de weg naar je bestemming

De weg die we gaan,

is niet altijd gemakkelijk. Vooral als we, zoals David dat noemt, willen gaan 'in de rechte sporen',...

lees meer...

Het komt uit je hart!

Wat? Kijk onderaan de pagina Home naar het filmpje. Dan zie je hoe het aanbidden van God eruit kan z...

lees meer...

Jezus' dood was ongewoon.

De oorzaak ervan ook. Wat Hij aan het kruis doormaakte, zal echter niemand ooit kunnen navertellen....

lees meer...

Presentaties, lezingen, bijbelstudies - Meer informatie (oud)

Bemoediging en inspiratie voor uw gemeente vanuit het onderwijs van Jezus en de apostelen over Jezus' terugkomst.

Nuchtere bijbelse antwoorden over wat na de dood komt.

Geen eindtijdscenario's, maar de bijbelse waarheid over de eeuwigheid, de opstanding en onze eindbestemming.
DAARVOOR ZIJN BESCHIKBAAR:

  Boeken. Klik hier ... .
  PowerPoint presentaties, bijbelstu-
     dies en lezingen vanuit de boeken.
  Spreekbeurten.

VERDER BESCHIKBAAR:

  Mogelijkheden voor bijbelstudies,
     lessen en spreekbeurten over andere
     onderwerpen. 

   POWERPOINT PRESENTATIES       LEZINGEN       BIJBELSTUDIES
                                      SPREEKBEURTEN
                                op basis van mijn boeken


VERSCHENEN BOEKEN

    Is er leven na de dood?

Wat ons na het sterven te wachten staat, is voor de meeste mensen (ook
voor christenen) onbekend. Toch hebben we er allemaal mee te maken. En de Bijbel is er duidelijk over.
Over de betekenis van Jezus’ lijden en sterven i.v.m. onze dood en de plaats waarheen wij na het sterven gaan, over Jezus’ spreken tot de misdadiger aan het kruis, over het dodenrijk, de hemel, het paradijs, enzovoort.

    Hoe weet je zeker dat je zult opstaan uit de doden? 

Door heel de Bijbel heen valt te lezen dat de opstanding van de gelovigen noodzakelijkerwijs móet plaatsvinden. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden, om er deel aan te kunnen hebben. Ook vertelt de Bijbel veel over Gods plan met ons lichaam en welke plaats dit inneemt in zijn plan met ons.

    Komt de christen voor Gods troon? 

Ja, de christen komt voor Gods troon! Maar wanneer en hoe? Dit boek zet op een rij welke toekomst en bestemming ons als christenen wacht vanaf de opstanding. Want dan begint het pas! En wat er dan komt, heeft alles te maken met ons leven van vandaag. Maar het vooruitzicht is wel heel feestelijk en vreugdevol. Petrus zegt daarover: ... gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde (1 Petrus 1:8b). Wie hiervan weet, zal er vandaag alles aan doen, om dat eindpunt te bereiken vanuit een leven met God.
Over onder andere de christen en het oordeel, hoe Jezus zich zal openbaren bij zijn terugkomst, de opstanding van de christen en zijn nieuwe lichaam, onze ontmoeting met Jezus bij zijn komst, het ‘loon’, de toekomst en eindbestemming van de gelovige.

Om verder kennis te maken met een boek: Klik op de gewenste titel.POWERPOINT PRESENTATIES  VANUIT DE BOEKEN

• Kennismaking met de inhoud van het betreffende boekje. In het
   kort komen zoveel mogelijk alle onderwerpen eruit aan bod.
• Duur: 1 á 1½ uur per presentatie (afhankelijk van de te maken
   afspraken).

LEZINGEN EN BIJBELSTUDIES VANUIT DE BOEKEN

• Per avond één of meerdere onderwerpen eruit, eventueel met gebruik
   van PowerPoint.
• Voor een meer volledige behandeling van de inhoud van het tweede en
   vooral het derde boekje, is het aan te bevelen, om er meer dan één
   avond aan te besteden.
• De behandeling van deze onderwerpen vormt een stimulans om onze
   hoop nog meer op Jezus Christus te stellen en Hem te volgen.

SPREEKBEURTEN VANUIT DE BOEKEN

Natuurlijk zal ik graag een spreekbeurt vervullen met als thema een onderwerp uit deze boekjes. Ook op korte termijn is geen bezwaar.

Voor meer informatie en/of overleg: neem s.v.p. contact op via de pagina Contact .
Ik reageer zo spoedig mogelijk.SUGGESTIE:

Laat drie avonden geven onder de titel ‘Is er leven na de dood?'

Avond 1: De inhoud van het boekje ‘Is er leven na de dood?’ met behulp van PowerPoint.
Avond 2 + 3: De inhoud van het boekje: ‘Komt de christen voor Gods troon?’ in een mix van bijbelstudie en PowerPoint.

Uit de praktijk is gebleken dat dit idee heel bevredigend werkt, belangstelling wekt (ook van buitenaf) en levendige bijeenkomsten geeft.
En de deelnemers aan deze avonden krijgen een vrij compleet beeld van wat ons als christenen wacht na onze opstandingVERDERE INFORMATIE OVER ALLE PRESENTATIES, STUDIES EN LEZINGEN 

• Er wordt uitgegaan van de NBG-vertaling. Teksten worden duidelijk
   uitgelegd.
• De boeken zullen op de avonden te verkrijgen zijn.
• Gelegenheid tot vragen stellen. Die kunnen tussendoor worden gesteld,
   zolang de groep aanwezigen daarvoor niet te groot is.

Voor meer informatie en/of overleg: neem s.v.p. contact op via de pagina Contact.
 


                         SPREEKBEURTEN EN BIJBELSTUDIES
                            over andere onderwerpenOOK OVER ANDERE ONDERWERPEN

zoals:
• onze persoonlijke relatie met God,
• ons leven als discipelen van Jezus,
• het leven uit de kracht van de HIelige Geest,
• onderwerpen uit de moeilijke-woordenlijst (klik hier ...),
• onderwerpen van de pagina's Echt Leven (klik hier ...)
   en Meer van God (klik hier ...),

zijn SPREEKBEURTEN en BIJBELSTUDIES
voor uw gemeente, huisgroep of bijbelkring mogelijk.

Neem vrijblijvend contact op via de pagina Contact.
 


Print deze pagina hier uit ...