de weg naar je bestemming

Je kunt echt in de knel zitten

door wat mensen doen of door omstandigheden of gebeurtenissen. Vooral als dingen maar voortduren en...

lees meer...

In onze relatie met God

draait veel om de vraag: Is God blij met wie we zijn en wat we doen? Daarom is het goed om even stil...

lees meer...

Gebed voor het nieuwe jaar.

David bidt in Psalm 51 een gebed dat heel passend kan zijn voor ons voor het nieuwe jaar. Meer dan o...

lees meer...

Je zult Jezus zien!

Je zult Jezus zien!

Want Hij komt terug. En Hij komt voor jou!
Want God heeft een bestemming voor je.

De Bijbel is daar vol van en zegt: Wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. (1)

Het is duidelijk: de Bijbel spreekt daar tot mensen die geloven
in Jezus als de Zoon van God. Die Hem geaccepteerd hebben
als hun redder (2).
Als jij zo iemand bent, dan behoor je aan Hem toe (3) en zul je
Hem ontmoeten en Hem zien van aangezicht tot aangezicht (4).
Niet bij het oordeel, want dat is niet voor jou bestemd (5), maar
op het moment dat je zult opstaan uit de doden.

Wanneer? + Tip! 

Wanneer dat is en wat je dan zult meemaken? Welke toekomst
je tegemoet gaat? En hoe je er klaar voor kunt zijn, om Jezus
te ontmoeten?
Daarover kun je lezen in het boeiende boek ‘Komt de christen
voor Gods troon?’ van Arie van der Stoep (ISBN: 978 90 8603 024).
In dat boek worden deze dingen (en nog veel meer) helder
verteld. En je zult merken: het lezen ervan is een feest! 

Lees voor dit onderwerp ook 'Waar ga je heen?'.
                                                                      Klik hier... .

Goed idee: Geef jezelf of iemand anders het boek cadeau voor
de komende feestdagen.

                            Boek bestellen: Klik hier ...   

                            Meer over het boek: Klik hier ...   

Uit de Bijbel:

(1) 1 Johannes 3:2c.
Wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

(2) Johannes 1:12.
... allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun, die in zijn naam geloven
.

(3) Johannes 17:6.
Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U toe en U hebt hen Mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard.

(4) 1 Korintiërs 13:12a.
Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht.

(5) Johannes 5:24.
(Jezus zei:) Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, ...