de weg naar je bestemming

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, geke...

lees meer...

Als trompetgeschal!

Zo klinkt de Bijbel, als die spreekt over Jezus' hemelvaart. En met reden! Want wat toen gebeurde, w...

lees meer...

Aangeraakt te worden door Jezus.

Dat had Petrus nodig, geschokt en teleurgesteld in zichzelf, als hij was, nadat hij Jezus had verloo...

lees meer...

Stel je vraag!

Vragen, vragen, vragen - over God, de eeuwigheid, het geloof, de Bijbel.
Er zijn er zoveel! Hier volgen aan Kommm! gestelde vragen + hun antwoorden.


Eerder gestelde vragen:


009 (20-1-'16). Dhr. M.L.C.v.V. vraagt:

• Wat betekent 'dochter van Sion', wie is dat? 
                                     Lees het antwoord hier ...


008 (1-4-'15). Mevr. I.B. vraagt:

• Binden en ontbinden. Wat bedoelt Jezus, als Hij die woorden gebruikt in Matteüs 18:18 en 16:19? En welke rol spelen ze als we voorbede doen?
                                     Lees het antwoord hier ...


007 (29-11-'14). Dhr. G.A.v.E. vraagt:

• Wat bedoelt Paulus in 1 Korintiërs 16:22 met vervloekt zijn, als Jezus niet lief wordt geacht?
                                     Lees het antwoord hier ...


006 (26-5-'14). Dhr. J.B. vraagt:

• Wat betekent de naam Sion?
                                     Lees het antwoord hier ...


005 (11-4-'14). Weer een vraag van Jan:

• Wat betekent Spreuken 11:26 - 'Wie zijn graan vasthoudt, wordt door het volk vervloekt, wie het verkoopt, wordt gezegend.'
                                     Lees het antwoord hier ...


004 (1-5-'13). Jan stelt een vraag over Handelingen 4:36-37. Sommige mensen verkopen daar hun akkers om armen te helpen.

•  Waarom wordt van hen alleen Jozef als weldoener genoemd en de anderen niet?
                                      Lees het antwoord hier...003 (20-4-'13). Een vraag van Christa n.a.v. Lucas 10:25-37 over:

• Wie is mijn naaste? 
Hoe moet ik Jezus' woorden hierover nu begrijpen? En wie is dus mijn naaste? Iedereen?
                                      Lees het antwoord hier...


002 (12-2-'13). Leonard zegt:

• De beschrijving van het nijlpaard en de krododil
in Job 40 en 41 klopt helemaal niet. Hoe moet je dit opvatten?
                                      Lees het antwoord hier...


001 (22-1-'13). Dave stelde vragen n.a.v. Handelingen 15:28-29 over

• Christenen en de wet, zoals: Zijn dit de enige voorschriften uit de wet voor christenen, gelden ze voor vandaag en hoe verhoudt zich dit tot het visioen van Petrus over dat laken? Mag je biefstuk eten?
                                      Lees het antwoord hier...Stel je vraag 
            hier...
 

 

 Lees de spelregels:

We beloven niet
dat we op elke vraag een antwoord hebben. Maar we doen ons best. Kijk ook even in de lijst hiernaast of je vraag misschien al gesteld is.

Houd je vraag kort! Vragen die te lang zijn, korten we in.

Natuurlijk gaan we alleen in op serieuze en oprechte vragen. Vragen die dat niet zijn, worden terzijde gelegd. Ook is dit geen discussiepagina.

We vermelden bij je vraag alleen je initialen. Wil je dit liever niet, geef dit dan even op bij je vraag. Dan verzinnen een gefingeerde naam.

Heb je een vraag die je liever niet op de website beantwoord wilt zien, omdat die te persoonlijk is, vermeld dit er dan even bij. Dan krijg je persoonlijk antwoord via de e- mail en komt hij niet op deze pagina te staan.

Stel je vraag: hier...