de weg naar je bestemming

Deze tijd heeft een doel.

God is bezig om zowel de wereld als ons klaar te maken voor de verwezenlijking van zijn plan. Een d...

lees meer...

Hunkeren naar de morgen.

Zoals wachters op de muren van een stad vroeger konden hunkeren naar de morgen, zo kunnen wij in on...

lees meer...

Hoe stellen we ons op

tegenover alle huidige en nog komende ontwikkelingen in de wereld om ons heen? Hoe kunnen we sterk s...

lees meer...

Presentaties, lezingen, bijbelstudies, spreekbeurten

Bemoediging en inspiratie voor uw gemeente vanuit het onderwijs van Jezus en de apostelen over Jezus' terugkomst.

Nuchtere bijbelse antwoorden over wat na de dood komt.

Geen eindtijdscenario's, maar de bijbelse waarheid over de eeuwigheid, de opstanding en onze eindbestemming.
DAARVOOR ZIJN BESCHIKBAAR:

  Boeken. Klik hier ... .
  PowerPoint presentaties, bijbelstu-
     dies en lezingen vanuit de boeken.
  Spreekbeurten.

VERDER BESCHIKBAAR:

  Bijbelstudies, lessen en spreek-
     beurten over andere onderwerpen. 
 

   POWERPOINT PRESENTATIES       LEZINGEN       BIJBELSTUDIES
                                      SPREEKBEURTEN
                                op basis van mijn boeken


VERSCHENEN BOEKEN

    Is er leven na de dood?

Voor velen is het onduidelijk wat er na het sterven komt, zelfs voor veel christenen. Toch is de Bijbel er duidelijk over.
Dit boekje behandelt kort en duidelijk de vraag wie de mens is, wat het sterven inhoudt, waar zijn geest na de dood heengaat, de betekenis van dodenrijk, oordeel, hemel en paradijs en de betekenis en verregaande gevolgen van Jezus’ lijden en sterven i.v.m. onze dood en toekomst daarna. Daarbij komen o.a. ook aan bod: de sleutels van dood en dodenrijk, de rijke man en de arme Lazarus en Jezus’ spreken tot de misdadiger aan het kruis.

    Hoe weet je zeker dat je zult opstaan uit de doden? 

Opstanding is Gods plan. Dit boekje laat zien hoeveel garanties Hij heel de Biijbel door daarvoor geeft, hoe en wanneer de opstanding zal plaatsvinden, de voorwaarden daarvoor, hoe belangrijk God ons lichaam vindt, welke plaats het inneemt in zijn plan met ons en hoe wij als compleet mens met een nieuwe lichaam in de eeuwigheid zullen zijn.

    Komt de christen voor Gods troon? 

Ja, de christen komt voor Gods troon! Maar wanneer en hoe? Dit boek zet op een rij welke toekomst en bestemming mensen wacht die hun hoop hebben gesteld op Jezus Christus. Het boek begint bij de troon, laat vanuit de Bijbel zien hoe Jezus terug zal komen en de opstanding plaatsvindt, beantwoordt de vraag of de christen in het oordeel komt, laat zien op welke wijze hij Jezus persoonlijk zal ontmoeten, en vertelt erover, hoe hij betrokken zal zijn bij de komst van het Koninkrijk van God op aarde en alles wat er daarna nog komt. 
Het laat ook zien dat dit alles te maken heeft met ons leven van vandaag, wat het 'loon' zal zijn dat Jezus zal geven en wat onze eindbestemming zal zijn.
Het getoonde vooruitzicht is feestelijk en vreugdevol. Petrus zegt daarover: ... gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde (1 Petrus 1:8b). Wie leest wat de Bijbel daarover zegt, zal er alles aan gelegen zijn, om dit allemaal mee te mogen maken.

Om verder kennis te maken met een boek: Klik op de titel ervan.
 


                                  Hebt u belangstelling

voor een PowerPoint presentatie, spreekbeurt, enzovoort over de boeken of onderwerpen daaruit:
Neem s.v.p. vrijblijvend contact op via de pagina Contact .

Ik reageer zo spoedig mogelijk.
 


                        SPREEKBEURTEN EN BIJBELSTUDIES
                               over andere onderwerpenOOK OVER ANDERE ONDERWERPEN

zoals:
• onze persoonlijke relatie met God,
• ons leven als discipelen van Jezus,
• het leven uit de kracht van de Heilige Geest,
• onderwerpen uit de moeilijke-woordenlijst (klik hier ...),
• onderwerpen van de pagina De Boodschap (Klik hier ...) en
   de oude pagina's Echt Leven (klik hier ...)
   en Meer van God (klik hier ...),

zal ik graag SPREEKBEURTEN en BIJBELSTUDIES verzorgen
voor uw gemeente, huisgroep of bijbelkring.

Neem vrijblijvend contact op via de pagina Contact.