen werden in 1997 geschreven op verzoek van de toenmalige Rafaël-gemeente van Waddinxveen en gepubliceerd in het gemeenteblad.