de weg naar je bestemming

Kan God ons een opdracht geven

zoals Hij gaf aan Abraham: om zijn zoon te offeren? Nee, dat niet, maar soms vraagt Hij ons wel ande...

lees meer...

Het kan nacht zijn.

In je eigen leven, in de wereld. Net als in Israël toen. Maar juist dan kan God maken dat er bi...

lees meer...

Sommige bijbelteksten openen je ogen

voor dingen die je niet eerder zag, die ook niet voor iedeeen bestemd zijn, maar die enorm bemoedig...

lees meer...

Vrezen, vreze des HEREN

Vrezen, vreze des HEREN

* Vrezen (in: 'God vrezen') = (Hem) eerbiedigen, luisteren naar, eerbied
        bewijzen, aanbidden, geloven, gehoorzamen
(dit alles tezamen).

(God) 'vrezen' (zie bijvoorbeeld Psalm 115:11) is een veel omvattend begrip. Het duidt de houding en het leven aan van degene die zich geheel overgeeft aan God. Die kiest voor Hem. Met heel zijn hart gelooft hij (in) Hem, eerbiedigt, aanbidt, gehoorzaamt Hem en houdt van Hem. Hij vreest ervoor, ooit zonder Hem te moeten leven of zelfs om met Hem in conflict te komen. Want hij kan niet zonder Hem (Psalm 63:2). En gelukkig behoeft dat ook niet. Want God zal Hem nooit verlaten (Psalm 63:9).

Wie God vreest, doet ook iets anders: hij hoopt op zijn goedertierenheid (zie 'goedertierenheid'). Omdat hij weet dat hij heel veel van God mag verwachten, ontzagwekkend is en doet wat Hij heeft beloofd en wat Hij zich heeft voorgenomen. Daarom heeft hij een diep ontzag voor Hem. Want hij weet: er zijn maar twee mogelijkheden: vóór Hem of tegen Hem zijn. Een neutrale zone is er niet. Dat vraagt een keuze. Die keuze wordt mede bepaald door de vrees, ooit in je zonden tegenover Hem te komen staan in het oordeel. Daarom houdt 'God vrezen' ook in: steunen op Gods goedertierenheid.

Degene die God vreest, zegt: Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn, de Heer HEER heb ik tot mijn toevlucht gesteld, ... (Psalm 73:28) en die weet dat ook het vers ervoor waar is: Want zie, wie verre van U zijn (= wie niet met U te maken willen hebben - AvdS), gaan te gronde, Gij verdelgt al wie overspelig U verlaat (= al wie bewust kiest voor een leven zonder U en voor het luisteren naar afgoden - AvdS). Zo wil hij niet tegenover God komen te staan. Dat is God vrezen. Hij weet dat Hij vol liefde is en tegelijk ontzagwekkend.

Vreze des HEREN heeft dus twee kanten: Het is niet angst voor God, maar een afkeer van het kwade (Romeinen 12:9-11), een vrees daarvoor, omdat het scheiding maakt tussen God en jezelf. Dat is de ene kant. De andere kant van die 'vreze des HEREN' is: een verlangen naar Hem, naar gemeenschap met Hem en naar een leven met Hem.