de weg naar je bestemming

Meer dan een viering!

Pinksteren is bedoeld om een werkelijkheid in ons leven te zijn, een gebeurtenis met gevolgen, geke...

lees meer...

Als trompetgeschal!

Zo klinkt de Bijbel, als die spreekt over Jezus' hemelvaart. En met reden! Want wat toen gebeurde, w...

lees meer...

Aangeraakt te worden door Jezus.

Dat had Petrus nodig, geschokt en teleurgesteld in zichzelf, als hij was, nadat hij Jezus had verloo...

lees meer...

Berouw, spijt, wroeging

Berouw, spijt, wroeging 

* Berouw = inkeer, afkeer, terugkeer van.

Berouw is een diep betreuren van (rouwen over) een daad, woord, besluit, houding of weg die je ging.

Berouw hebben is ook in actie komen. Je keert je met heel je wezen af van een daad, besluit, enzovoort, en kiest voor een andere of voor de omgekeerde weg of richting.
Berouw hebben behoeft niet alleen te maken te hebben met verkeerde daden. God kan berouw hebben. In Genesis 6:5-6 wordt beschreven hoe God berouw ervan had, dat Hij de mens had gemaakt  Dit wil zeggen dat Hij zich afkeerde van dit besluit. Omdat de mens zichzelf en de schepping ruïneerde, tot een vijand was geworden en zich niet wilde bekeren. Daarom koos Hij voor een andere weg.

Berouw over zonde houdt in dat je ervoor kiest om die te erkennen, te belijden, ermee te breken en de andere kant op te gaan. Je zult ook proberen recht te trekken, goed te maken, wat je verkeerd hebt gedaan of gezegd.

Een mooie tekst
in de Bijbel is Romeinen 11:29 - ... de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Paulus heeft het daar over Israël. God zal nooit terugkomen op zijn keuze voor dit volk. Hij heeft het tot zijn volk gemaakt en houdt hieraan voor eeuwig vast.
Dit is een geweldige bemoediging. Die betekent namelijk dat, wanneer God je door het Evangelie geroepen heeft om door Jezus Hem te leren kennen, dan zal Hij je nooit laten vallen. Hij houdt vast aan zijn keuze voor jou! En ook aan zijn genade voor jou!

* Berouw is niet hetzelfde als spijt of wroeging.

Wroeging is sterker dan berouw. Die gaat gepaard met een diep schuldgevoel en een intens worstelen met zonde die men heeft begaan, met kwaad dat men heeft gedaan.

Spijt is juist minder sterk dan berouw. Wanneer je spijt hebt, betreur je wat je hebt gedaan of gezegd. Je zou het - achteraf - graag anders hebben gewild, maar je zult er nog niet altijd de consequenties aan willen verbinden die wel volgen op berouw. Spijt speelt zich vooral af in je gevoelsleven.

Lees ook het verhelderende en bemoedigende artikel over dit onderwerp op de website Kommm! Kijk bovenaan in het menu onder Actueel/Actuele Specials: Spijt of berouw? Kan God berouw hebben?
Daarin lees je o.a. ook over wat er met Judas en Esau aan de hand was.