de weg naar je bestemming

Deze tijd heeft een doel.

God is bezig om zowel de wereld als ons klaar te maken voor de verwezenlijking van zijn plan. Een d...

lees meer...

Hunkeren naar de morgen.

Zoals wachters op de muren van een stad vroeger konden hunkeren naar de morgen, zo kunnen wij in on...

lees meer...

Hoe stellen we ons op

tegenover alle huidige en nog komende ontwikkelingen in de wereld om ons heen? Hoe kunnen we sterk s...

lees meer...

Berouw, spijt, wroeging

Berouw, spijt, wroeging 

* Berouw = inkeer, afkeer, terugkeer van.

Berouw is een diep betreuren van (rouwen over) bepaalde daden, woorden, een houding of een weg die je ging.

Berouw houdt in dat je je met heel je wezen daarvan afkeert, ermee breekt en de omgekeerde weg of richting kiest. Dit zal tot uiting komen in het doen van het tegenovergestelde.
Berouw behoeft niet alleen te maken te hebben met verkeerde daden. God kan berouw hebben (Genesis 6:5-6). Dit houdt in dat Hij niets meer ziet in wat Hij eerder heeft besloten, omdat Hij ziet dat de mens er verkeerd mee omgaat. Daarom kiest Hij voor een andere weg.

Bij berouw over zonde, zul je ervoor kiezen om die te erkennen, te belijden, ermee te breken en de andere kant op te gaan. Je zult ook proberen recht te trekken, goed te maken, wat je verkeerd hebt gedaan of gezegd.

Een mooie tekst
in de Bijbel is Romeinen 11:29 - ... de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Paulus heeft het daar over Israël. God zal nooit terugkomen op zijn keuze voor dit volk. Hij heeft het tot zijn volk gemaakt en houdt hieraan voor eeuwig vast.
Dit is een geweldige bemoediging. Die betekent namelijk dat, wanneer God je door het Evangelie geroepen heeft om door Jezus Hem te leren kennen, dan zal Hij je nooit laten vallen. Hij houdt vast aan zijn keuze voor jou! En ook aan zijn genade voor jou!

* Berouw is niet hetzelfde als spijt of wroeging.

Wroeging is sterker dan berouw. Die gaat gepaard met een diep schuldgevoel en een intens worstelen met zonde die men heeft begaan, met kwaad dat men heeft gedaan.

Spijt is juist minder sterk dan berouw. Wanneer je spijt hebt, betreur je wat je hebt gedaan of gezegd. Je zou het - achteraf - graag anders hebben gewild, maar je zult er nog niet altijd de consequenties aan willen verbinden die wel volgen op berouw. Spijt speelt zich vooral af in je gevoelsleven.

Lees ook het verhelderende en bemoedigende artikel over dit onderwerp op de website Kommm! Kijk bovenaan in het menu onder Actueel/Actuele Specials: Spijt of berouw? Kan God berouw hebben?
Daarin lees je o.a. ook over wat er met Judas en Esau aan de hand was.