de weg naar je bestemming

Deze tijd heeft een doel.

God is bezig om zowel de wereld als ons klaar te maken voor de verwezenlijking van zijn plan. Een d...

lees meer...

Hunkeren naar de morgen.

Zoals wachters op de muren van een stad vroeger konden hunkeren naar de morgen, zo kunnen wij in on...

lees meer...

Hoe stellen we ons op

tegenover alle huidige en nog komende ontwikkelingen in de wereld om ons heen? Hoe kunnen we sterk s...

lees meer...

Bijbelcursussen

God en de Bijbel beter leren kennen.
Groeien in je geloof en je leven met Hem.
Het doel van je leven en je eindbestemming bereiken.

Onderwijs in de Bijbel, Gods Woord, behoort tot de belangrijkste hulpmiddelen, om dit te bereiken. Dit onderwijs aanbieden aan gemeenten en individuele christenen is dan ook één van de doelstellingen van deze website.
Onderstaande cursussen werden vele malen in meerdere situaties en gemeenten gegeven.


NIEUW:

Bijbelleescursus 

Typ op YouTube in: 'Bijbelleescursus'. Of klik hier ... .
Deze cursus kan worden aangepast aan uw wensen als gemeente. 
 


DRIE BIJBELCURSUSSEN

beschikbaar voor gemeenten, bijbelkringen en andere groepen, t.w.:
 


       DEZE CURSUS IS MOMENTEEL NIET BESCHIKBAAR

Ken je Bijbel: 7 lesavonden + 1 introductieavond

 • Zoals de titel zegt: Ken je Bijbel! Ken dus de inhoud ervan, ken enkele verbanden, hoofdfeiten en -lijnen.
 • Een cursus die je omhoog tilt van het weinig weten en van het weinig gestructureerd kennen naar inzicht, overzicht, het leren begrijpen van de bijbeltekst en het kunnen hanteren van moeilijke bijbelse termen.
 • 7 weken lang diep ondergedompeld worden in het woord van God.
 • Geschikt voor iedereen die enige ontwikkeling heeft.
 • Pittig, veel zelfwerkzaamheid (wordt begeleid!), maar heel inspirerend en verdiepend en alles waard om je er in die 7 weken aan toe te wijden en er prioriteit aan te geven.
 • De Bijbel gaat voor je leven en je leert hem hanteren.
 • De basis wordt gevormd door een aantal bijbelverhalen (leuk, boeiend en praktisch!).
 • Deze cursus werd vele malen in diverse plaatsen gegeven.

       DEZE CURSUS IS MOMENTEEL NIET BESCHIKBAAR

Ontdek je eigen Bijbel: 10 lesavonden + 1 introductieavond

 • Om de Bijbel te leren kennen, er de weg in te leren vinden en ermee te leren omgaan.
 • Om te leren genieten van de geweldige inhoud ervan en hem te leren lezen.
 • Om belangrijke gebeurtenissen en lijnen in de Bijbel te leren kennen.
 • De Bijbel gaat voor je leven! Het wordt je eigen Bijbel!
 • Geschikt voor wie de Bijbel niet of weinig kent (opvallend: ook wie hem wel kent, blijkt er nog veel van te leren!).
 • Per week voert men thuis een paar kleine taken uit.
 • Deze cursus werkt heel bemoedigend.
 • Nieuwe cursus, in de afgelopen jaren in Haarlem, Lisse en Hillegom gegeven.

       DEZE CURSUS IS MOMENTEEL NIET BESCHIKBAAR

Gegrond op de Rots: 15 lesavonden.

 • Grondige basis voor je geloof, boeiend, zelfs voor ‘gevorderden’.
 • Verdiepend, versterkend, vernieuwend.
 • Over alle hoofdonderwerpen van het Evangelie.
 • Velen ontvingen door deze cursus een nieuwe relatie met God en nieuwe kracht in hun leven.


In alle cursussen wordt lesgegeven met behulp van daarvoor speciaal per cursus samengestelde lesstof en een schooluitgave van de NBG-vertaling van de Bijbel. Beide maken deel uit van een aan te schaffen lespakket.

Behoudens praktische bezwaren zijn de cursussen in principe beschikbaar voor elke gemeente of kring, van welke kerkelijke signatuur ook.

Voor informatie over kosten, mogelijkheden, voorwaarden en voor overleg kunt u gebruik maken van de pagina Contact. Wij nemen dan contact met u op. Via deze weg kunt u ook van andere gemeenten informatie krijgen over hun ervaringen met de cursussen.Print deze pagina hier uit ...  
 


Belangstelling om een cursus te volgen?

Informeer bij uw gemeente of kring of jeugdgroep, of die dit kan organiseren.
 


Zet deze pagina bij je Favorieten of Bladwijzers
of plaats een snelkoppeling op je bureaublad!!
Kijk hier ... 


O God, Gij hebt mij onderwezen van mijn jeugd aan,
tot nu toe verkondig ik uw wonderen;
wil mij dan ook tot mijn ouderdom en grijsheid, o God, niet verlaten,
totdat ik aan dit geslacht uw arm verkondig,
aan ieder die komt, uw sterkte
(Psalm 71:17-18).