de weg naar je bestemming

Deze tijd heeft een doel.

God is bezig om zowel de wereld als ons klaar te maken voor de verwezenlijking van zijn plan. Een d...

lees meer...

Hunkeren naar de morgen.

Zoals wachters op de muren van een stad vroeger konden hunkeren naar de morgen, zo kunnen wij in on...

lees meer...

Hoe stellen we ons op

tegenover alle huidige en nog komende ontwikkelingen in de wereld om ons heen? Hoe kunnen we sterk s...

lees meer...

Verhelderende artikelen

Artikelen die inzicht geven.

Hieronder vind je twee groepen verhelderende artikelen.

1. Over hoe Jezus de rechten die oordeel, dood en dodenrijk op ons hadden, verbrak
Wij dreigden om te komen door het oordeel. En de dood en het dodenrijk hadden macht over ons. Terwijl achter dit alles de satan beschikte over de sleutels, om ons daaraan over te leveren. Dit alles door de zonde en doordat we niet toebehoorden aan het Koninkrijk van God. Maar Jezus verloste ons uit de macht hiervan en stelde ons veilig voor de eeuwigheid. Hoe deed Hij dit en wat zijn voor ons daarvan de gevolgen?

2. Over het rijk der duisternis - het rijk van de satan en zijn demonen.
Dit bestaat! En het oefent grote invloed uit in het leven van veel mensen. We zijn daar vaak bang voor. En terecht. Maar Jezus is machtiger en leert ons hoe we er tegenover kunnen staan. 
 


 
1. Oordeel, dood en dodenrijk zijn overwonnen! 

a. Deze serie artikelen werd geschreven op verzoek van de
redactie van Charisma Magazine op basis van mijn boekje
‘Is er leven na de dood?’ 

                              Klik op wat je wilt lezen:

Verlossing uit het oordeel.

Verlossing uit de macht van de dood.

Verlossing uit de macht van het dodenrijk.


b. Het onderstaande artikel gaat over de sleutels van de
dood en het dodenrijk, die in de macht van de satan waren en
hoe Jezus die veroverde. Geplaatst op deze website.

                              Klik op de titel:

Sterker dan dood en dodenrijk! 

 2. Demonen

                              Klik op wat je wilt lezen: 

a. Demonen, vijanden van God en mensen.

b. Demonen en hun activiteiten.

c. Hoe demonen macht verkrijgen.

d. Bevrijding van demonen.

Deze artikelen werden in 1997 geschreven op verzoek van de toenmalige Rafaël-gemeente van Waddinxveen en gepubliceerd in het gemeenteblad.