de weg naar je bestemming

Geheimzinnige, profetische woorden

over Gods 'heerban', over de dauw van uw jonge mannen die in 'heilige feestdos' oprijst uit de schoo...

lees meer...

Beelden van de ondergrondse kerk van China,

die zingt. Want de kerk van China leeft! Kijk naar de indrukwekkende video-beelden onderaan de pagin...

lees meer...

SPECIAL: Hoe het Koninkrijk van God komt

De Bijbel is vol van het spreken over het Koninkrijk van God. Wat is het en hoe komt het? Heb ik er ...

lees meer...

Artikelen over sterven, opstanding en eeuwigheid

Klik op de titel om het gewenste artikel op te roepen.Serie ‘Na de dood’ 

1. Verlossing uit het oordeel.
2. Verlossing uit de macht van de dood.
3. Verlossing uit de macht van het dodenrijk.

Geschreven op verzoek van de redactie van Charisma Magazine
op basis van het boekje ‘Is er leven na de dood?’
                                     Meer over het boek: Klik hier ....  

Artikel 'Sterker dan dood en dodenrijk!'

* Hoe Jezus de sleutels van dood en dodenrijk veroverde.

Dit is een nieuw, nog niet eerder gepubliceerd artikel.

Artikel 

* Na de dood: Ongedachte perspectieven.

geschreven op verzoek van de christelijke maandkrant 'Uitdaging'. 
 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© Let op! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site worden overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd. Voor het aanvragen van deze toestemming en/of voor contact hierover: zie de Contactpagina.
 


En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water van het leven om niet.
                                                                       (Openbaring 22:17).