de weg naar je bestemming

Als g'in nood gezeten...

God wil dat ik behouden zal zijn. Dat is veel meer dan gered zijn. Maar vaak denken we: 'Waarom gebe...

lees meer...

Het geheim van het gebed

Waarom bid ik eigenlijk? Wat mag ik ervan verwachten? Achter bidden steekt een goddelijk geheim. Dat...

lees meer...

De test

Wat doe ik, als alles mij ontvalt, ik op niemand meer kan rekenen en ik Gods aanwezigheid niet meer ...

lees meer...

Kringbladen 'Op weg naar je bestemming' - Meer informatie

KRINGBLADEN
'Op weg naar je bestemming'


voor bijbelstudie, gesprek en persoonlijke overdenking
op basis van het boekje
'Komt de christen voor Gods troon?'

                                                                 Kringbladen inzien of uitprinten: Klik hier ...
                                                    Over het boek:                         Klik hier ...


INHOUD:

de toekomst en eindbestemming van de christen
in opstanding, terugkomst van Jezus, de ontmoeting met Hem en
de komst van het Koninkrijk van God,

(één van de meest centrale onderwerpen
in het onderwijs van Jezus en de apostelen)

dit alles gezien
in relatie tot je leven van vandaag


• Uitgangspunt is de Bijbel.
• Aan de hand van het boekje 'Komt de christen voor Gods troon?'
• Schept hoop en verwachting, geeft inspiratie en bemoediging.
• Stimulans voor je eigen leven en dat van de gemeente.
• Geen toestemming nodig voor gebruik.
• Gratis uitprinten in elk gewenst aantal.
• Ook geschikt voor persoonlijke overdenking.
• Naast de aanschaf van het boek geen kosten.
 


Startpunt is het boekje 'Komt de christen
    voor Gods troon?
'

    over de toekomst en bestemming die ons als
    christenen wacht vanaf de opstanding.
    Prijs: € 13,95.

    Het laat het verband zien tussen ons leven
    van vandaag en de terugkomst van de Heer
    Jezus, onze opstanding, onze ontmoeting met
    Hem en de komst van zijn Koninkrijk en onze
    plaats daarin. Het laat ook zien wat het loon
    is dat Hij meebrengt, en wat de heerlijkheid
    is die ons wacht.
 

Doel van de Kringbladen:

     * meer zicht krijgen op eigen toekomst en bestemming,
     * de vreugde ervaren die het kennen daarvan met zich meebrengt,
     * de levende wisselwerking ondervinden tussen het kennen van
        die toekomst en het eigen leven van vandaag,
     * de inspiratie voor het dagelijks leven opdoen, die uitgaat van het
        besef van die toekomst en bestemming (1 Petrus 1:8b-9).
     * de diverse praktische consequenties voor het dagelijkse leven
        verwerken die volgen uit de onderwerpen van het boek. 
 


Hoe zijn de Kringbladen opgezet?

     • Ze volgen de hoofdstukken van het boek.
     • Bij elk hoofdstuk wordt een aantal vragen, opdrachten en
       bespreekpunten met persoonlijk toepasbare conclusies gegeven.
     • De onderwerpen kunnen zonder bezwaar verdeeld worden over 
       meerdere avonden.
     • Gericht op gezamenlijke bijbelstudie en gesprek.
     • Ook geschikt voor persoonlijke overdenking.
 


 Bij Jezus en de apostelen behoorde dit onderwerp
     tot de kern van hun onderwijs (2 Petrus 1:4, 10-13).
     Gevolgen:

     • Men leefde toekomstgericht.
     • Men had een realistische kijk op eigen leven en bestemming.
     • Men kende de betekenis van heiliging, een persoonlijk leven met God en de
       vreugde van de dagelijkse omgang met Hem.
     • Een levendig gemeenteleven.
     • Een verlangen om de wereld te bereiken met de blijde boodschap.

Ook voor ons is dit bereikbaar! Kringbladen inzien en/of uitprinten:      Klik hier ... .

Boek 'Komt de christen voor Gods troon?':     Meer hierover ... .

Deze pagina uitprinten:      Klik hier ... .

Contact over de mogelijkheden: Klik hier ... .