de weg naar je bestemming

Mijn grootste aardse schat.

Wat is dat? En wat doe ik ermee? En... hoe krijgt die zijn grootste waarde en betekenis?

lees meer...

Heb ik rechten bij God?

Nou en of! En Hij wil dat ik dat zie en daaruit leef. Als Israël klaagt, dat God voorbijgaat aa...

lees meer...

SPECIAL: Wie is mijn naaste?

We kennen het verhaal. Maar Jezus zegt altijd meer dan het, oppervlakkig gezien, lijkt.

lees meer...

Artikelen over sterven, opstanding en eeuwigheid

Klik op de titel om het gewenste artikel op te roepen.Serie ‘Na de dood’ 

1. Verlossing uit het oordeel.
2. Verlossing uit de macht van de dood.
3. Verlossing uit de macht van het dodenrijk.

Geschreven op verzoek van de redactie van Charisma Magazine
op basis van het boekje ‘Is er leven na de dood?’
                                     Meer over het boek: Klik hier ....  

Artikel 'Sterker dan dood en dodenrijk!'

* Hoe Jezus de sleutels van dood en dodenrijk veroverde.

Dit is een nieuw, nog niet eerder gepubliceerd artikel.

Artikel 

* Na de dood: Ongedachte perspectieven.

geschreven op verzoek van de christelijke maandkrant 'Uitdaging'. 
 ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© Let op! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen alleen met toestemming van de schrijver en eigenaar van de site worden overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd. Voor het aanvragen van deze toestemming en/of voor contact hierover: zie de Contactpagina.
 


En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water van het leven om niet.
                                                                       (Openbaring 22:17).