de weg naar je bestemming

De Vader zelf heeft je lief!

En waarom? Lees het de komende  twee weken bij Leven uit Hem in: De Vader zelf heeft je lief! D...

lees meer...

Hoe reageren we op nood?

Hoe wisten de apostelen wat ze wel en niet konden doen, wanneer ze die tegenkwamen? De woorden van ...

lees meer...

Een grote knal - o wee!

Gebeurtenissen in de hemel vinden hun weerslag op de aarde. We merken dat! Ze hebben gevolgen voor o...

lees meer...

Welgevallig zijn

Welgevallig zijn

* Welgevallen = goedkeuring.
* Welgevallig zijn = tot vreugde zijn (voor).
* God welgevallig zijn = voor God een genoegen, een plezier, een
    vreugde zijn
.

Als de Bijbel zegt dat iemand God welgevallig is, dan bedoelt de Bijbel dat God aan zo iemand vreugde beleeft, dat hij/zij voor God een plezier is (door zijn/haar houding, daden, manier van leven, enzovoort). Anders gezegd, hij heeft Gods goedkeuring verworven, gekregen.
Een Gode (= voor God) welgevallig offer (Romeinen 12:1) is een offer waarmee God blij is.

Als God in het begin alle dingen schept, lezen we steeds weer: En God zag dat het goed was (Genesis 1:10b, enzovoort). Dat zegt niet alleen dat het goed geschapen was, maar ook dat Hij er plezier in had, dat het Hem welgevallig was en dat het was zoals Hij het bedoelde. En als Hij dan ook de mens heeft geschapen, dan is het echt áf voor Hem, volmaakt. En er staat dan: En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.
Met het scheppen van de mens was zijn schepping pas helemaal goed en Hem echt welgevallig. Hij was er tevreden over en had er plezier in.

Dat laat zien dat Hij de mens o.a. gemaakt heeft om plezier in hem te hebben. Wij zijn er voor Gods genoegen, om Hem vreugde te geven. En als wij zo leven, dat dit gebeurt, brengt dat zegen voor ons mee (Jeremia 17:7-8; Psalm 1:1-3; 37:23). God wilde een schepping die niet alleen een eer voor Hem zou zijn, maar waarvan Hij ook kon genieten. En in die schepping zouden wij koning zijn, om er namens Hem over te regeren. En wij zouden daarin voor Hem een vreugde zijn, zoals zonen een vreugde voor hun vader kunnen zijn. Dat was zijn plan.

Daarom zegt Handelingen 10:35: Maar onder elk volk is wie Hem vereert en gerechtigheid werkt, Hem welgevallig. Waarom? Omdat zulke mensen zijn wil vervullen en leven volgens het doel voor hun bestaan. Zij hebben een hart dat op Hem gericht is en Hem is toegewijd. Dat had Hij graag bij Adam gezien en verlangt Hij nu bij ons te zien.

Samengevat: Wat uit liefde voortkomt (Filippenzen 4:18), wat uit overgave aan Hem voortkomt (Romeinen 12:1), wat voortkomt uit toewijding en een dienend hart (Romeinen 14:18) is Hem welgevallig, is een vreugde voor Hem.

Hij ziet mij aan in Jezus. Om Hem heeft Hij mij al mijn zonden vergeven. Om Hem ziet Hij mij als iemand die het goede doet. Daarom kan ik, ondanks mijzelf, Hem toch welgevallig zijn, als ik dingen voor Hem doe (1 Petrus 2:5). Hij is daar blij mee.

Om God welgevallig te kunnen zijn, is het belangrijkste: mijn geloof in God en in wat Hij door Jezus heeft gedaan. Alleen door dat geloof kan ik Hem echt welgevallig zijn (Hebreeën 11:5-6).