de weg naar je bestemming

Meer dan alle goede voornemens

is er kracht in dát waarin Petrus ons is voorgegaan. Wanneer we hem daarin volgen, ervaren we...

lees meer...

We vieren Kerstmis!

Met een heel realistische boodschap, die te maken heeft met verleden, heden en toekomst. En die ons ...

lees meer...

De wortels van ons geloof

zijn voor ons van doorslaggevend belang. We steunen erop en putten er kracht uit. Ze zijn zo sterk, ...

lees meer...

Vergeven

Vergeven

* Vergeven = niet toerekenen.

Jezus bad aan het kruis voor degenen die Hem kruisigden: Vader, vergeef het hun (= Vader, reken het hun niet toe - AvdS), want zij weten niet wat zij doen (Lucas 23:34). Dit gaat heel ver! Maar het is wel echte vergeving: bidden voor degenen die je kwaaddoen en hen verontschuldigen tegenover God.

* Vergeven = kwijtschelden.

Denk aan de gelijkenis van de slaaf die zijn medeslaaf zijn schuld niet kwijtschold (Matteüs 18:23-35) en aan Jezus' woorden in Matteüs 6:14-15 over wel en niet vergeven.

* Vergeven = het recht dat je hebt op vergelding, niet opeisen.

Het is dus afzien van vergelding en het recht daarop uit handen geven. Denk aan Jezus die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt;... Je geeft dat recht op vergelding dus over in de handen van God. Je laat het oordeel erover aan Hem (1 Petrus 2:21-23).